RedEerlijkeHandel.nl

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Re (38) : tussenhandel - waar is het front?

vraag aan bericht 36 (Annechien):

Zou dit artikel graag eens willen lezen, (Tinkelbell in Trouw van vandaag) maar waar kan ik dit vinden, niet bij Trouw.

Groet,

Theresia

 

 

Re (37): Erkenning en controle: een groter probleem

Ik kan me niet voorstellen dat onderstaande reacties over de tussenhandel niet iets landelijk teweeg brengt. Ik denk dat achter de schermen veel aan de hand is! Laten we hopen dat meer klokkenluiders durven op te staan.

De certificering moet anders en goedkoper, zoals Mira dat zo helder uitlegt. Dat is duidelijk.

Zoals het nu gaat moet het niet verder.

Misschien zijn er al processen voor verandering bezig?

Wie weet en wordt men eindelijk wakker!

Margrita.


 

 

Re (36): tussenhandel - waar is het front?

Ik begin zo langzamerhand mijn hele vertrouwen te verliezen in de fair trade organisaties in ons land. Vooral naar aanleiding van dit laatste artikel over de non-controles van F.T.O. en Lvww.van R. van Harten. Ben al ruim 25 jaar klant bij wereldwinkels en de laatste 15 jaar ook medewerker. Er dient echt iets te gebeuren om de rotte appels er tussenuit te halen.  Ze liften mee op de kleine successen van de mensen van het eerste uur, die oprecht met goede bedoelingen deze projecten gestart zijn en van de interesse onder consumenten, die door hen bevochten is. Er dient een lijst te komen van importeurs die echt naar eer en geweten handelen en alleen gecontroleerde producten invoeren en aan de wereldwinkels aanbieden.  Daarnaast dienen alle wereldwinkels geïnformeerd te worden over wat er speelt, zodat er een schifting plaatsvindt. Lees ook het stukje van Tinkelbell in Trouw van vandaag.  

Annechien

 

 

Re (35): Erkenning en controle: een groter probleem

Reactie van Mira International op "Re (33):  de LVWW en het erkennen van tussenhandel [8 mei 2014]":

Beste Irma,

Het probleem dat je aansnijdt ligt ons inziens dieper en kan beter in een bredere context geplaatst worden. Want wat is het geval? In de Twee Vandaag reportage uit 2004 kun je zien en horen dat noch de importeur Fair Trade Original, noch de controleur LVWW ooit bij de bedrijven ter plaatse in Thailand en Kenia voor controle zijn geweest. Eerlijke Handel werd niet gecontroleerd en er bleken tussenhandelaren aangesteld te zijn, die de prijs met 40% of meer verhoogden en soms zelfs veel minder betaalden dan commerciële bedrijven die dezelfde artikelen inkochten. De belofte van geen tussenhandel en een goede prijs aan de producent bleek in het geheel niet nagekomen te zijn. De consument wordt misleid, concludeerde Twee Vandaag. 
Sindsdien is de controle aangepakt en is er eenmaal (in 10 jaar) een controle geweest bij alle (?) leveranciers in het buitenland. De controle bij de importeur in Nederland is elke 2 jaar. De vraag is gezien het bovenstaande: hoe betrouwbaar is het systeem nu? Een keuze uit mogelijke vragen: Kunnen we erop vertrouwen dat alle producten voldoen aan de eerlijke handel criteria? Worden nieuwe producenten gecontroleerd, worden nieuwe producten vooraf gecontroleerd en door wie? Hoe zit het met trendartikelen met een kort leven als continuïteit van afname een Eerlijke Handel criterium is? Hoe kunnen er producten in de Wereldwinkels komen met 'made in China' stickers? Wie houdt in de gaten dat Eerlijke Handel producten en Duurzaamheid producten gescheiden blijven? Hoe kan het dat een nieuwe Eerlijke Handel wierooklijn via Frankrijk komt? Hoe kan de LVWW objectief en onafhankelijk blijven als er zoveel belangenverstrengeling is met de RSU, het Voorraadhuis en de grote leveranciers? Hoe kan het dat veel Wereldwinkels niet weten van de tussenhandel van het Voorraadhuis? Kunnen wij als Wereldwinkel in alle eer en geweten nog zeggen dat al onze producten uit Eerlijke Handel komen?

Wij Nederlanders zijn een gehoorzaam en volgzaam volkje en hebben vertrouwen dat de 'leiders' alleen ons belang voor ogen hebben. De praktijk van woekerpolissen, de banken crisis, kindermisbruik en zovele andere schandalen logenstraffen ons (blind) vertrouwen.

