RedEerlijkeHandel.nl

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Re (9): Hoe zit het met de cadeaubonnen?

Het lukt ons niet om nieuwe cadeaubonnen in te kopen bij RSU. Ik heb getracht een reactie hierop te krijgen van hen ( Alec). Geen reactie tot nu toe. Zijn er meer Wereldwinkels die hier tegen aan lopen? Wie heeft ook problemen om cadeaubonnen te krijgen? Heeft RSU opnieuw financieringsproblemen?

IC Klein
WW Barneveld

 

 

Re (12): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

Ik geef Mira helemaal gelijk, de wereldwinkel staat voor Fair (e) handel. Geen tussenhandel.
Daarom is onze naam veranderd in Fair Nu wereldwinkel.
Er zijn altijd mensen die verdienen willen aan anderen, toen ik begon in de wereldwinkel te werken, was 1 van de redenen dat er niets aan de strijkstok bleef hangen, aan Fair Support moest betaald worden, zoveel % van onze omzet, maar wij als klein dorp met weinig omzet,
kunnen net blijven draaien als dat niet betaald werd.
Als ik het vergelijk met de winkel waar mijn zus werkt, ook een wereldwinkel, midden in het centrum, wij als kleine winkel komen nooit in hun buurt qua omzet, dat geeft niet, als je maar eerlijk en fair je inkopen doet en dus geen tussenhandel toestaat.
Netty 

 

Re (11): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

Er zijn inmiddels heel wat negatieve berichten verschenen over de "tussenhandel" in relatie tot "Voorraadhuis". Wij, Wereldwinkel Waalwijk, kopen zowel bij Voorraadhuis als bij Mira (en nog een aantal leveranciers).
Waar ik nu zo benieuwd naar ben, vooral ook om een compleet en genuanceerd beeld te hebben, is naar de achtergrond van dat "Voorraadhuis". Wat was het doel hiervan bij de oprichting? Werkt het? Is het wel zo dat hiermee extra kosten in het leven geroepen zijn? Of is het juist veel efficienter en daardoor wellicht kosten besparend? Kan iemand, met verstand van zaken, daar iets over vertellen? Alvast bedankt daarvoor.

Marco Welling
penningmeester Wereldwinkel Waalwijk

Reactie van Mira International:
Voor informatie over de achtergrond en het doel van het Voorraadhuis zult u bij de LVWW moeten zijn. Wij kunnen alleen speculeren over waarom de LVWW tussenhandel heeft toegelaten.
Wij kunnen wel iets zeggen over efficiëntie en kostenbesparing. Achter efficiëntie verbetering ligt altijd ook het doel van (op termijn) kostenbesparing. Dus deze twee zaken zijn onlosmakelijk verbonden.
Je kunt bij het Voorraadhuis het argument gebruiken: het is efficiënter om alles in een keer bij hen te bestellen en niet afzonderlijk bij de verschillende leveranciers. Voor een gewone winkel is dat zeker een argument (en de reden dat groothandels bestaan), maar niet bij een Wereldwinkel met onbetaalde vrijwilligers waar geen kostenbesparing in personeelskosten te behalen is. De kostenbesparing geldt niet bij Wereldwinkels.
Maar het blijft gemakkelijker om alles in een keer te bestellen, is het argument. Dat is waar maar als je daarmee de regels van Eerlijke Handel overtreedt, kun je als Wereldwinkel dit argument niet gebruiken. De afspraak is dat bij Eerlijke Handel de producten zo direct als mogelijk bij de consument dienen te komen en daarvoor moet tussenhandel worden voorkomen.

 

 

Re (10): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

Ofschoon ik de stellingname van Mira en alle reacties heb gelezen, heb ik voor mijzelf toch de behoefte e.e.a. te concretiseren en van daaruit mijn eigen mening te vormen.
Hiervoor heb ik een tweetal vragen:

Aan welke criteria voor eerlijk handel refereert Mira? Waar kan ik die lezen?
Kan Mira (of iemand anders) mij (cijfermatig) uitleggen hoe en hoeveel de prijs beïnvloed wordt door het voorraadhuis?

Vast dank voor jullie reacties.
Jan Rietjens


Reactie van Mira International:
Uw eerste vraag: Wij refereren aan de criteria van Eerlijke Handel die u op veel plaatsen op het internet kunt lezen, zoals wiki Wereldwinkel. Bijna alle Wereldwinkels met een internetsite noemen daarbij het tegengaan van tussenhandel :-). De meeste criteria gaan over een eerlijke beloning van de producent (omdat het begonnen was om uitbuiting te voorkomen) en de anderen gaan over bijvoorbeeld het elimineren of niet toestaan van tussenhandel.
Dit criterium wordt geheel duidelijk met het volgende rekenvoorbeeld, m.b.t. uw tweede vraag: Wij weten dat groothandels (waarmee je het Voorraadhuis kunt vergelijken) tussen de 25% en 40% opslag rekenen boven hun inkoopprijs. Het percentage is afhankelijk van variabelen als omloopsnelheid en de relatieve inkoopprijs (op heel goedkope artikelen is de marge groter dan op heel dure artikelen). Voor producten met een korte houdbaarheidsdatum zoals melk en brood is dat percentage bijvoorbeeld weer lager. Wat het Voorraadhuis rekent weten wij alleen via via en zal ook per leverancier verschillen, want alles is onderhandelbaar. In de situatie zonder tussenhandel kunnen we het volgende rekenvoorbeeld nemen met de aanname dat elke partij in de keten van producent tot consument de prijs verdubbelt, waardoor elke partij een marge heeft van 50%.

