RedEerlijkeHandel.nl

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

uit Retailtrends: 'Einde in zicht voor nog tientallen Wereldwinkels'

Het aantal Wereldwinkels in Nederland is vorig jaar met 36 afgenomen. Het huidige aantal ligt rond de 250, terwijl er op het hoogtepunt zo'n vierhonderd waren. “Zoveel als afgelopen jaar zullen er dit jaar niet stoppen, maar zeker nog wel enkele tientallen”, zegt penningmeester Albert Hebels van Wereldwinkels Nederland tegenover RetailTrends.

Vooral winkels in kleinere plaatsen hebben het volgens Hebels moeilijk. Omdat daar geen vrijwilligers te vinden zijn als de oprichters ermee stoppen, houdt een winkel daar vaak na tientallen jaren op te bestaan. Ook in de wat grotere plaatsen met een regiofunctie gaat het moeizaam, omdat Wereldwinkels vaak in aanloopstraten zitten en het winkelbezoek over het geheel terugloopt. “In de grote steden zie je dat de Wereldwinkels wel bloeien, daar zijn voldoende vrijwilligers te vinden”, zegt Hebels.

Bij Wereldwinkels Nederland, dat in 2013 ontstond na onenigheid tussen winkeliers en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW), zijn tachtig zaken aangesloten. LVWW zelf telt nog 65 Wereldwinkels, terwijl de rest volledig zelfstandig opereert. Anderhalf jaar terug was LVWW met 185 winkels nog de belangrijkste organisatie, maar de hoge kosten noopten veel ondernemers tot stoppen of overstappen. LVWW rekent drie procent contributie, Wereldwinkels Nederland één procent.

De liquiditeitsproblemen waardoor in 2017 een faillissement dreigde voor LVWW, zijn volgens voorzitter Frans Dolmans opgelost. “Voor 2019 is nu sprake van een stabiele situatie.” Het betekent wel dat het hoofdkantoor in Culemborg, in 2017 goed voor twaalf fte's, nog maar twee betaalde medewerkers telt. Daaromheen wordt nu een groeiende groep van vrijwilligers opgebouwd.

Lees op RetailTrends meer over het grote aantal sluitingen waarmee de Wereldwinkels te kampen hebben, en waarom Hebels en Dolmans toch nog toekomstmogelijkheden zien voor het concept.

RedEerlijkeHandel.nl:

Conclusies uit het artikel:

 • Op deze snelheid van sluiten zijn er over 7 jaar geen Wereldwinkels meer in Nederland. En in principe sneller omdat het aantal Fairtrade importeurs ook elk jaar zullen afnemen (moeten sluiten door gebrek aan afzet). De laatste van de 7 jaren zullen er weinig producten over zijn. Wereldwinkels moeten dan noodgedwongen sluiten omdat er niet meer voldoende fairtrade artikelen zijn om in te kopen en te verkopen. Dus ook in de grote steden waar Wereldwinkels het nog wel goed doen, volgens het artikel.
 • St Wereldwinkels Nederland heeft niet geprofiteerd van de 120 Wereldwinkels die de LVWW het laatste anderhalf jaar hebben verlaten. Waarom hier niet van geprofiteerd? Omdat ze zich net zo zijn gaan gedragen als de LVWW hiervoor? Winkels hun regels dicteren en beperkingen opleggen? We kunnen niet leren van de fouten in het verleden?
 • Zelfstandige Wereldwinkels zijn nu de grootste groep met 105 winkels (gerekend volgens de opgave in het artikel).

Belangrijk aspect dat niet genoemd is in het artikel:
Een belangrijke reden waarom Wereldwinkels moeten sluiten wordt niet genoemd. Het afnemende assortiment van fairtrade artikelen is een van de belangrijke redenen waarom de omzet bij Wereldwinkels terugloopt en Wereldwinkels moeten sluiten.
Door het teruglopen van het aantal Wereldwinkels en de verminderde omzet bij bestaande Wereldwinkels worden steeds meer Fairtrade importeurs gedwongen om te stoppen. Elke volgende Wereldwinkel die sluit neemt omzet bij importeurs weg.
Waarom wordt deze reden niet genoemd? Zelf hieraan schuldig?

Bron: https://retailtrends.nl/news/55254/einde-in-zicht-voor-nog-tientallen-wereldwinkels

 

Wereldwinkels op oorlogspad door 'bonnetjesaffaire'

RedEerlijkeHandel Team: De groothandel van een van de bestuursleden, die de voorzitter van Wereldwinkel Apeldoorn noemt, is het Voorraadhuis (dat nu gepresenteerd wordt met een nieuwe naam). Het wordt gezien als tussenhandel! Hetzelfde waar RedEerlijkeHandel zoveel jaar geleden voor opgericht is: tussenhandel tegengaan. Het Voorraadhuis is een van de belangrijkste redenen van de teloorgang van de Wereldwinkels.
RedEerlijkeHandel is een tijd geleden gestopt met haar activiteiten toen het zag dat de neerwaardse spiraal (door gebrek aan ondersteuning) niet meer te stoppen was. Met tussenhandel wordt het concept van Eerlijke Handel losgelaten en kun je niet meer koosjer opereren met zoveel gevolgen voor importeurs en Wereldwinkels. Bij sommige Wereldwinkels is het percentage niet-FairTrade producten al boven de 50% uitgekomen. De meeste niet-FairTrade producten komen van het Voorraadhuis. De Wereldwinkels zijn 'onopgemerkt' overgenomen door een commerciële partij, die wel iets zag in winkels zonder betaald personeel.

Wereldwinkels in deze regio overwegen ernstig om de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels definitief de rug toe te keren. Problemen rond de landelijke cadeaubonnen van de vereniging zijn de druppel. Sommige winkels zijn al gestopt met het verkopen en innemen van de bonnen omdat ze door grote tekorten bij de organisatie niet meer gedekt zijn.