Wij pleiten voor volledige transparantie bij de controle en erkenning. De controle kan veel beter en goedkoper opgezet en uitgevoerd wordt met experts (waarvan er genoeg zijn binnen WW-land) en gezond verstand. Experts op het gebied van Eerlijke Handel kunnen zonder veel moeite en kosten beoordelen of iets uit Eerlijke Handel afkomstig is. Een voorbeeld: toen er opeens een nieuwe wierooklijn aangeboden werd bij de Wereldwinkels, hadden wij een uurtje nodig om te ontdekken dat het tussenhandel betrof (via een Franse importeur naar een Nederlandse importeur en nu zelfs een tweede maal tussenhandel: via Frankrijk naar de Nederlandse distributeur en vervolgens naar het Voorraadhuis) en dat de producent op het internet alleen een homepage had (zonder links!) met daarop de mededeling dat het bedrijf erkend Fair Trade producent was. Alleen een goedgelovige leek voelt geen nattigheid. Ons bedrijf in India (de Moeder's Geuren wierookproducent) had 1 dag nodig om uit te vinden waar de producent zich bevond en anoniem langs te gaan. Het bleek een bedrijf te zijn dat hetzelfde jaar van adres veranderd was en op alle vragen heel ontwijkend deed. Het bedrijf is sindsdien weer verhuisd. Een kenner weet daarmee genoeg. Het kan geen Fair Trade zijn. Toch liet de LVWW dit product toe. Welke controle hebben zij dan uitgevoerd?

De kennis van experts (dat kunnen ook andere importeurs zijn), dient aangevuld te worden met informatie en foto's van de producent, de mensen en het bedrijf op internet. Een kenner van het land kan al gauw veel opmaken uit de informatie en foto's. Ook Wereldwinkel vrijwilligers kunnen hier een rol in spelen. Wij krijgen een of meer keer per jaar een verzoek van vrijwilligers of zij onze wierookunit kunnen bezoeken. Een gestandaardiseerd verslag met foto's kan veel goede informatie opleveren, ook voor andere Wereldwinkels.
Door zaken heel transparant te maken kunnen de kosten van controle bijzonder laag of zelfs nihil blijven, terwijl de betrouwbaarheid enorm toeneemt.

Zie boven nog een reden waarom Mira International eruit gestapt is: de controle en erkenning is (weer) een wassen neus. Nu we klokkenluider zijn mogen we alles zeggen :-).

Met vriendelijke groet, Robert van Harten

Bovenstaande is een reactie op "Re (33):  de LVWW en het erkennen van tussenhandel [8 mei 2014]":

Diverse mensen stellen voor om 'gewoon' artikelen van Mira te blijven verkopen. Het met een pennestreep verwijderen van Mira als erkende leverancier door LVWW zegt niets over de eerlijke handelwijze die Mira toepast. Ik ben ervan overtuigd dat Mira produkten levert gestoeld op eerlijke handel. Maar nu komt het dilemma. Stel wij blijven, als Wereldwinkels, artikelen van Mira verkopen. Mira betaalt geen fee meer aan de LVWW om erkend te kunnen blijven. Hoe om te gaan met de andere leveranciers, die wel (veel) fee betalen? Is dat 'eerlijk'? Blijven wij ook artikelen van deze leveranciers inkopen wanneer zij geen fee meer gaan betalen?
Er zijn momenteel leveranciers , die wel willen leveren aan het Voorraadhuis en er zijn leveranciers :o die niet willen leveren aan het Voorraadhuis. Zij zijn net als Mira ook tegen het fenomeen Voorraadhuis. Toch betalen zij ( nog) wel fee om een erkende leverancier te kunnen blijven.
Het ligt naar mijn idee dan ook niet zo simpel om 'gewoon' artikelen van Mira te blijven verkopen.
Irma 


 

 

Re (34): tussenhandel - waar is het front?

Een reactie van importeur Mira International op "Re (32):  de LVWW en het erkennen van tussenhandel [7 mei 2014]" :

Beste Hans,

Het klopt dat de importeurs niet op één lijn zitten.
Daar zijn een aantal redenen voor:
1. De grote importeurs zoals FTO en de Evenaar zijn onlosmakelijk verbonden met de LVWW, RSU en het Voorraadhuis. De belangenverstrengeling gaat veel verder dan wie dan ook denkt of verwacht. Zij leveren de bulk van alle producten in de Wereldwinkels en willen samen met de bedrijven van het RSU, liefst alles leveren en het gemakkelijkst is dat via het Voorraadhuis te doen. De grote leveranciers zullen daarom nooit mee doen aan een front.
2. De kleinere importeurs doen niet mee uit angst. Want wat is het geval: producten van kleine importeurs worden stap-voor-stap uit meewerkende partnerwinkels geweerd. Dit wordt ook geprobeerd bij Wereldwinkels die naar de adviezen van het RSU luisteren. Weet wel, het lukt niet bij alle partnerwinkels, want er zijn er die hun autonomiteit en eigen zeggenschap over het assortiment behouden. Wij, als Mira International, hebben hier al jaren mee te maken. Voorbeelden zijn: houten diertjes mogen niet meer bij ons ingekocht worden want dat kan ook bij het RSU, spekstenen artikelen waar het Voorraadhuis een alternatief voor heeft mogen niet meer bij ons ingekocht worden, de wierook kegeltjes kunnen uit het assortiment, koop alleen nog de beste geuren wierook in, en het topadvies: koop geen cadeautjes met wierook meer in! Dat betekent: geen cadeautjes voor de Beste Cadeauwinkel van Nederland! En veel winkels luisteren.
Hetzelfde is het geval bij andere importeurs. Niet leveren aan het Voorraadhuis kan betekenen dat zij jouw producten zelf gaan bestellen en dan ben jij, als originele importeur, de omzet kwijt en wordt het de vraag of je daarna kunt overleven. Je wordt in feite gedwongen te leveren. Een prangend voorbeeld is Ron van Vliet die tegen een importeur zei: „Het wordt tijd dat je vaarwel tegen jouw producent zegt". Dit was in de tijd dat men nog dacht dat men de hele keten van Wereldwinkels zou kunnen overnemen en daarmee de volledige zeggenschap over het assortiment van de Wereldwinkels zou krijgen. Zulke zaken zijn zeer intimiderend voor kleine importeurs en bij hen heerst er logischerwijs grote angst. Een front vormen ligt met die angst niet zo eenvoudig :-).