A. Situatie zonder tussenhandel:
1. De producent in de Derde Wereld maakt het product voor 1 euro en verkoopt/exporteert het voor 2 euro naar de erkende leverancier in Nederland. Uit de 1 euro die hij overhoudt betaalt hij de kosten van productie (huur, elektra, personeel, verpakking, vervoer, etc) en houdt bijvoorbeeld 10% winst over.
2. De importeur en erkende leverancier verkoopt het product van 2 euro aan de Wereldwinkel voor 4 euro en heeft daarbij ook 50% marge. Hij betaalt uit de 2 euro het transport uit de Derde Wereld, de invoerkosten, huur of hypotheeklasten, elektra, personeelskosten, vervoerskosten etc en houdt bijvoorbeeld ook 10% winst over.
3. De Wereldwinkel verkoopt het product van 4 euro aan de klant voor 8 euro en heeft zo ook 50% marge (de marge op producten van Mira International is meestal 50%). Uit de 4 euro die de Wereldwinkel overhoudt betaalt zij de huur/hypotheek, de elektra, vergoedingen voor lidmaatschap, kosten van het kassasysteem etc en houdt mogelijk geld over om te besteden aan gekozen goede doeleinden.
Voor het gemak houden we de BTW buiten het verhaal want die wordt door de consument betaald en heeft geen invloed op kosten binnen de keten.

B. Effect tussenhandel in de Derde Wereld:
Wat gebeurt er nu als men tussenhandel introduceert in de keten in de Derde Wereld? Stel de producent verkoopt zijn product voor 2 euro aan de tussenhandel en die exporteert het product voor 3 euro (hij neemt dus 33% marge). Het 3 euro product wordt verkocht voor 6 euro product aan de (Wereld)winkel, die het verkoopt voor 12 euro aan de consument. Tussenhandel in de Derde Wereld maakt het product dus 50% duurder (het verschil tussen 8 en 12 euro) voor de consument (waarbij de tussenhandel 33% marge neemt) en tweemaal zo duur als de tussenhandel in de Derde Wereld 50% neemt.

C. Effect tussenhandel in Nederland:
Het introduceren van tussenhandel in Nederland levert de volgende rekensom op: de importeur verkoopt het product voor 4 euro aan de tussenhandel die 25% marge neemt en het product verkoopt voor 5,33 euro aan de (Wereld)winkel. De (Wereld)winkel verkoopt het weer met 50% marge aan de consument voor 10,66. De consument betaald nu 33% extra voor hetzelfde product maar nu met tussenhandel in Nederland.

Maar, in het geval van het Voorraadhuis worden de prijzen naar de consument niet verhoogd, dus waar zit dan het probleem, kun je je afvragen. In dat geval moeten de kosten die de tussenhandel rekent, opgebracht worden door de erkende leverancier en de producent. Een erkende leverancier heeft maar 10% winst waaruit hij de 25% aan vermindering aan inkomsten niet kan betalen. De leverancier zal wat minder kosten hebben maar zijn hypotheek en andere vaste lasten als personeelskosten blijven hetzelfde. Hij zal dus met de producent moeten gaan praten om een lagere prijs te bedingen. Volgens de eerlijke handel criteria mag de producent niet snijden in de loonkosten want dan dalen die onder het leefbaar loon, dus hoe moet hij dat oplossen? De leverancier kan besluiten de consumentenprijs te verhogen om die vermindering aan inkomsten te compenseren, maar in tijden van twijfelende consumenten kan dat weer tot een daling van consumentenverkopen leiden. Het zijn onwenselijke dilemma's.

Eerlijke Handel, waarbij tussenhandel uitgesloten wordt, is opgezet om al deze problemen te voorkomen en een eerlijke prijs te bieden aan producent en aan consument. Tussenhandel is simpelweg niet nodig en kent alleen nadelen. Het is onbegrijpelijk dat de LVWW tussenhandel oogluikend (?) heeft toegestaan en vervolgens besloten heeft de leden, de Wereldwinkels, niet in te lichten en te waarschuwen voor wat dit besluit voor hen kan betekenen. Dit is al te meer bevreemdend in het licht van de tv-reportage in 2004 van 2 Vandaag waarin de LVWW beschuldigd werd van tussenhandel bij gifts&handicrafts (met als voorbeeld de Afrikaanse beeldjes). In 2011 nog berichtte de LVWW de erkende leveranciers en riep hen op zorgvuldiger te zijn in hun keuze van producenten om te voorkomen dat het publiek nogmaals te maken zou krijgen met overtreding van de criteria van Eerlijke Handel.