Door mislukte investeringen heeft de stichting die de bonnen namens de vereniging uitgeeft zoveel geld verloren dat er nog maar 110.000 euro in kas is. Wereldwinkeliers hebben echter al voor het dubbele aan bonnen ingenomen. Sommige, zoals de Wereldwinkel in Ommen, wachten al bijna een jaar op hun geld.

Herstelplan
Het herstelplan dat de Stichting Landelijke Cadeaubonnen Wereldwinkels presenteerde is onder meer door de winkels in Ommen, Deventer, Apeldoorn en Zutphen uiterst kritisch ontvangen. De winkels zouden met de bonnen 20 procent van hun nieuwe voorraden kunnen betalen als zij die inkopen bij de groothandel van een van de bestuursleden van de stichting. ,,Dat is bepaald niet koosjer", zegt voorzitter John Buitenhuis van de wereldwinkel in Apeldoorn. Zijn collega Charles Plant ziet de stichting nog liever failliet gaan. ,,Dit is heel slecht voor de importeurs", zegt hij. Fair trade handel is volgens hem juist gebaat bij zo weinig mogelijk tussenhandel.

Faillissement
Het bestuur van de bonnenstichting ziet dit herstelplan als de enige manier om de zaak te redden. Het alternatief is faillissement. Woensdag valt hierover een besluit. Bij faillissement worden ook de voor ongeveer 4 ton aan uitgegeven bonnen die nog bij mensen thuis in de la liggen op slag waardeloos.

De kwestie kan een nieuwe slag betekenen voor de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, die in 2012 al zo'n 70 leden zag vertrekken vanwege onvrede over het beleid. Zij richtten de Stichting Wereldwinkels Nederland op, die nu ook eigen cadeaubonnen uitgeeft.

Bron: http://www.destentor.nl/apeldoorn/wereldwinkels-op-oorlogspad-door-bonnetjesaffaire~afd6e648/

 

Wereldwinkels stevenen af op faillissement

Een Wereldwinkel.Foto: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte

De organisatie achter een groot deel van de Wereldwinkels, de keten van fairtradewinkels, zit zo diep in de problemen dat een faillissement onafwendbaar lijkt. Dat de pot leeg is voor winkeliers die ingeleverde cadeaubonnen willen verzilveren, zoals de Volkskrant vrijdag schreef, is slechts het topje van de ijsberg.
Dat blijkt uit interne stukken in handen van Het Financieele Dagblad. De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW), waar 185 zelfstandige Wereldwinkeliers bij zijn aangesloten, kampt met een nijpend geldprobleem. ‘Ergens in de zomer kunnen de salarissen van medewerkers niet meer betaald worden!’, schreef het bestuur eerder deze maand in een presentatie voor een ingelaste algemene ledenvergadering. ‘Begrote afname van vermogen tot nul bij ongewijzigd beleid in december wordt nu enkele maanden eerder bereikt’, waarschuwt het bestuur.

Geen betrouwbare rapportages
De organisatie slaagt er niet in om zaken op orde te krijgen en verbeterprojecten af te ronden. Zo constateerde het bestuur in februari dit jaar dat er ‘nog steeds geen betrouwbare financiële rapportages’ zijn. Projecten om nieuwe inkomsten te genereren, die eind vorig jaar afgerond hadden moeten, zijn nog altijd niet klaar. Extra geld had onder meer moeten komen uit een centrale inkoop en dienstverlening aan derde partijen.

‘Ergens in de zomer kunnen de salarissen van medewerkers niet meer betaald worden!’• Bestuur Landelijke Vereniging van Wereldwinkels in interne notitie

Het bestuur constateert dat zonder nieuwe inkomsten in de loop van 2017 ontslag van een groot deel van de medewerkers nodig is, die samen goed zijn voor iets meer dan elf voltijdsbanen. Het is onduidelijk welke initiatieven voor nieuwe inkomsten zijn genomen. Bovendien is de bedrijfsvoering nog steeds niet op orde, het aantal medewerkers uitgebreid in plaats van gekrompen en worden er diensten aan derden geleverd zonder dat er overeenkomsten zijn gesloten. De afnemers van die diensten stellen vervolgens de betaling ter discussie, merkt het bestuur op.

Radicaal ingrijpen nodig
Dat alles dwingt tot radicaal ingrijpen. In de presentatie schetst het bestuur drie mogelijke scenario’s voor de landelijke vereniging. De minst ingrijpende optie is een afslanking van het hoofdkantoor en samenwerking zoeken met partners. Als dat niet lukt zijn een faillissement en doorstart via de curator een mogelijkheid.
Een derde weg is de opheffing van de vereniging. Die laatste optie zou voor de aangesloten Wereldwinkels minder imagoschade opleveren dan een faillissement, stelt het bestuur.
Die laatste mogelijkheid hebben de leden afgewezen, zegt een woordvoerder van de vereniging. Hij wil verder alleen kwijt dat gewerkt wordt aan een oplossing en zorgvuldig wordt gekeken naar de personele gevolgen.

Bron: https://fd.nl/ondernemen/1205359/wereldwinkels-stevenen-af-op-faillissement

 

Re: Oneerlijk Fairtrade Voorstel.

Fair Green Conceps is het Voorraadhuis.

Voorstel aan Alec Voorraadhuis Clement:
Scenario 3
20% van de inkopen die Wereldwinkels bij het Voorraadhuis doen, stort ik in de Cadeaubonnen stichting! Zo wordt het tekort ook opgelost zonder de problematiek bij de Wereldwinkels neer te leggen en kunnen de bonnen weer uitbetaald worden.