Waarom heeft Mira International in haar eentje er wel voor gekozen om als klokkenluider op te treden, is dan de vraag.
Er zijn meerdere antwoorden. Het eerste antwoord ligt bij onze waarden. Eerlijkheid is een van onze grondwaarden. Dat uit zich in kwaliteit en veiligheid van product en ingrediënten, de beste prijs/kwaliteit verhouding, service aan winkels en consument, duurzaamheid, transparantie, innovatie en natuurlijk Eerlijke Handel. Als wij onze erkenningsbijdrage hadden betaald, dan hadden wij meegedaan aan misleiding en misschien wel bedrog naar de consument toe, die terecht verwacht dat Eerlijke Handel tussenhandel-vrij is (zie de Twee Vandaag rapportage uit 2004). Eerlijkheid verbiedt ons daar aan mee te doen of ons daarvoor te lenen ook al is het indirect. Wij steken daarmee onze nek uit en het zal ons en India ongetwijfeld veel kosten, maar wij kunnen simpelweg niet anders dan ons aan onze waarden en idealen houden.
Het tweede antwoord is: wij zijn de enige importeur die dit kan en de kastanjes uit het vuur durft te halen. Waarom is dat? De druk op Wereldwinkels om niet te gehoorzamen (ondanks de oekaze van de LVWW om niet meer bij ons in te kopen) is groot. Wierook houdt de loop in de winkel en zonder wierook ga je veel klanten missen in deze al moeilijke tijd. Bovendien kun je het niet verbergen voor de klant die om (onze) wierook vraagt. Welk antwoord moet je geven? Eén Wereldwinkel had dat opgelost door de klant te antwoorden: 'Mira International doet aan tussenhandel en daarom mogen we geen wierook meer inkopen.' Wereldwinkels denken daarom wel twee keer na voor ze stoppen met inkopen.
Zeer belangrijk is ook dat wij regelmatig bij de Wereldwinkels langsgaan voor bijvulling van onze producten en dan onze kant van de zaak kunnen vertellen. Besturen die de LVWW volgen kennen vaak alleen de kant van de LVWW en wanneer ze onze kant wel weten, geven ze hun vrijwilligers vaak niet of nauwelijks informatie en zeker niet over onze kant in deze zaak. Wij geven bij Wereldwinkels een dossier (met emails en reacties) af waardoor het bestuur van een Wereldwinkel later niet kan zeggen: we hebben het niet geweten. Hierdoor moet elk bestuur bewust een keuze maken of zij tussenhandel tolereren dan wel ondersteunen, of dat zij trouw blijven aan de Eerlijke Handel principes. Wij hebben door onze jarenlange relatie met inkopers van de Wereldwinkels een groot vertrouwen dat de vrijwilligers en besturen Eerlijke Handel in hun vaandel zullen houden. De leegloop bij de LVWW spreekt hierin boekdelen.
Als laatste: ook het feit dat wij aan andere winkels leveren maakt het voor ons mogelijk om deze zaak te overleven. 

Om bovenbeschreven redenen zijn wij op dit moment het hele front :-) .

Met vriendelijke groet, Robert van Harten

Bovenstaande is een reactie op "Re (32):  de LVWW en het erkennen van tussenhandel [7 mei 2014]" :

Beste importeurs,

Ten eerste wil ik stellen, dat ik tegen tussenhandel ben.

Maar wat ik niet begrijp is, waarom jullie niet een front vormen en niet meer leveren aan het voorraadhuis.
Er wordt nu een beroep gedaan op de individuele winkels om niet via het Voorraadhuis in te kopen.
Als alle importeurs niet meer leveren aan het Voorraadhuis, dan is het daar gauw afgelopen en zijn de wereldwinkels "gedwongen"om bij de 
importeurs zelf in te kopen.

Blijkbaar zitten de importeurs ook niet op één lijn. Helaas.

Groet
Hans Verhoog
Penningmeester Wereldwinkel Katwijk.
Geschreven op persoonlijke titel.