 

 

Re (9): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

Wordt het niet eens tijd dat de landelijke vereniging eens onder de loep wordt genomen.
Want zij keuren dit allemaal goed evenals toen met fairsupport en de cadeaubonnen laten wij binnen onze fairtrade principe geen tussen handelaren tolereren. Er is er een die hier aan verdient en dat is de RSU.
Mira veel sterkte en ik steun jou van harte.
Anna.

 

 

Re (8): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

onderwerp: tussenhandel
Wereldwinkel Rosmalen werkt nauw samen met het Voorraadhuis. Wij kozen daarvoor in het kader van een toenemende professionalisering. Het vergemakkelijkt het werk van onze vrijwilligers en zorgt voor een goede logistiek van kwalitatief hoogwaardige producten. Onze doelgroep, de producent, ondervindt geen nadelen van de werkwijze. Wij vinden samenwerking van alle Wereldwinkels van het grootste belang. We vormen een beweging, die moet echter ook oog hebben voor de samenleving in 2014. Daar hangt ook een (klein) prijskaartje aan, dat is waar. Wij denken dat -zeker op termijn- onze winkel en de fair trade handel daar wel bij zal varen.
Laat elke winkel en importeur zelf een besluit nemen. Zet niemand onder druk!
Gerrit Mol
Wereldwinkel Rosmalen


Reactie van Mira International:
Zoals u zegt: elke Wereldwinkel mag zelf kiezen of zij bij het Voorraadhuis willen inkopen. Echter een echte Wereldwinkel heeft Eerlijke Handel in het vaandel staan en Eerlijke Handel met tussenhandel (Voorraadhuis) is geen Eerlijke Handel. Zo is dat mondiaal afgesproken. Net zoals afgesproken is dat je paardenvlees niet mag mengen met rundvlees zonder dat expliciet te zeggen.
Een Wereldwinkel die tussenhandel toestaat kan zich met goed fatsoen geen Wereldwinkel blijven noemen, want het publiek, de consument gaat er van uit dat een Wereldwinkel de criteria van Eerlijke Handel respecteert en verzekert. Een Wereldwinkel die tussenhandel toestaat overtreedt de criteria van Eerlijke Handel en hoort om verwarring te voorkomen zijn naam te veranderen (door zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij de Waar-winkels), anders kan het gezien worden als misleiding naar de klant toe en daar zal de 'fair trade handel' niet wel bij varen.

Tussen haakjes: een klein prijskaartje van tientallen procenten is niet klein en de reden dat het predikaat Eerlijke Handel niet langer van toepassing kan zijn.
Tussen haakjes 2: uw argument "het Voorraadhuis zorgt voor kwalitatief hoogwaardige producten" is onjuist aangezien het de erkende leveranciers zijn die zorgen voor die producten en niet een doorvoerhuis als het Voorraadhuis.
Tussen haakjes 3: uw spreekt over samenwerking van Wereldwinkels in verband met het Voorraadhuis, maar het Voorraadhuis dient geen samenwerking tussen Wereldwinkels: het Voorraadhuis dient zichzelf en legt de rekening bij de Wereldwinkelconsument, de leverancier en de producent.
Tussen haakjes 4: u zegt dat de producent geen nadelen ondervindt van deze tussenhandel, maar wie gaat dan de tientallen procenten korting die het Voorraadhuis van leveranciers vraagt betalen? Een groothandel draait niet voor niets en de kosten daarvan worden afgewenteld op een combinatie van een hogere consumentenprijs, een lagere marge voor de leverancier en een lagere prijs aan de producent. Het elimineren van tussenhandel is cruciaal in het Eerlijke Handel verhaal.

 

 

Re (7): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

Hoe zit dit nu precies?
Vooreerst is er de erkenningsbijdrage, bedoeld om controle op de Eerlijke Handel te bekostigen.
Begrijp ik goed dat, naast de gewone eisen om de Eerlijke Handel te garanderen, nu een extra eis is gesteld namelijk dat alle producten via het Voorraadhuis geleverd moeten worden, dus dat de directe levering van importeur naar Wereldwinkel wordt verboden?
Hans Potters


Reactie Mira International:
Ja, de erkenningsbijdrage (betaald door de erkende leveranciers) is er voor de LVWW om te controleren dat de producenten in de Derde Wereld en de importeurs (erkende leveranciers aan de Wereldwinkels) voldoen aan de criteria van Eerlijke Handel.
De belangrijkste criteria waarop gecontroleerd wordt zijn:

 1. de mensen die de producten maken moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten (zij moeten een zogenoemd leefbaar loon krijgen);
 2. de producten mogen door de producenten niet aan de groothandel worden doorverkocht maar zij moeten de producten direct exporteren naar de erkende leverancier in Nederland (want anders wordt het product onnodig duurder door de marge van de groothandel=tussenhandel);
 3. de erkende leveranciers moeten een eerlijke prijs betalen aan de producent in de Derde Wereld
 4. de erkende leveranciers mogen niet aan de groothandel (in dit geval het Voorraadhuis) leveren want ook dan wordt het product onnodig duurder en treedt er tussenhandel op.