Elly

 

Bovenstaande is een reactie op "Oneerlijk Fairtrade Voorstel." [1 juni 2017]:

Door er zelf een enorm wanbeleid op na te houden worden Wereldwinkels met de rug tegen de muur gezet. Oneerlijke handel van de bovenste plank.
Natuurlijk mag de pers dit niet weten, omdat de waarheid niet gezien mag worden.
Dit is een brief met een dreigende ondertoon van de Cadeaubonnen Club. Goed gespeeld om het zogenaamd erg te vinden om dit 'clubje' failliet te laten verklaren en de schuld bij de Wereldwinkels te leggen.
Ik hoop dat ze zich DIEP SCHAMEN.

Stichting Wereldwinkels Nederland is solidair en fair.
Transparant tot de laatste cent.
Betaald cadeaubonnen keurig uit. Hulde aan Stichting Wereldwinkel Nederland

<anoniem>

BIJLAGE: Brief_SLWC_29052017.pdf

 

Oneerlijk Fairtrade Voorstel.

Door er zelf een enorm wanbeleid op na te houden worden Wereldwinkels met de rug tegen de muur gezet. Oneerlijke handel van de bovenste plank.
Natuurlijk mag de pers dit niet weten, omdat de waarheid niet gezien mag worden.
Dit is een brief met een dreigende ondertoon van de Cadeaubonnen Club. Goed gespeeld om het zogenaamd erg te vinden om dit 'clubje' failliet te laten verklaren en de schuld bij de Wereldwinkels te leggen.
Ik hoop dat ze zich DIEP SCHAMEN.

Stichting Wereldwinkels Nederland is solidair en fair.
Transparant tot de laatste cent.
Betaald cadeaubonnen keurig uit. Hulde aan Stichting Wereldwinkel Nederland

<anoniem>

BIJLAGE: Brief_SLWC_29052017.pdf

 

Re: De Wereldwinkel moet kansen waarmaken

Ik heb 21 jaar in de wereldwinkel gewerkt en ik heb met pijn in mijn hart afscheid genomen eind vorig jaar. Ik vond het werken in de winkel en het contact met de klanten altijd erg fijn, ook de inkoop van de kaarten. Maar ik kon me al jaren niet meer vinden in het steeds commerciëler wordende beleid.
De doppers, de duurzame broodzakjes tot de kromme komkommersoep voor een hoge prijs en boeken die niets met de wereldwinkel te maken hadden maakten dat ik steeds meer onvrede kreeg met het werk. Randproducten waren geen probleem ineens meer.
Ik had de tijd meegemaakt dat een schaal uit Tunesië direct uit de winkel werd gehaald en een boekje voor Vaderdag ook, want dat had niks met de wereldwinkel te maken.
Ik heb moeten knokken voor een kaartenstandaard van Adinda met de mooie kaarten. Dat zijn de producenten waar we het uiteindelijk voor doen. Na dit gevecht want zo voelde het zowat, kwam er heel snel daarna ineens zonder problemen een standaard met kaarten die niks met de Derde Wereld te maken had maar wel heel goed verkocht werden omdat ze mooi waren en met foto's uit verre landen.
Verleden jaar nog een keer mijn best gedaan voor een standaard en weer afgeketst en tot mijn verbazing weer heel snel daarna een commerciële standaard. Dat was opnieuw geen probleem. Als het maar geld opbracht. Alles ging om omzet ook al liep onze winkel zelfs in de crisis nog prima.
Het woord omzet viel continu, en per week zowat moest je weten hoe het ging in verhouding tot het jaar daarvoor, en steeds werden producten duurder waardoor je ook vaker commentaar kreeg van klanten dat onze winkel een dure cadeauwinkel was geworden.
De doorsnee klant begrijpt niet dat een product uit de Derde Wereld zo duur moet zijn. En dan kun je gaan uitleggen hoeveel schakels er tussen zitten maar wij als winkel besluiten de verkoopprijzen zo op te schroeven.
Ik schaamde me vaak voor de hoge prijs van diverse producten. En toen kwam ook nog Mira erbij die domweg na 22 jaar aan de kant werd gezet en waarbij ons domweg een leugen werd verteld en ik andere collega's ineens hoorden vertellen dat Mira niet Fair Trade genoeg was. En dan overgaan op een wierook die van mindere kwaliteit is, en veel duurder en zeker minder Fair Trade . Maar wij moesten zo nodig luisteren naar de Landelijke Vereniging.
Een vaste groep klanten kwam altijd terug voor Mira, en ineens werden er allerlei verhalen verteld en werd het Miravak steeds leger en die klanten bleven weg.
Niet slim in de crisistijd lijkt mij. En heel erg als je zo omgaat met een importeur!
En het Voorraadhuis dat veel kapot maakt en de inkoopprijzen doet stijgen en de kleine importeurs benadelen. Gaat alles vooral nog om geld??
Wij hoeven geen hoge omzetten te hebben. We moeten de onkosten eruit halen en liefst nog wat overhouden voor eventuele vernieuwing. Maar wij hebben nog nooit een goed doel gesteund met onze winkel hoewel ik dat heel lang heb gedacht. Alles ging naar onze eigen winkel.
Ook is er een verandering gekomen bij nieuwe werknemers. Het winkeltje spelen en het leuk met elkaar hebben dat is het allerbelangrijkste geworden en de passie van het eerste uur kwam meer op de achtergrond te staan. Jarenlang bleef de begingroep constant, die heel bewust er waren gaan werken en de laatste jaren gingen meer uit die groep weg en kwamen er ook tijdelijke werknemers voor wie het geen passie maar een tijdelijk bezigheid was. De mensen die nog zijn overgebleven uit de begintijd hebben meestal de zelfde onvrede als ik en blijven nog omdat ze er plezier in hebben maar hun inzet is verminderd uit onvrede ook.
Ik vind het erg dat ik de keuze moest maken om weg te gaan omdat ik het beleid van het eerste uur niet meer genoeg terugzag. Uit onvrede. Heel erg jammer!

anoniem

Bovenstaande is een reactie op "De Wereldwinkel moet kansen waarmaken" [15 januari 2015]