 

 

Re (33): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Diverse mensen stellen voor om 'gewoon' artikelen van Mira te blijven verkopen. Het met een pennestreep verwijderen van Mira als erkende leverancier door LVWW zegt niets over de eerlijke handelwijze die Mira toepast. Ik ben ervan overtuigd dat Mira produkten levert gestoeld op eerlijke handel. Maar nu komt het dilemma. Stel wij blijven, als Wereldwinkels, artikelen van Mira verkopen. Mira betaalt geen fee meer aan de LVWW om erkend te kunnen blijven. Hoe om te gaan met de andere leveranciers, die wel (veel) fee betalen? Is dat 'eerlijk'? Blijven wij ook artikelen van deze leveranciers inkopen wanneer zij geen fee meer gaan betalen?
Er zijn momenteel leveranciers , die wel willen leveren aan het Voorraadhuis en er zijn leveranciers :o die niet willen leveren aan het Voorraadhuis. Zij zijn net als Mira ook tegen het fenomeen Voorraadhuis. Toch betalen zij ( nog) wel fee om een erkende leverancier te kunnen blijven.
Het ligt naar mijn idee dan ook niet zo simpel om 'gewoon' artikelen van Mira te blijven verkopen.
Irma 

 

 

Re (32): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Beste importeurs,

Ten eerste wil ik stellen, dat ik tegen tussenhandel ben.

Maar wat ik niet begrijp is, waarom jullie niet een front vormen en niet meer leveren aan het voorraadhuis.
Er wordt nu een beroep gedaan op de individuele winkels om niet via het Voorraadhuis in te kopen.
Als alle importeurs niet meer leveren aan het Voorraadhuis, dan is het daar gauw afgelopen en zijn de wereldwinkels "gedwongen"om bij de
importeurs zelf in te kopen.

Blijkbaar zitten de importeurs ook niet op één lijn. Helaas.

Groet
Hans Verhoog
Penningmeester Wereldwinkel Katwijk.
Geschreven op persoonlijke titel.


 

Re (31): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Onderstaande is een reactie op Dierenboerderij [Re (30): de LVWW en het erkennen van tussenhandel]:

:roll:precies verwoord wat ik ervan denk. complimenten! Verdrietig dat het in de geschiedenis van de mensheid steeds weer zo gaat. Laten we bij ontwikkelingen ons steeds afvragen of het het oorspronkelijke doel nog dient.
Annechien


 

 

Re (30): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Twee opmerkelijke parallellen, ziet u ze ook?

Op de Koningsdag boekenmarkt bij de kerk kochten wij veel boeken voor het goede doel. Bij 1 boek uit onze grote stapel vond ik een opmerkelijke parallel:

Het is bij het boek "Animal Farm" (Dierenboerderij) van George Orwell). U kent vast het verhaal van de dieren die de boerderij overnemen van de boer en zijn medewerkers om onder de slavernij van de boer uit te komen. De varkens nemen al gauw de leiding over en de rest van de goedgelovige, hardwerkende dieren volgt gedwee hun nieuwe leiders. Ongemerkt wordt het leven voor de hardwerkende dieren zwaarder en moeilijker terwijl de varkens zich steeds meer als mens gaan gedragen en genieten van hun verworven luxe. Uiteindelijk laten de varkens hun ‘nieuwe slaven’ volledig in de steek en gaan op twee poten lopen om zich te proberen bij het rijke mensenleven aan te sluiten.
George Orwell schreef het boek in 1945 als reactie op het verloop van de communistische en fascistische idealen, maar als ik het nu lees bedenk ik: wat is er over van het ideaal van Eerlijke Handel, als tussenhandel en commercie de oorspronkelijke idealen overvleugelen of zelfs verdringen? Wij mensen blijven hardleers? Is het onmogelijk om de idealen na 45 jaar puur te houden? Moet de slinger van het leven altijd weer via het kwaad terug naar het goed? Aan welke kant staat iedereen of welk dier zijn wij?

Een tweede parallel die ik tegen kwam was (in het engels):

Titel: ‘This is how empires collapse: one complicit participant at a time.

Before an empire collapses, it first erodes from within. The collapse may appear sudden, but the processes of internal rot hollowed out the resilience, resolve, purpose and vitality of the empire long before its final implosion.

What are these processes of internal rot? Here are a few of the most pervasive and destructive forces of internal corrosion:

1. Each institution within the system loses sight of its original purpose of serving the populace and becomes self-serving.

This erosion of common purpose serving the common good is so gradual that participants forget there was a time when the focus wasn't on gaming the system to avoid work and accountability but serving the common good.

2. The corrupt Status Quo corrupts every individual who works within the system. Once an institution loses its original purpose and becomes self-serving, everyone within either seeks to maximize their own personal share of the swag and minimize their accountability, or they are forced out as a potentially dangerous uncorrupted insider.

The justification is always the same: everybody else is getting away with it, why shouldn't I? Empires decline one corruptible individual at a time.

3. Self-serving institutions select sociopathic leaders whose skills are not competency or leadership but conning others into believing the institution is functioning optimally when in reality it is faltering/failing.

Self-serving institutions reward con-artists in leadership roles because only con-artists can mask the internal rot with happy-story PR and get away with it.’

Herkent u ze ook, de parallellen? Of vindt u het klokkenluiden zonder dat u een klok ziet? 

Henriette Spetter, Almere


 

 

Re (14): Hoe zit het met de cadeaubonnen?