Nu is het probleem dat de organisatie (de LVWW) die moet controleren dat er geen tussenhandel plaats vindt, toch tussenhandel (het Voorraadhuis) toestaat. Dat is in overtreding met de criteria van Eerlijke Handel.
Wij, Mira International, willen en kunnen hier niet aan mee doen en hebben besloten niet mee te betalen aan de controle zolang de regels van de controle niet gerespecteerd worden door de controlerende instantie zelf (de LVWW). De LVWW heeft ons daarop (tijdelijk) geschorst. Wij, Mira International, voldoen uiteraard nog steeds aan alle criteria van Eerlijke Handel en zullen daarom nooit via het Voorraadhuis aan Wereldwinkels leveren. De directe levering van importeur naar Wereldwinkel is de enige echte Eerlijke Handel :-)


   

Re (5): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

De grondslag van Fair Trade handel wordt op deze wijze
teniet gedaan ten behoeve van .......de TOP van de LVWW
hier in het rijke Nederland .
john hanegraaf

 

 

Re (4): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

Ik ben geschokt dat deze praktijken voorkomen in ' het alternatieve circuit' . Ik sta volledig achter Mira International.

L.van Hoboken

 

 

Re (3): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

:sad: Ik sta achter jullie en vind ook dat tussenhandel via het Voorraadhuis voor wereldwinkels niet moet worden toegestaan. Wat jammer dat de lvww haar principes verloochent. Tussenhandel stuwt zo wie zo de prijzen op en zorgt er voor dat producenten onder hun productie- kosten moeten leveren. Dan kun je als consument net zo goed je spullen kopen bij de reguliere handel. Het gaat op deze manier helemaal fout met de eerlijke handel. Heel verdrietig!
Annechien Laporte 

 

Re (2): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

Beste mensen,

Ten eerste wil ik Mira steunen in hun klachten en bezwaren.
Ten tweede wil ik uitvoeriger ingaan op deze kwestie, zowel hier als op onze eigen website. Dat kost nog enkele dagen. Er zitten meer haken en ogen aan de kwestie tussenhandel.
Ten derde waarom heb je deze brieven anoniem gemaakt? Organisaties doen nooit iets, het zijn altijd personen (met macht) die besluiten nemen. We moeten strijden met open vizier, dan moeten de poppetjes ook zichtbaar worden, zodat we weten wat we aan wie hebben.
Jan H.C.Velterop, mede-oprichter Landelijke Stichtiing Wereldwinkel 1970, mede-oprichter Wereldwinkel Amsterdam 1971, adviseur NCO 1974-1981 voor subsidies aan de LaVe, oprichter Wereldwinkel Molletje - Een Andere Wereld te Enschede tevens voortzetting van de Wereldwinkel Enschede 1972-1994, sinds tientallen jaren bekend met Mira International als een principiele en betrouwbare fairtrade-leverancier.
Enschedee, vrijdag 21 maart, 12:25 uur.

 

RE: Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

Helemaal mee eens. Enkele andere leveranciers doen om dezelfde reden geen zaken met het voorraadhuis. Het is onbegrijpelijk dat de leden van de vereniging de directie van de lvww blijven steunen na deze flagrante schending van het principe van eerlijke handel. Dan hebben we het nog niet over debacle fairsuppport, waardebonnen en het uitstappen van veel wereldwinkels.
Wie wordt er wakker?
Gr Maria

 

Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

Mira International is een erkende Eerlijke Handel leverancier van het eerste uur en voldoet aan alle criteria van Eerlijke Handel. De LVWW heeft ons geschorst omdat wij niet mee willen doen aan het bedrog dat tussenhandel toestaat. Sinds 2012 is er met het oprichten van het Voorraadhuis tussenhandel gecreëerd. Alle erkende leveranciers die aan het Voorraadhuis leveren zijn daarmee ook gezwicht voor tussenhandel en behoren zij daarmee hun erkenning te verliezen en niet wij?

Tegen Tussenhandel
Wij als Mira International doen daar niet aan mee en betalen daarom sinds 2012 niet meer mee aan de erkenningsbijdrage die door de erkende leveranciers betaald wordt om de controle van Eerlijke Handel te bekostigen. Dit is voor de LVWW de reden om ons te schorsen.