Het artikel van Klaas Kuipers is me uit het hart gegrepen! De zaken, die hij aan de orde stelt, herken ik helemaal. Negentien jaar geleden ben ik vol idealisme in het Wereldwinkelwerk gestapt. Ik ben ervan overtuigd, dat deze wijze van "ontwikkelingswerk" w e r k t ! Drie Wereldwinkelreizen, die ik mocht meemaken en die hebben dat nog eens bevestigd en daar heb ik veel van geleerd. Het idealisme dreigt echter ondergeschikt te worden aan zakelijkheid. Als dit helemaal voorop komt te staan, dan moet dit vrijwilligerswerk plaatsmaken voor betaalde banen. De drijfveer om onbetaald te gaan werken, zal dan ontbreken. Zo onderscheiden wereldwinkels zich niet meer van andere cadeauwinkels. Vrijwilligerswerk doe je met passie en inzet. Als je overtuigd bent van `De Goede Zaak `dan koop je er zelf uiteraard ook. Steeds meer ontbreekt dit en wordt het een invulling van vrije tijd of een bezigheid `between jobs` met alle gevolgen van dien. Veel winkels hebben te kampen met een tekort aan vrijwilligers. Meld iemand zich aan, dan kijkt men minder kritisch. Dit kan tot gevolg hebben, dat klanten wel worden geholpen, maar zonder uitstraling of motivatie. Kennis van zaken, achtergrondinfo rmatie is van wezenlijk belang, maar ook je persoonlijke ervaring met foodproducten delen met de klant bijv. Als je dit mist als winkelier, kan je onmogelijk geloofwaardig overkomen. Geen stimulans voor klanten om te blijven komen. Collega´s kunnen elkaar ook motiveren. Wereldwinkelier s gaan graag eens een kijkje nemen in een winkel in een andere plaats en maken een praatje met de dienstdoende winkelier. Dat is vaak een eye opener, heb ik ontdekt ! Daar leer je van en je kijkt ook kritischer naar de gang van zaken in je eigen winkel. Hoe de toekomst van de Wereldwinkels eruit zal zien, hangt niet alleen af van de omzet, maar zeker ook van de toekomstige winkeliers.

Willy Loerts

 

De Wereldwinkel moet kansen waarmaken.

Het artikel van Klaas Kuipers is me uit het hart gegrepen! De zaken, die hij aan de orde stelt, herken ik helemaal. Negentien jaar geleden ben ik vol idealisme in het Wereldwinkelwerk gestapt. Ik ben ervan overtuigd, dat deze wijze van "ontwikkelingswerk" w e r k t ! Drie Wereldwinkelreizen, die ik mocht meemaken en die hebben dat nog eens bevestigd en daar heb ik veel van geleerd. Het idealisme dreigt echter ondergeschikt te worden aan zakelijkheid. Als dit helemaal voorop komt te staan, dan moet dit vrijwilligerswerk plaatsmaken voor betaalde banen. De drijfveer om onbetaald te gaan werken, zal dan ontbreken. Zo onderscheiden wereldwinkels zich niet meer van andere cadeauwinkels. Vrijwilligerswerk doe je met passie en inzet. Als je overtuigd bent van `De Goede Zaak `dan koop je er zelf uiteraard ook. Steeds meer ontbreekt dit en wordt het een invulling van vrije tijd of een bezigheid `between jobs` met alle gevolgen van dien. Veel winkels hebben te kampen met een tekort aan vrijwilligers. Meld iemand zich aan, dan kijkt men minder kritisch. Dit kan tot gevolg hebben, dat klanten wel worden geholpen, maar zonder uitstraling of motivatie. Kennis van zaken, achtergrondinfo rmatie is van wezenlijk belang, maar ook je persoonlijke ervaring met foodproducten delen met de klant bijv. Als je dit mist als winkelier, kan je onmogelijk geloofwaardig overkomen. Geen stimulans voor klanten om te blijven komen. Collega´s kunnen elkaar ook motiveren. Wereldwinkelier s gaan graag eens een kijkje nemen in een winkel in een andere plaats en maken een praatje met de dienstdoende winkelier. Dat is vaak een eye opener, heb ik ontdekt ! Daar leer je van en je kijkt ook kritischer naar de gang van zaken in je eigen winkel. Hoe de toekomst van de Wereldwinkels eruit zal zien, hangt niet alleen af van de omzet, maar zeker ook van de toekomstige winkeliers.

Willy Loerts

 

De toekomst van de wereldwinkel.

Op dit forum is al vaker gesproken over de toekomst van de wereldwinkels in Nederland.
In tegenstelling tot bv Duitsland sluiten hier winkels de deur.
Dalende omzetten en concurrentie van de supermarkten zijn hier oa debet aan.
Hoe kan dat?
Uit onderzoek blijkt dat een groeiende groep consumenten bewust koopt en wil weten waar producten vandaan komen.
De wereldwinkel is de plek bij uitstek waar dit samen komt.
Echter, dan moet je dat wel uitstralen.
We hebben in Nederland nog ongeveer 375 wereldwinkels.
Stel dat elke winkel 30 vrijwilligers heeft dan hebben we het over een potentiële klantenkring van 11.250 personen.
Die gebruiken toch allemaal koffie/thee/wijn/rijst en noem maar op? En die kopen ze natuurlijk in de wereldwinkel.
Maar de praktijk blijkt anders te zijn.
Uit diverse contacten is mij gebleken dat een grote groep vrijwilligers, die klanten moet adviseren en motiveren om bij de wereldwinkel te kopen, zelf geen producten uit de wereldwinkel gebruiken. Veel gehoorde argumenten zijn: mijn man vindt het niet lekker!, het is zo duur etc.
Hoe kun je dan geloofwaardig over komen? Straal je dan uit dat je met een goede zaak bezig bent?
En die argumenten horen we natuurlijk ook vaak van de klanten en dan vinden we het maar raar.
Volgens mij moeten de wereldwinkeliers de hand in eigen boezem steken, zich afvragen wat kan ik doen om te voorkomen dat de winkel niet genoeg omzet draait en daardoor moet sluiten. Verdienen de producenten in het Zuiden dat?
Je bent toch niet voor niets vrijwilliger bij de wereldwinkel!