Dag Anna, wij (Wereldwinkel Waalwijk) hebben exact hetzelfde gedaan als jullie: in december voor ca EUR 500 bonnen opgestuurd en ook wij zijn geen lid meer van de LvWW. In februari / maart heb ik gebeld met RSU met de vraag hoe het zat met de uitbetaling ervan. Heel kort daarna hebben we het geld van de RSU ontvangen. Ik zou er zeker achteraan blijven zitten, bellen werkt misschien beter.
Bonnen die in 2013 zijn ingeleverd moeten gewoon door RSU uitbetaald worden.
Vanaf 1-1-2014 is het veranderd (maar dat heeft dus nog geen betrekking op de bonnen waar jij het over hebt): de LvWW heeft een nieuwe stichting opgericht die de uitbetaling van de bonnen voor haar rekening neemt, met een uitbetalingstermijn van 3 maanden.
Maar nogmaals: dat geldt niet voort de in 2013 ingeleverde bonnen.
Heel veel succes ermee!
Marco

 

 

Re (29): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Bericht aan de LvWW n.a.v. e-mail Mira International (ontvangen via Mira International) :

Aan de directie/bestuur van de lvww,

geachte directie/bestuur,

Het is verbijsterend te constateren dat het bestuur/directie van de lvww voortdurend koploper is in het ontwikkelen van frustraties bij de aangesloten wereldwinkels en leveranciers. (De uitloop van wereldwinkels die zich afmelden bij de lvww spreekt boekdelen).

Na uitvoerig overleg binnen het bestuur van de ww Ruurlo, kan ik u mededelen dat onze winkel gwoon rechtstreeks blijft inkopen bij Mira en dat er wat ons betreft geen enkele behoefte bestaat aan extra tussenhandel ten dienste van de lvww.

Hopende dat u onze mening zult betrekken bij uw verdere besluitvorming.
met vr gr, a.abbas, voorzitter ww Ruurlo


----- Original Message -----
From: Secretariaat LVWW
To:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  < Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. >
Sent: Friday, March 28, 2014 12:18 PM
Subject: Bericht van de LVWW n.a.v. e-mail Mira International

Beste Wereldwinkelier,

Diverse Wereldwinkels lieten ons weten een e-mail van wierookleverancier Mira International te hebben ontvangen. Ook degene in uw Wereldwinkel die doorgaans contact heeft met deze leverancier, heeft waarschijnlijk die e-mail ontvangen. Meerdere Wereldwinkeliers vroegen de LVWW om meer informatie, om vragen van vrijwilligers over de e-mail te kunnen beantwoorden. Met dit bericht hoop ik u in die informatiebehoefte te ondersteunen.
Erkend leverancier Mira International tijdelijk geschorst
Afgelopen week informeerden we u via de nieuwsbrief over de tijdelijke schorsing van erkend leverancier Mira International. De tijdelijke schorsing werd opgelegd omdat Mira International afspraken uit de erkenningsovereenkomst niet is nagekomen. Als argument hiervoor geeft Mira aan het niet eens te zijn met beleidskeuzes van de LVWW. In het nieuwsbericht van 20 maart 2014 wordt de reden voor de schorsing toegelicht. Het volledige bericht leest u na op extranetvia deze link.
Via de nieuwsbrief berichtten we u dat we hopen op korte termijn met Mira tot een oplossing te komen, zodat de schorsing op 31 maart 2014 kan worden opgeheven. Om die reden vroegen we u om het bericht over de schorsing vertrouwelijk te behandelen. Bij een aantal Wereldwinkels leidde de e-mail van Mira tot vragen. Onderaan dit bericht geef ik u achtergrondinformatie over onderwerpen waarover Wereldwinkeliers vragen stelden aan het landelijk bureau. Hiermee kunt u eventuele vragen van vrijwilligers beantwoorden.
In de nieuwsbrief van aankomende week geven we nader bericht over de erkenning van Mira International. Uiteraard hoop ik u te kunnen melden dat de schorsing van Mira International is opgeheven.
Met vriendelijke groet,
Huub Jansen
Directeur

Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
Randweg 8 | 4104 AC Culemborg | 0345-479250 | www.wereldwinkels.nl