Klokkenluider
Door deze schorsing worden wij door de LVWW gedwongen de rol van Klokkenluider aan te nemen, want veel Wereldwinkels zijn zich niet bewust van het feit dat de instantie (de LVWW) die het keurmerk voor Eerlijke Handel uitgeeft binnen haar organisatie tussenhandel toestaat. Eerlijke Handel bestaat bij het feit dat tussenhandel geëlimineerd wordt. Het niet toestaan van tussenhandel is een van de twee belangrijkste grondbeginselen van Eerlijke Handel (eerlijke prijs aan de producent is de andere). Het toestaan van tussenhandel door het Voorraadhuis te tolereren is een flagrante schending van de principes van Eerlijke Handel en kan niet toegestaan worden en zeker niet bij de organisatie die erop moet toezien dat dit niet gebeurt. Tussenhandel leidt onvermijdelijk tot hogere prijzen voor de consument en lagere inkomsten voor de producent in de Derde Wereld (de tientallen procenten korting die het Voorraadhuis bedingt van de erkende leveranciers moeten ergens vandaan komen).
Zouden wij als Mira International wel meebetalen aan de erkenningsbijdrage dan keuren wij dit gedrag van de LVWW, het toestaan van tussenhandel, impliciet goed. Als bedrijf van principes en waarden kunnen wij hier niet in meegaan, ook niet op straffe van schorsing.

Groot verlies aan geloofwaardigheid van de LVWW
Wij zetten hierbij ons voortbestaan op het spel maar kunnen niet anders. Wij vertrouwen er echter op dat Wereldwinkels in zullen zien dat onze schorsing onrechtmatig is en dat de LVWW met het toestaan van tussenhandel de Wereldwinkels niet meer kan vertegenwoordigen.
Deze kwestie van tussenhandel heeft er al toe geleid dat meerdere Wereldwinkels hun lidmaatschap hebben opgezegd. Nu wij gedwongen worden deze kwestie in het grotere daglicht te brengen zal dit een verdere uitholling betekenen van de geloofwaardigheid van de LVWW als vertegenwoordiger van de Wereldwinkels die nog aangesloten zijn. Alleen een massale afkeuring door lid-Wereldwinkels is op zijn plaats.

Bent u voor of tegen tussenhandel?
Als laatste willen wij u er op wijzen dat indien u stopt met het verkopen van onze producten u het impliciet eens bent met het toestaan van tussenhandel. U dient zich daar goed op voor te bereiden en naar uw klanten met een goed verhaal te komen waarom u tussenhandel toch steunt. U achter de LVWW verschuilen zal niet genoeg zijn voor uw klanten (die het hele verhaal op onze sites kunnen lezen).

Hieronder treft u onze brieven aan de LVWW aan.

Met vriendelijke groet,

Mira International BV
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
of mail/bel uw contactpersoon bij Mira International

 

BRIEF 1:

Onderwerp: opschorting erkenningsbijdrage

Beste <anoniem gemaakt>,

In aansluiting op de telefoongesprekken en uw brieven aangaande erkenningsbijdrage van Mira International BV willen wij u het volgende mededelen: wij verzoeken u om de kwestie met betrekking tot de erkenningsbijdrage op te schorten.

Wij hebben hiervoor een aantal dringende zo niet dwingende redenen.
Ten eerste is er in Nederland tussenhandel gecreëerd tussen de erkende leveranciers en de Wereldwinkels. Dit gaat in tegen een van de belangrijkste grondbeginselen van Eerlijke Handel, zijnde het elimineren van tussenhandel om prijsopdrijving aan de ene kant en inkoopprijsonderdrukking aan de andere kant tegen te gaan om een rechtvaardige prijs voor producent en consument te garanderen. U kunt dit niet over het hoofd hebben gezien.
De introductie van tussenhandel (het Voorraadhuis) kan alleen met uw goedkeuring hebben plaats gevonden. Aangezien dit geïnitieerd is door uw partner(s) duidt het op een ontoelaatbare belangenverstrengeling. Hierbij rijst direct de vraag hoe deze relatie is vormgegeven. Wat is uw belang in het toelaten van tussenhandel?
Ten tweede kunnen goedgekeurde en erkende leveranciers hun erkenning niet behouden als zij artikelen voor Wereldwinkels leveren via het Voorraadhuis. Zij maken zich hierdoor ook schuldig aan tussenhandel. Met deze consequentie vervalt de volledige basis van de erkenningsbijdrage.
In het licht van bovenstaande feiten raden wij u dringend aan om uw claim op erkenningsbijdrage op te schorten tot u uw leden, de Wereldwinkels, ingelicht heeft over bovenstaande feiten en noodzakelijke maatregelen hebt getroffen om deze overtreding van het grondbeginsel van Eerlijke Handel te voorkomen.

Aangaande deze kwestie kunnen wij nog een aantal problemen en mogelijk onregelmatigheden melden maar bovenstaande lijkt ons voor nu voldoende.

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet, Henriette Spetter

 

BRIEF 2:

Onderwerp: brief van bezwaar

Beste <anoniem gemaakt>,

In uw reactie gaat u met geen woord in op onze bezwaren van tussenhandel die onverenigbaar zijn met de grondbeginselen van Eerlijke Handel, dan door te zeggen dat u ons standpunt respecteert.