Klaas Kuipers

 

Re: De glijdende schaal van de eerlijke handel

Het doel van de Wereldwinkels is niet zo hoog mogelijk afzet van FairTradeartike len te bereiken, maar om zoveel mogelijk mensen (vooral producenten, maar ook mensen hier) te betrekken bij de Eerlijke Handel.

Bovendien is het doel om de machtsverhoudin gen in de bedrijfskolom te corrigeren en blijvend te bewaken. Het probleem met de vrije markt is namelijk, dat die machtsverhoudin gen daar gewoonlijk uit de klauwen lopen, met armoede en uitbuiting tot gevolg.
Eerlijke handel heeft die machtsverhoudin gen aanvankelijk gecorrigeerd, bv. door de tussenhandel uit te schakelen. Maar ook hier in Wereldwinkellan d is deze bewaking van de machtsverhoudin gen cruciaal. Dit moet gelden voor de gehele bedrijfskolom.

Door nu te stellen, dat het alleen gaat om een eerlijke prijs en zoveel mogelijk afzet voor de producenten en dat de rest handel is, ging men in de Landelijke Vereniging niet alleen meer zakelijk commercieel denken (daar is op zich niets mis mee) maar omarmde men ook het neoliberale denken van de vrije markt, dat nu juist de armoede veroorzaakte. Kortom de Landelijke Vereniging faalde in het bewaken van de machtsverhoudin gen met het bekende gevolg. Alle overige problemen zijn in essentie daarop terug te voeren.

Al in 2008 zijn er mensen geweest in Wereldwinkellan d die voor deze ontwikkeling waarschuwden, en sindsdien is er door een groeiende groep Wereldwinkels in de Verenigingsraad een discussion des sourds gevoerd met de Landelijke Vereniging die uiteindelijk resulteerde in de afsplitsing van een groot aantal Wereldwinkels.

Niets menselijks is ons vreemd. Emoties, rancunes, gekwetste trots, maar mag ik, als oudgediende die in het midden van die strijd stond, toch een beroep doen op allen die aan deze discussie meedoen om de argumenten zakelijk te houden en niet op de man te spelen (bv. Overleeft de LVWW Huub Jansen?). Je doet dan afbreuk aan de zaak waar het eigenlijk om gaat.

Hans Potters

 

De glijdende schaal van de eerlijke handel

Als je een tijdje de discussie op dit platform volgt ga je je afvragen waar het eigenlijk om gaat.
Waarom zijn er ooit wereldwinkels opgericht, wat was de aanleiding en is die nog steeds geldend?

In 1970 werd de discussie gevoerd over armoede en ongelijkheid. De Derde Wereld (zo noemden we toentertijd de landen, de latere ontwikkelings landen, waren vooral grondstof leveranciers.
De eind producten werden in het westen (ontwikkelde landen) gemaakt.
Dat moest veranderen; aan eindproducten werd meer verdient en gaf meer werkgelegenheid en dat zou zoveel als mogelijk in de Derde Wereld moeten gebeuren.
Daarnaast moesten de ongelijkheid in heffingen en subsidies worden aangepakt.
Niet voor niets was het eerste "eerlijke" product wat verkocht werd rietsuiker.
De Europese markt werd "beschermd" door enerzijds subsidies aan Westerse suiker bieten boeren en anderzijds door heffingen op de import van rietsuiker.
De verkoop van producten ging altijd vergezeld van informatie over de producenten (meestal boeren). Eind jaren zeventig woedde er een stevige discussie over het wel of niet gaan verkopen van handnijverheid. Met food artikelen werden veel meer mensen in de gelegenheid gesteld een menswaardig inkomen te verwerven dan handnijverheids producenten. Daarnaast werden handnijverheids producten vaak eenmalig aangeschaft terwijl de "klant" voor suiker, thee etc. regelmatig terug kwam.

Langzamerhand zag je de wereldwinkel opschuiven naar een cadeau winkel. Handnijverheid werd prominent in de winkel geplaatst en food "verdween" (zeker in getransformeerde winkels) naar achteren, vaak aan het zicht onttrokken en gedecimeerd naar vaak twee schappen á 90 cm.
Het leek erop dat de doelstelling vooral werd een "normale" winkel te zijn. Jaarlijks werd actie gevoerd om de beste winkel keten te worden.
Hiermee werd de wereldwinkel uit het vooroordeel getrokken van een "geiten wollen sokken cultuur". En dat is een prima ontwikkeling geweest.
Een ander "succes" werd dat steeds meer "eerlijke" producten in de reguliere winkels verkrijgbaar werden. Hiermee werd een breder publiek bereikt.
Keerzijde van de medaille is dat de "noodzaak" om naar de wereldwinkel te gaan gedeeltelijk verdween ( het zijn toch dezelfde producten en soms zelfs goedkoper).
Gevolg is dat een groeiende groep winkels de deur moe(s)t sluiten. Waren er 5 jaar geleden nog 425 nu schommelt het rond de 365 en het is nu al bekend dat begin 2015 weer enkele winkels het voor gezien houden.
En daar schuilt het gevaar voor de verkoop van "eerlijke" producten en de producenten.
Supermarkten kijken naar schap rendementen, "slow movers" verdwijnen uit de winkel.
Daarmee komt de keuze voor producenten te liggen bij de grotere en "gangbare" producten.
Daarbij komt dat een product altijd verkrijgbaar moet zijn. Daaraan kunnen de grote producenten (exporteurs) voldoen maar de kleine(r)e hebben daar problemen mee.
Om aan die constante verkrijgbaarheid te kunnen voldoen worden steeds meer eindproducten in het westen geproduceerd, de boeren leveren grondstoffen en daarmee zijn we terug bij af. Hier begon het mee!