Achtergrondinformatie
De fairtrade criteria
Fairtrade betekent letterlijk eerlijke handel. Eerlijk houdt in dat de handel voldoet aan vier principes: 1. Respect voor mens en milieu, 2. Een langdurige en gelijkwaardige handelsrelatie, 3. Ondersteuning van producentenorganisaties en 4. Transparantie van de handelsketen. De criteria werden in 2001 in internationaal verband vastgesteld door vertegenwoordigers uit de hele wereld, van producenten tot verkopers. Ze zijn het uitgangspunt voor het erkenningssysteem van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Door deze criteria te ondertekenen geven erkende leveranciers van de LVWW aan dat ze zich hieraan committeren. De criteria waar de schakels in de handelsketen aan moeten voldoen, zijn erg uitgebreid. De volledige beschrijving van de fairtrade criteria leest u na op extranet via deze link .
Erkenning door de LVWW
Om te waarborgen dat fairtrade producten in de Wereldwinkel voldoen aan de principes van eerlijke handel, kopen Wereldwinkels die producten alleen in bij leveranciers die erkend zijn door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW). De LVWW is verantwoordelijk voor het controleren van leveranciers. Dat betekent dat ze controleert of de leverancier kan aantonen dat de producten geproduceerd en verhandeld zijn volgens de fairtrade principes. Het erkenningssysteem richt zich niet op het kanaal dat de leverancier gebruikt voor distributie aan winkels. Maar bijvoorbeeld wel op de informatie die de leverancier aan winkels aanbiedt (principe 4: transparantie van de handelsketen).
Tussenhandel
De (fairtrade) handelsketen loopt van producent tot leverancier, meestal via een exporteur. De afwezigheid of het bestrijden van tussenhandel is geen fairtrade criterium. Wel is een criterium van fairtrade dat de producent een leefbaar loon moet ontvangen. Dit moet te allen tijde voor de producent geborgd zijn. Het erkenningssysteem van de LVWW ziet erop toe dat de producent een leefbaar loon krijgt voor zijn product. Hoe de handelsketen en de prijsopbouw van een fairtrade product eruit ziet, leest u terug in Wereldzaken 1 van 2014, op pagina 6 en 7. U vindt dit nummer van Wereldzaken terug op extranet, via deze link.
Het Fairtrade Voorraadhuis
Het Fairtrade Voorraadhuis is een initiatief van Fairtrade Product Facilities (gelieerd aan RSU). Deze organisatie ziet groeikansen voor de fairtrade Gifts en Livingsector door samenwerking met Wereldwinkels en erkende leveranciers. Het idee hierachter is dat de verkoop kan groeien door producenten en leveranciers afnamegarantie te geven en de distributiekosten te verlagen. Wereldwinkels die dat willen, kunnen meedoen met gezamenlijke inkoop via het voorraadhuis. Gezamenlijke inkoop zorgt voor minder belasting van de vrijwilligers en kan een breed assortiment van alle leveranciers omvatten. Een grote groep Wereldwinkels stelt samen met het voorraadhuis een assortiment samen. Op dit moment zijn dat met name Partnerwinkels. Het voorraadhuis bestelt dit vervolgens lang tevoren bij de leveranciers. Op die manier is het gewenste assortiment van te voren voor alle schakels in de keten duidelijk.
De LVWW is geen eigenaar van het Fairtrade Voorraadhuis, en is niet verantwoordelijk voor de distributie van en naar het voorraadhuis. Het bestuur van de LVWW vindt het voorraadhuis een goed middel om marktkansen en inkomenszekerheid voor fairtrade producenten te vergroten. Ze vindt het ook een goed middel om de ontwikkelingen in de verkoop cijfermatig te volgen, wat Wereldwinkels helpt bij een goed inkoopbeleid.

 

 

Re (28): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Betreft de tussenhandel.

Wij, als wereldwinkel, zijn altijd naar de klanten heel duidelijk: wij verkopen onze producten met zo min mogelijk tussenhandel. Soms kan je niet voorkomen dat het nodig is om in het land van herkomst een organisatie te hebben die de contacten onderhoudt en intermediair is tussen importeur en producent. Maar in ons land moet het contact wereldwinkel-importeur rechtstreeks zijn wil je nog geloofwaardig naar je klanten overkomen!

En laten wij allemaal gewoon de wierook bij Mira blijven inkopen. Mira is een prima, eerlijke importeur, maar die als klokkenluider wordt gestraft. Zij stelt aan de kaak dat het Voorraadhuis bij importeurs producten inkoopt met hoge kortingen wat ervoor zorgt dat de importeurs minder winst maken en minder kunnen investeren bij de producent. En ook nog een hoge jaarlijkse bijdrage moeten blijven betalen voor de goedkeuring. Dat kan je toch niet goedkeuren?

Hier hebben we toch niet zoveel jaren voor aan de weg getimmerd om de eerlijke handel te promoten?

Irene

 

Re (13): Hoe zit het met de cadeaubonnen?

Onderwerp: uitbetaling cadeaubonnen.

Onze wereldwinkel is geen lid meer van de Landelijke Vereniging. Vorig jaar 23 december 2013 hebben we kadobonnen ingeleverd voor een groot bedrag, bijna 500 euro. We sparen dat altijd op omdat we 17,50 per zending moeten betalen als niet-lid.

Sindsdien is er een e-mail wisseling geweest waarbij tot 2 keer toe door de RSU is bevestigd dat de bonnen zijn aangekomen en eind maart zelfs bevestigd dat die week het bedrag zou worden betaald. Nadien wordt er niet meer op onze mails gereageerd.

Per 1 april zou de RSU beginnen met het uitbetalen van de bonnen die in januari 2014 zijn ingeleverd. Inmiddels is het 2 mei en wij hebben nog steeds geen betaling gezien. Terwijl je zou verwachten dat de ingeleverde bonnen van 2013 het eerst aan de beurt zouden moeten komen. Maar vermoedelijk is het beleid bij de RSU om eerst de leden van de Landelijke Vereniging uit te betalen!

Gezien de problemen bij het kadobonnen-potje wordt het steeds onzekerder of wij het geld nog wel uitbetaald krijgen.

Zijn er andere winkels die met dit probleem worstelen?