Wij zijn een idealistisch bedrijf gebaseerd op waarden als eerlijkheid en samenwerking. Dit is hoe onze klanten ons kennen. Wij kunnen daarom onmogelijk meedoen aan een erkenningsprocedure en een erkenningsbijdrage waarbij tussenhandel niet alleen getolereerd wordt, maar zelfs de creatie toegestaan. Wij zouden verraad plegen aan onze principes van Eerlijke Handel als wij -door mee te doen- goedkeuren dat levering via tussenhandel geoorloofd is bij de Wereldwinkels.

Wij hebben lang geprobeerd te voorkomen dat deze kwestie op de spits zou worden gedreven met alle consequenties die daaraan verbonden zijn, maar in het geval dat u ons schorst en verbied te leveren aan de Wereldwinkels dwingt u ons in de positie van klokkenluider. Wij kunnen vervolgens niets anders doen dan alle Wereldwinkels te vragen welk standpunt zij in deze kwestie willen innemen en of zij bereid zijn hun klanten uit te leggen dat het Eerlijke Handel grondbeginsel -geen tussenhandel toe te staan- door de LVWW tot vervallen is verklaard en tussenhandel voortaan toegestaan is, ook al leidt dat onvermijdelijk tot prijsverhoging voor de consument en verminderde inkomsten voor de producent.

Ter zijde: u gedraagt zich als LVWW als eigenaar van de Wereldwinkels maar u vertegenwoordigt de Wereldwinkels slechts. U kunt de wil van de Wereldwinkels uitvoeren, niet eigenhandig optreden zonder deze kwestie aan de Wereldwinkels voor te leggen. Een schorsing opleggen aan een erkende leverancier van het eerste uur, die niet mee wil doen aan het toelaten van tussenhandel zal nooit gezien worden als rechtmatig, is onze mening.
Wij vragen u daarom nogmaals om de erkenningsbijdrage voor onbepaalde tijd op te schorten tot u deze kwestie van toestaan van tussenhandel door uw partnerorganisatie en levering van erkende leveranciers aan de tussenhandel opgelost heeft.

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet, Henriette Spetter

 

Wereldkassa versus Blue Retail kassasysteem - een evaluatie

Wereldkassa vs Blue Retail kassasysteem

Wij krijgen af en toe berichten toegestuurd over de problemen met het Centraal Artikelen Bestand (CAB) van Blue Retail. Er wordt melding gemaakt dat de Verkoop rapportages al maandenlang niet mogelijk zijn en het daadwerkelijke artikelen bestand niet ge-update wordt of zelfs niet meer ge-update kan worden. 

Er is bovendien veel onduidelijkheid. De een zegt: RSU is verantwoordelijk, de ander zegt de LVWW is verantwoordelijk. Soms wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij de leveranciers die hun werk niet goed doen (?). En als laatste: het is een erfenis van FS. 
Het laatste nieuws is dat het hele systeem op de schop gaat en vervangen gaat worden door een nieuw systeem in 2015 of later. Maar kunnen we daarop wachten en wie gaat de honderdduizenden euros voor zo'n nieuw systeem betalen? Zullen Wereldwinkels bereid zijn meer te gaan betalen aan een project wat weinig zekerheid biedt gezien de ervaringen?
Wij krijgen tegelijk ook vragen over het Wereldkassa systeem.

Tijd voor een evaluatie van beide systemen.
Het Blue Retail systeem is gemaakt voor (grote) winkelketens en is niet speciaal voor Wereldwinkels ontwikkeld. Het is een algemeen systeem wat vaak gepaard gaat met een grote complexiteit, omdat elke winkelketen specifieke eisen aandraagt. Als zo'n systeem in de fout gaat is specialistische expertise nodig om het recht te zetten (en die is altijd duur). Regelmatig zien we dat grote computersystemen, zoals laatst bij de belastingdienst, heel moeilijk te managen zijn. Oplossingen gaan vaak gepaard met dweilen met de kraan open. Is het daarom verstandig om nog jaren met een slecht werkend systeem door te gaan en ondertussen een nieuw systeem op te bouwen? Die vraag komt in een bijzonder licht te staan op het moment dat we ons realiseren dat er een werkend systeem bestaat dat speciaal en alleen voor Wereldwinkels is ontwikkeld. Het is logisch dat met zo'n systeem de tekortkomingen van andere systemen vermeden zijn. Is dat ook zo, kunnen we ons afvragen. 
Is het meer gebruikersvriendelijk, is het (altijd) up-to-date, is het flexibel, is het betaalbaar? Het Wereldkassa systeem, een initiatief van Wereldwinkel Leiden, maar nu zelfstandig, voldoet naar we hebben vernomen/gelezen aan alle genoemde eisen (zie www.wereldkassa.nl). 
Het is:

 • gebruikersvriendelijk, zelfs senioren-vriendelijk !
 • het is up-to-date want nieuwe artikelen van leveranciers worden direct opgenomen,
 • het is flexibel want elke vrijwilliger kan zelf(s) artikelen en foto's toevoegen, zelfs ook van barcodes van artikelen die te klein zijn voor een barcode sticker en
 • het is betaalbaar en kostenbesparend, want duidelijk goedkoper dan een vergelijkbaar pakket bij Blue Retail.