Maar het kan ook anders, veel producten kunnen prima ter plaatse gemaakt worden.
De jam, marmelade, en chutneys van Eswatini Kitchen worden in Swaziland gemaakt.
De boeren krijgen een faire prijs voor de grondstoffen (groente-fruit etc).
De medewerkers van Eswatini Kitchen hebben werk en inkomen en diverse jeugdzorg projecten kunnen bestaan doordat de winst hierin geïnvesteerd word.
Daarnaast geeft het werk en inkomen aan de toeleveranciers van bv de potten en deksels, de drukker van de etiketten, de vervoerder die alles naar de haven brengt etc.
Daarmee wordt de economie een (kleine) impuls gegeven.
Plaats dat tegenover de aardbeien jam die in veel wereldwinkels verkocht wordt; het enige "eerlijke" onderdeel is de suiker. Alles wordt verder hier gedaan met Europese ingrediënten. Vanuit constante verkrijgbaarheid begrijpelijk maar is dat een doelstelling van de wereldwinkel?
Het kan juist een kracht zijn wanneer een product tijdelijk niet verkrijgbaar is, je kunt de klant dan duidelijk maken waarom.
Maar wereldwinkels lijken soms op "echte" winkels, één van de best verkopende producten is de chocolade van Tony Chocolony. Stapels liggen er in de winkels.
Maar wie zich in de chocolade verdiept komt tot de conclusie dat het hier niet anders toe gaat dan met de aardbeien jam. De cacao wordt tegen een faire prijs ingekocht bij de cacao boeren en naar Nederland verscheept. Hier wordt er met andere (westerse) ingrediënten chocolade van gemaakt. Ingrediënten die vaak in de Derde Wereld niet voorhanden zijn zoals melk. Maar er zijn alternatieven zoals de chocolade van Divine waar de productie ook in Europa gebeurd maar waar de cacao boeren wel mede eigenaar van de fabriek zijn en een evenredig deel van de winst terug vloeit naar Ghana.
Een veel gehoord argument is dat het zo "lekker verkoopt" en dat de klanten er om vragen. Juist dat zou een aanknopings punt kunnen zijn om de klant te informeren over het verschil en de effecten voor de cacao producenten.

De bovengenoemde producten (als voorbeeld) zijn daarnaast in nagenoeg alle supermarkten te koop (en vaak nog goedkoper ook) en daarmee zijn ze niet meer uniek. Iets wat de wereldwinkel zou moeten nastreven.

Dit is volgens mij de kern waar wij ons "druk" om moeten maken.
Niet "zoveel mogelijk"verkopen, maar de basis doelstelling, producenten (boeren en boerinnen) een afzet bieden en de consument betrekken.
Als we die waarden gaan "weggooien" worden de wereldwinkels iets als WAAR winkels of supermarkten maar dan gerund door vrijwilligers. Het gaat dan om het volume en niet de achtergronden.
Kortom, back to the roots, de producenten in de Derde Wereld verdienen het.

Frank
Een betrokken oud gediende

 

Re: oproep aan de LVWW

We zien al jaren dat de LVWW het niet zo nauw neemt met de waarheid en de eigen uitgangspunten. kijk maar naar fairsupport, waardebonnen, voorraadhuis en Rsu, erkenningssysteem importeurs etc. Toch wordt de LVWW nog steeds gesteund door de verenigingsraad (wereldwinkels), je vraagt je toch af hoe dit kan. zijn deze mensen blind voor kritiek of vertegenwoordigen zij alleen de grote winkels, kleine winkels moeten al helemaal niet meer bij de LVWW zijn (uitspraak van de directeur zelf). Alle redenen om als wereldwinkelier vrijwilligerswerkt te doen zijn door de LVWW te grabbel gegooid. Verenigingsraad doe je werk en zet de oogkleppen af!
anoniem

 

Bovenstaande is een reactie op "oproep aan de LVWW" [24 december 2014]:

Ik wil een oproep doen aan de LVWW in naam van alle vrijwilligers om een eind te maken aan de onzekerheid waarin wij ons bevinden. Ik vind dat de LVWW open kaart moet spelen en hun kaarten op tafel moeten leggen op Extranet, want de reactie van de LVWW op de gebeurtenissen op Extranet is ver benedenmaats. De opmerking dat Mira International negatief doet en het hen spijt is alles waar wij het mee moeten doen? Er wordt op geen enkele manier ingegaan op de beschuldiging dat de nieuwe importeur met een machine gemaakte wierook aan ons verkoopt. Als dat niet waar is moet de LVWW dat zeggen en openlijk bevestigen dat de wierook handgemaakt is, zodat de kou uit de lucht kan. Waarom doet de LVWW dat niet als alles gecontroleerd is zoals zij beweren? Op deze wijze wordt de verdenking alleen maar groter. De LVWW kan bekend maken wie de producent is, hoeveel vrouwen er werken en waar die producent zich bevindt en wat zijn webadres is. De LVWW kan inzicht geven in de opbouw van de prijs van de wierook en hoeveel geld de vrouwen die de wierook rollen en verpakken verdienen als leefbaar loon. En kom alstublieft niet met de smoes dat dit vertrouwelijke informatie is die niet op Extranet kan. Dit is een ernstige zaak die openheid van zaken gebiedt voor alle vrijwilligers, man of vrouw. Onze geloofwaardigheid als Wereldwinkel staat op het spel. Dit moet geregeld zijn voor de media dit oppikken en er geen weg terug meer is. Wij staan als vrijwilliger in de vuurlinie! Doe iets.

namens alle verontruste vrijwilligers
(ik kan dit niet anoniem naar Extranet sturen maar hier wel)

Fijne feestdagen gewenst voor iedereen in alle wereldlanden!