Anna

 

 

 

Re (27): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

EERLIJKE HANDEL? Eerlijk HANDELEN en nog meer TUSSENHANDEL.

Als vrijwilliger bij een Wereldwinkel, verantwoordelijk voor o.a. de inkoop van wierook, ben ik natuurlijk geconfronteerd met het verbod van de LVWW om nog bij Mira in te kopen.

DE LVWW biedt echter geen alternatief aan. Ik vroeg me af waarom niet?

Een aantal winkels zal zich, bij gebrek aan nadere informatie, waarschijnlijk wenden tot het aanbod bij het voorraadhuis. Dit in de veronderstelling dat het hierbij om een fairtradeprodukt gaat, afkomstig van een erkende importeur.

Niets is echter minder waar.

Een beetje surfen op het internet en hier en daar wat vragen stellen, heeft mij het volgende beeld opgeleverd.

Het voorraadhuis verkoopt (in India gerolde) wierook van importeur X.

Deze wierook wordt niet rechtstreeks uit India geïmporteerd, maar bereikt Nederland via een Franse leverancier die natuurlijk ook iets moet verdienen.

De Nederlandse importeur staat niet vermeld op de LVWW-lijst van erkende bedrijven.

Hoe rijmt dit zich met het verbod om bij Mira te kopen?

En hoe met de volgende zinsnede uit de schorsingsmededeling van de LVWW op extranet?

"De producten van Mira mogen ook niet worden ingekocht als randassortiment, omdat ze afkomstig zijn uit ontwikkelingslanden."

De wierook van importeur X is, net als die van Mira, afkomstig uit India. Je zou dus verwachten dat ook dit product niet als randassortiment ingekocht mag worden.

Wordt hier met 2 maten gemeten? Maakt de omweg via Frankrijk dit opeens "legaal"? Of gelden voor het voorraadhuis sowieso andere regels?

Is dit nog EERLIJKE handel? Eerlijk handelen van de kant van de LVWW lijkt het me in ieder geval niet.

NB De naam van de importeur heb ik bewust ongenoemd gelaten. Deze firma mag leveren aan wie zij wil en kan.

Het geniep zit bij de LVWW, zij verbieden ons bij Mira te kopen vanwege de geschorste erkenning, maar staan ons toe (zonder dat met zoveel woorden te zeggen) om via het voorraadhuis wierook in te kopen waarvoor ook de erkenning ontbreekt. Goedwillende WW's worden zo bewust op het verkeerde been gezet.

Ik hoop dat bestuurders van Wereldwinkels hierover eens vragen gaan stellen aan de LVWW.

Lous

 

 

Re (26): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Een antwoord van het RedEerlijkeHandel Team op Re (23): de LVWW en het erkennen van tussenhandel: 

"Hoe hebben wij als leden het oprichten van het voorraadhuis toe kunnen staan?"
Voor zover wij weten is het besluit om het Voorraadhuis als legitiem te erkennen niet aan de leden ter stemming voorgelegd. De hele kwestie van tussenhandel zal niet in stemming gebracht zijn, omdat de meeste Wereldwinkels op hun website hebben staan dat hun producten zonder tussenhandel zijn verkregen.
De LVWW zegt nu dat het woord tussenhandel niet in hun statuten genoemd wordt en het daarom impliciet toegestaan is. De LVWW ontkent zelfs niet dat het Voorraadhuis tussenhandel betekent!
De vraag wordt dan: wie vertegenwoordigt de LVWW in deze situatie? Niet de Wereldwinkels die voor Eerlijke Handel hebben gekozen en niet de vrijwilligers die nog steeds denken dat al hun producten het Eerlijke Handel kenmerk hebben en ook niet de klanten die ervan uit gaan dat de Eerlijke Handel producten in de Wereldwinkel koosjer zijn. De LVWW lijkt alleen zichzelf en haar partners (RSU en Voorraadhuis) en een aantal partnerwinkels te vertegenwoordigen.
"Is het gebeuren van het Voorradhuus een voortvloeisel van het debacle Fair Support?"
Dat zal zeker zo zijn, hoewel wij veronderstellen dat het al onderdeel was van het plan van Huub Jansen, om na de fusie met Fair Support, 40% niet-Eerlijke Handel producten toe te staan bij de Wereldwinkels, waardoor 40% van de producten niet meer onder het verbod van tussenhandel zouden vallen. Toen dat plan van de fusie en de 40% niet-Eerlijke Handel niet door kon gaan werd de financiële situatie rond Fair Support, de Waar-winkels en de cadeaubonnen waarschijnlijk onhoudbaar en moest er een alternatief voor faillissement van Fair Support (inclusief Waar-winkels) gezocht worden. De RSU en het Voorraadhuis zijn de doorstart geworden van Fair Support. De leden hebben in deze gehele affaire langs de lijn gestaan en moesten het doen met wat heet een fait accompli ('gedane zaken nemen geen keer').
Ondertussen hebben een aantal Wereldwinkels uit frustratie en onmacht over het beleid van de LVWW een nieuwe vereniging opgericht: Wereldwinkels Nederland waar alles (cadeaubonnen, kassasysteem, support) wel goed functioneert en tegen een veel lagere contributie bovendien. Wereldwinkels Nederland keurt tussenhandel uiteraard niet goed en is de plek waar je als Wereldwinkel verlost wordt van de problemen die anders -voor hoelang?- boven de markt blijven hangen.
"Kunnen wij als leden van de Lvww het Voorraadhuis ook afschaffen?!"
Dat zal niet kunnen en is ook niet nodig, want geen Wereldwinkel kan verplicht worden om bij het Voorraadhuis in te kopen. De druk op partnerwinkels is bijzonder groot om zoveel als mogelijk via het Voorraadhuis te bestellen, maar een partnerwinkel hoeft niet in alles te buigen en hoeft niet alle 'bevelen' qua assortiment op te volgen (het assortiment bij het Voorraadhuis).