De 'proof of the pudding' is dat wij horen dat aangesloten Wereldwinkels tevreden zijn met het systeem en de service(desk).

Je kunt je als eerste afvragen of de overgang naar een nieuw systeem niet (te) veel voeten in de aarde heeft. Maar dat lijkt mee te vallen. Wereldwinkel Kassa geeft gratis een demonstratie en verzorgt de overgang in zijn geheel en in alle details. Naar wens kunnen de twee systemen tijdelijk naast elkaar blijven bestaan.

Waarom omarmt de LVWW het Wereldkassa systeem niet, dienen we ons af te vragen. Waarom een niet werkend systeem vervangen door een volgend systeem met alle kinderziekten van dien, als er een goed werkend systeem is speciaal ontworpen voor Wereldwinkels bestaat, dat ook nog eens goedkoper voor de Wereldwinkel blijkt te zijn? Hoelang moeten de Wereldwinkels nog in de problemen blijven zitten als het ook morgen opgelost kan worden? Waarom honderdduizenden euro's uitgeven als het ook voor niets kan? Is het bestuur van de LVWW in staat om rationeel te denken en te handelen? En zo niet, dan wordt het tijd dat de Wereldwinkels zelf (kunnen) beslissen wat het beste is?

Kunt u niet wachten of wilt u niet wachten? Kijk eens op de site van het Wereldkassa systeem en neem vrijblijvend contact met hen op via www.wereldkassa.nl

Succes!

Het RedEerlijkeHandel Team

 

Re (8): Hoe zit het met de cadeaubonnen?

Beste Maria,

Dank je wel voor zoveel informatie en vragen aan Oskar. Ik was wel een beetje trots op mijn man toen ik het las. Ik heb even gewacht om te reageren want ik hoopte op een reactie van Wereldwinkels Nederland. Maar die zal wel niet meer komen.
Maar ik heb niet stilgezeten want ik heb weer met mijn man kunnen praten hierover. Hij wil nooit want hij noemt ons het kransje roddeltantes van de Wereldwinkel en zegt dat wij gevaarlijk zijn. Hebben jullie dan geen roddeloom kring heb ik weleens gevraagd, maar dat ontkent hij. Hij heeft me nu uit kunnen leggen hoe dat werkt met de bonnen. Het geld dat de Wereldwinkels betalen als ze de bonnen kopen gaat in een depot wat een soort spaarpot is en wordt daar weer uitgehaald als een Wereldwinkel een bon wil inwisselen. Het geld in die spaarpot is kennelijk eruit gehaald. Mijn man zegt dat het dan meestal om verduistering gaat, maar omdat niemand opgepakt is zal het in opdracht van het bestuur zijn gebeurd. Dan is het geen verduistering maar gewoon gestolen van de Wereldwinkels in opdracht van het bestuur. waarvoor dan vroeg ik en dat was ook jouw vraag Maria en hij zei dat als het niet om zelfverrijking gaat het geld gebruikt wordt om financiele gaten te dichten of om faillissement te voorkomen. Een kat in het nauw doet rare sprongen. Ik moest van de weeromstuit lachen, want k zag het zo voor me en het leek me opeens een soap geworden. Ik dacht dat mijn man vorige keer een grapje maakte toen hij zei mijn advies is emigreren. Als het geld echt weg is dan is dat een schade voor alle Wereldwinkels en heel treurig. Wie gaat er nu wat doen om dat geld terug te krijgen zou ik denken.
Dat van de ICCO en gemeenschapsgeld snap ik niet zo, maar dan hebben wij roddeltantes weer iets om bij te verzinnen.

met vriendelijke groet,
Corrie

 


Pagina 7 van 9
Artikelen bekeken hits : 1045003

Laatste bijdragen


Meedoen aan Red Eerlijke Handel.nl?

Stuur direct uw bijdrage naar info@redeerlijkehandel.nl. Klik hier om het berichtvenster van uw mailprogramma te openen. Graag vermelden of u uw bericht geplaatst op de site wilt hebben. Zo ja, graag vermelden of het bericht met naamsvermelding, alias (verzonnen naam) of anoniem geplaatst moet worden. Na ontvangst wordt uw bijdrage bekeken door de moderatoren en na goedkeuring geplaatst op de site. 
NB. Er wordt rekening gehouden met constructiviteit en fatsoensnormen (gebruik van schuttingtaal, scheldwoorden, beledigingen en provocatie worden niet gewaardeerd).

Abonneren op Red Eerlijke Handel.nl

Abonneer uzelf op Red Eerlijke Handel.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent Red Eerlijke Handel.nl.
 