 

Re (2): hier schrik ik van

Je hebt het steeds over Kassa maar het was Radar die hier een hele uitzending aan gespendeerd heeft en deze week met een vervolg komt. Heel erg om te horen allemaal!!

Reino

 

Re (1): De waarde van keurmerken

Ik erger mij al lange tijd dood aan al die personen die hier anoniem hun gal spuwen. Wees een vent/vrouw en schrijf onder je eigen naam. Tegen deze roddel en achterklap kan je je moeilijk verweren, zeker als het anoniem gebeurt

Hans Verhoog
Katwijk

Reactie RedEerlijkeHandel team:
Je kunt je gemakkelijk verweren als je met feiten en cijfers komt.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat degenen die de anonimiteit verwerpen, een agressieve indruk achterlaten. Zou dat de reden van anonimiteit kunnen zijn? Waarom wil je weten wie iemand is?

 

 

Re (7): kosten certificering!

beste mensen,

Er worden hier en daar beschuldigingen geuit, zoals bijvoorbeeld een graaicultuur bij de LVVW., hoge salarissen e.d. ? Dit gebeurt dan anoniem. Ik vind dat zeer dubieus. Als je je naam niet wilt vermelden, reageer dan met bewijzen. Dit is zo laag. Je naam vermelden kan toch geen kwaad, als je staat voor wat je beweert.

Groet,

Hans Verhoog

Reactie RedEerlijkeHandel team:
Wij respecteren de wens van de inzenders. Als een inzender anoniem wil blijven is dat zijn of haar goed recht. Dat u vind dat het geen kwaad kan, is uw mening. Iedereen mag het beter weten en dat zeggen.
Wat betreft de graaicultuur: de LVWW kan aan alle beschuldigingen een eind maken door de salarissen te publiceren. De vraag is: waarom doen ze dat niet als ze niets te verbergen hebben?

 

 

Re (6): Certificering!!

Makkelijke beschuldigingen in de vorm van suggestieve vragen. Natuurlijk mag iedereen de vragen stellen die hij wil, maar de teneur van de "vragen" in de brief van 'het team' op de site 'Reed eerlijke handel' is dusdanig vals en insinuerend dat er niets anders achter kan zitten daneen voortzetting van de lijn die een tijd geleden is ingezet: het (nog verder) beschadigen van de LvWW.
Dat de teksten die geplaatst worden anoniem zijn bevestigt alleen maar dit idee. Hoe laf kun je zijn? Je verschuilen achter de smoes dat je, bij het bekendmaken van je identiteit, vreest voor je veiligheid is misselijkmakend . Daarmee zet je de mensen van de LvWW neer als criminelen die geweld niet zouden schuwen. Bovendien voedt je daarmee alleen het gerucht dat de site gevuld wordt door een of meerdere medewerkers van MIRA. MIRA wordt in elke bijdrage genoemd! Ik ben helemaal niet blij met de gang van zaken rond MIRA een de LvWW, maar als je de strijd wilt aangaan, doe dat dan met open vizier!
Ik ben het lang niet altijd eens met de werkzaamheden en plannen van de LvWW, ook onderschrijf ik het beleid zoals dat tot nu toe is gevoerd lang niet op alle fronten, maar de suggestieve manier waarop op deze site steeds geprobeerd wordt de LvWW in een kwaad daglicht te stellen maakt me misselijk en kwaad.
Zaterdag is er een bijeenkomst waarin de contouren van de toekomst van de LvWW wordt besproken met de leden. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de publicatie op "Red eerlijke handel" daarom net nú geplaatst is. Tweespalt proberen te zaaien binnen de LvWW is duidelijk een drijfveer. En dat vervult mij met minachting. Dat ondanks het feit dat ik nog op geen enkele manier kan aangeven of de LvWW in de toekomst op de steun van onze winkel kan rekenen. We zullen de voorstellen en de daaropvolgende resultaten op hun merites beoordelen en dan proberen een eerlijk besluit te nemen of onze toekomst bij de LvWW ligt. We zullen ons in ieder geval niet laten beïnvloeden door valse beschuldigingen en verkapte verdachtmakinge n.
Het zou van moed getuigen als dezereactie op de brief van 'het team' ook op de site 'Reed eerlijke handel' geplaatst wordt.

Marianne Vekemans-Kniest
Secretaris Wereldwinkel Boxmeer

Reactie RedEerlijkeHandel team: als het valse beschuldigingen zijn dient u dat aan te tonen en niet te suggereren dat ze vals zijn. Zo doet u hetzelfde waarvan u ons beschuldigt. U leest wat u er in wilt lezen en vervolgens suggereert u van alles. Het spreekwoord 'zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten' zou hier weleens heel goed van toepassing kunnen zijn.
Wij zijn hier alleen maar om de Eerlijke Handel te redden (en dat hoort ook het belangrijkste doel van Wereldwinkels te zijn)! Tot nu toe heeft nog niemand iets van wat wij zeggen kunnen weerleggen. En u zult dat ook niet kunnen.
Weerlegt u maar dat de LVWW € 1,3 miljoen uit het cadeaubonnen depot van de Wereldwinkels heeft gehaald als het in het jaarverslag van de LVWW staat.
Weerlegt u maar dat het Voorraadhuis staat voor tussenhandel.
Weerlegt u maar dat de machinegemaakte wierook van Gaia's Incense is goedgekeurd en gecertificeerd als handgemaakt.
Weerlegt u maar dat Wereldwinkels vragen mogen stellen, ook als ze volgens u suggestief zijn.
Weerlegt u de petitie van de importeurs maar.
Weerlegt u maar dat klokkenluiden goed is als bijna 90% van de Nederlanders voor bescherming van klokkenluiders is en daar zelfs de grondwet voor wil aanpassen.
Zeggen dat het verdacht is dat een andere klokkenluider vaak genoemd wordt op een klokkenluiderssite is wel erg ver gezocht.
Iedereen heeft recht op een eigen mening, u ook. En wij staan voor Eerlijke Handel.