U BENT MET ZOVEEL PERSONEN OP DEZE SITE

124 WINKELS OPGEZEGD 9 WINKELS PRO FORMA OPGEZEGD DIT IS 38% VAN DE WERELDWINKELS

LAATSTE 20 WERELDWINKELS DIE LIDMAATSCHAP HEBBEN OPGEZEGD:

 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Deventer  
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkels die hebben opgezegd:

Wereldwinkels die hebben opgezegd:

De volgende Wereldwinkels hebben hun lidmaatschap opgezegd. Informeer ons over meer winkels die dat gedaan hebben.

 • Wereldwinkel Alphen a/d Rijn
 • Wereldwinkel Amsterdam Ganesha
 • Wereldwinkel Amsterdam St. Lucasparochie
 • Wereldwinkel Appingedam
 • Wereldwinkel Arkel
 • Wereldwinkel Baarn
 • Wereldwinkel Barendrecht
 • Wereldwinkel Bergambacht
 • Wereldwinkel Bedum
 • Wereldwinkel Beilen
 • Wereldwinkel Bergen (NH)
 • Wereldwinkel Best
 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borculo
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Burgum
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Coevorden
 • Wereldwinkel De Glind
 • Wereldwinkel Delft
 • Wereldwinkel Deventer - Abal
 • Wereldwinkel Doetinchem
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Eelde-Paterswolde
 • Wereldwinkel Egmond aan Zee
 • Wereldwinkel Eibergen
 • Wereldwinkel Eindhoven
 • Wereldwinkel Enschede
 • Wereldwinkel Ermelo
 • Wereldwinkel FAIR_NU (Langedijk)
 • Wereldwinkel Genemuiden
 • Wereldwinkel Giekerk
 • Wereldwinkel Goes
 • Wereldwinkel Goirle
 • Wereldwinkel Groningen
 • Wereldwinkel Haastrecht
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hardinxveld-Giessendam
 • Wereldwinkel Hasselt
 • Wereldwinkel Heerhugowaard
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Heusden
 • Wereldwinkel Hillegom
 • Wereldwinkel Hilvarenbeek
 • Wereldwinkel Hoek van Holland
 • Wereldwinkel Hoofddorp (den Ark)
 • Wereldwinkel Hoogeveen
 • Wereldwinkel Hoogezand-Sappermeer
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Hulst
 • Wereldwinkel Joure
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Kapelle
 • Wereldwinkel Katwijk
 • Wereldwinkel Kerkrade
 • Wereldwinkel Klazienaveen
 • Wereldwinkel Kollum
 • Wereldwinkel Landgraaf
 • Wereldwinkel Landsmeer
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Leek
 • Wereldwinkel Leeuwarden
 • Wereldwinkel Leiden
 • Wereldwinkel Loppersum
 • Wereldwinkel Maassluis
 • Wereldwinkel Meerssen
 • Wereldwinkel Mijdrecht - de Ronde Venen
 • Wereldwinkel Nieuwkoop
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Norg
 • Wereldwinkel Nunspeet
 • Wereldwinkel Oegstgeest
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Oosterwolde
 • Wereldwinkel Oost-Souburg
 • Werelwinkel Oss
 • Wereldwinkel Oudekerk a/d Amstel
 • Wereldwinkel Overschie
 • Wereldwinkel Pijnacker
 • Wereldwinkel Raalte
 • Wereldwinkel Rijswijk
 • Wereldwinkel Roden
 • Wereldwinkel Sassenheim
 • Wereldwinkel Scheveningen
 • Wereldwinkel Schijndel
 • Wereldwinkel 's Gravenzande
 • Wereldwinkel Sint Annaparochie
 • Wereldwinkel Sliedrecht
 • Wereldwinkel Sneek
 • Wereldwinkel Spijkenisse
 • Wereldwinkel Stadskanaal
 • Wereldwinkel Steenwijk
 • Wereldwinkel Surhuisterveen
 • Wereldwinkel Ten Boer - Go 4 Fair
 • Wereldwinkel Ter Apel
 • Wereldwinkel Texel
 • Wereldwinkel Tholen
 • Wereldwinkel Uden
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Veendam
 • Wereldwinkel Veldhoven
 • Wereldwinkel Vlaardingen
 • Wereldwinkel Vollenhove
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Voorschoten
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Vries
 • Wereldwinkel Waalwijk
 • Wereldwinkel Wageningen - De uitbuyt
 • Wereldwinkel Wassenaar
 • Wereldwinkel Wateringen
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Wergea-Warten
 • Wereldwinkel Werkendam
 • Wereldwinkel Wittem
 • Wereldwinkel Woudenberg
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkel Zoetermeer
 • Wereldwinkel Zoeterwoude
 • Wereldwinkel Zwartsluis
 • Wereldwinkel Zwolle

Wereldwinkels die pro forma hebben opgezegd:

 • Alkmaar
 • Amersfoort 
 • Assen
 • Boxmeer
 • Heemstede
 • Helmond
 • Maasland
 • Zuidhorn