Het RedEerlijkeHandel team

 

 

Re (5): Certificering

Wat is dit toch, wij zijn toch voor eerlijke handel, hoezo subsidie van wie, en waarvoor.
Ik ben blij dat het bestuur van onze wereldwinkel besloten heeft om niet meer bij de ver. van wereldwinkels aangesloten te willen zijn.
En dat de importeurs van de overige importeurs niet benaderen over eerlijke handel, ik snap het niet.

Netty Knibbe

 


Pagina 1 van 9
Artikelen bekeken hits : 2057570

Laatste bijdragen


Abonneren op Red Eerlijke Handel.nl

Abonneer uzelf op Red Eerlijke Handel.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent Red Eerlijke Handel.nl.
 

124 WINKELS OPGEZEGD 9 WINKELS PRO FORMA OPGEZEGD DIT IS 38% VAN DE WERELDWINKELS

LAATSTE 20 WERELDWINKELS DIE LIDMAATSCHAP HEBBEN OPGEZEGD:

 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Deventer  
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkels die hebben opgezegd:

Wereldwinkels die hebben opgezegd:

De volgende Wereldwinkels hebben hun lidmaatschap opgezegd. Informeer ons over meer winkels die dat gedaan hebben.

 • Wereldwinkel Alphen a/d Rijn
 • Wereldwinkel Amsterdam Ganesha
 • Wereldwinkel Amsterdam St. Lucasparochie
 • Wereldwinkel Appingedam
 • Wereldwinkel Arkel
 • Wereldwinkel Baarn
 • Wereldwinkel Barendrecht
 • Wereldwinkel Bergambacht
 • Wereldwinkel Bedum
 • Wereldwinkel Beilen
 • Wereldwinkel Bergen (NH)
 • Wereldwinkel Best
 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borculo
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Burgum
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Coevorden
 • Wereldwinkel De Glind
 • Wereldwinkel Delft
 • Wereldwinkel Deventer - Abal
 • Wereldwinkel Doetinchem
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Eelde-Paterswolde
 • Wereldwinkel Egmond aan Zee
 • Wereldwinkel Eibergen
 • Wereldwinkel Eindhoven
 • Wereldwinkel Enschede
 • Wereldwinkel Ermelo
 • Wereldwinkel FAIR_NU (Langedijk)
 • Wereldwinkel Genemuiden
 • Wereldwinkel Giekerk
 • Wereldwinkel Goes
 • Wereldwinkel Goirle
 • Wereldwinkel Groningen
 • Wereldwinkel Haastrecht
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hardinxveld-Giessendam
 • Wereldwinkel Hasselt
 • Wereldwinkel Heerhugowaard
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Heusden
 • Wereldwinkel Hillegom
 • Wereldwinkel Hilvarenbeek
 • Wereldwinkel Hoek van Holland
 • Wereldwinkel Hoofddorp (den Ark)
 • Wereldwinkel Hoogeveen
 • Wereldwinkel Hoogezand-Sappermeer
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Hulst
 • Wereldwinkel Joure
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Kapelle
 • Wereldwinkel Katwijk
 • Wereldwinkel Kerkrade
 • Wereldwinkel Klazienaveen
 • Wereldwinkel Kollum
 • Wereldwinkel Landgraaf
 • Wereldwinkel Landsmeer
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Leek
 • Wereldwinkel Leeuwarden
 • Wereldwinkel Leiden
 • Wereldwinkel Loppersum
 • Wereldwinkel Maassluis
 • Wereldwinkel Meerssen
 • Wereldwinkel Mijdrecht - de Ronde Venen
 • Wereldwinkel Nieuwkoop
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Norg
 • Wereldwinkel Nunspeet
 • Wereldwinkel Oegstgeest
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Oosterwolde
 • Wereldwinkel Oost-Souburg
 • Werelwinkel Oss
 • Wereldwinkel Oudekerk a/d Amstel
 • Wereldwinkel Overschie
 • Wereldwinkel Pijnacker
 • Wereldwinkel Raalte
 • Wereldwinkel Rijswijk
 • Wereldwinkel Roden
 • Wereldwinkel Sassenheim
 • Wereldwinkel Scheveningen
 • Wereldwinkel Schijndel
 • Wereldwinkel 's Gravenzande
 • Wereldwinkel Sint Annaparochie
 • Wereldwinkel Sliedrecht
 • Wereldwinkel Sneek
 • Wereldwinkel Spijkenisse
 • Wereldwinkel Stadskanaal
 • Wereldwinkel Steenwijk
 • Wereldwinkel Surhuisterveen
 • Wereldwinkel Ten Boer - Go 4 Fair
 • Wereldwinkel Ter Apel
 • Wereldwinkel Texel
 • Wereldwinkel Tholen
 • Wereldwinkel Uden
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Veendam
 • Wereldwinkel Veldhoven
 • Wereldwinkel Vlaardingen
 • Wereldwinkel Vollenhove
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Voorschoten
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Vries
 • Wereldwinkel Waalwijk
 • Wereldwinkel Wageningen - De uitbuyt
 • Wereldwinkel Wassenaar
 • Wereldwinkel Wateringen
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Wergea-Warten
 • Wereldwinkel Werkendam
 • Wereldwinkel Wittem
 • Wereldwinkel Woudenberg
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkel Zoetermeer
 • Wereldwinkel Zoeterwoude
 • Wereldwinkel Zwartsluis
 • Wereldwinkel Zwolle

Wereldwinkels die pro forma hebben opgezegd:

 • Alkmaar
 • Amersfoort 
 • Assen
 • Boxmeer
 • Heemstede
 • Helmond
 • Maasland
 • Zuidhorn