N.B. Een Wereldwinkel die meer wil doen en het goede voorbeeld wil geven, kan in deze kwestie er voor kiezen zoveel als mogelijk in te kopen bij importeur/leveranciers die niet aan het Voorraadhuis leveren. In Culemborg zijn deze importeur/leveranciers herkenbaar aan het bordje: Wij leveren niet aan het Voorraadhuis!

Bovenstaande is een reactie op:

Re (23): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Hoe hebben wij als leden van de Lvvw het oprichten van het voorraadhuis toe kunnen staan? Is het gebeuren van het Voorradhuus een voortvloeisel van het debacle Fair Support?... Kunnen wij als leden van de Lvvw het Voorraadhuis ook afschaffen?!

Irma Klein

 

 

Re (25): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Een antwoord van het RedEerlijkeHandel Team op Re (19): de LVWW en het erkennen van tussenhandel: 
De statuten van de LVWW zeggen ten aanzien van opzegging van lidmaatschap met onmiddellijke ingang het volgende: Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
"Is dit wanbeleid een mogelijkheid om te voldoen aan deze mogelijkheid" is de eerste vraag.
Het beleid dat als wanbeleid betiteld kan worden is als eerste het beleid dat toegestaan heeft dat tussen de 1 en 2 miljoen euro uit de pot van de cadeaubonnen is gehaald. Dit is geld van de Wereldwinkels en geen geld van de LVWW (die het geld slechts beheerde) en is in wezen ontvreemd van de Wereldwinkels.
En als tweede kan het beleid dat tussenhandel goedkeurt als wanbeleid gekenmerkt worden. Wereldwinkels (mede)opgericht om tussenhandel te elimineren zijn hun gedachtengoed zover 'vergeten' dat zij tussenhandel goedkeuren en zelfs omarmen. Een zichzelf respecterende Wereldwinkel kan dit nooit goedvinden en blind de dwaling van de grote baas volgen. Een vereniging die haar grondwaarden dusdanig overtreedt, kan redelijkerwijs koosjere Wereldwinkels niet vertegenwoordigen. Ons inziens genoeg dwingende redenen om opzegging met onmiddellijke ingang te rechtvaardigen.
Daarbij komt dat één derde van de leden, de vereniging, uit frustratie over de ingeslagen weg en de onwrikbare opstelling in vrijwel alle zaken, reeds heeft verlaten. De vereniging bestaat nog bij de gratie van een meerderheid van twijfelende leden die om vooral praktische redenen (zoals de cadeaubonnen) en vaak tegen beter weten in nog lid blijven en een kleine minderheid van een groep 'die-hard' Wereldwinkels (meestal partner-winkels) die al te ver zijn meegegaan in het nieuwe evangelie van Eerlijke Handel dat commercie en tussenhandel verheerlijkt.
Kortom genoeg redenen en grond om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen. In het verleden heeft de LVWW haar leden regelmatig gedreigd met rechtszaken om velerlei redenen, maar in dit geval kan de LVWW geen risico nemen om een proces tegen een lid te verliezen of zelfs te beginnen (vanwege de media aandacht die zich dan op tussenhandel en ontvreemding van gelden zal richten). Collectieve opzegging met Wereldwinkels in de regio is een nog betere optie omdat de strategie van de LVWW altijd is geweest om conflicten met een Wereldwinkel geïsoleerd te houden. Die strategie is machteloos bij een gezamenlijke actie.

De tweede vraag is of er een instituut is dat de LVWW jaarlijks controleert, behalve de belastingdienst.
Het is de Verenigingsraad die het reilen en zeilen van de vereniging moet controleren. Het bestuur van de vereniging ligt in handen van het Verenigingsbestuur en de dagelijkse uitvoer van het beleid ligt in handen van het Landelijk Bureau, waarvan Huub Jansen de directeur is. Het is daarom ook de grote vraag of de Verenigingsraad (waarin mensen van individuele Wereldwinkels (uit de districten) zitten) toestemming heeft gegeven om geld uit de pot voor cadeaubonnen te halen en of zij van te voren toestemming hebben gegeven om tussenhandel te introduceren en te tolereren. Zo niet, dan dient het Verenigingsbestuur op last van de Verenigingsraad het Landelijk Bureau ter verantwoording te roepen. En als dit wel gebeurd is, dan is dat nooit medegedeeld aan de Wereldwinkel vrijwilligers.

Bovenstaande is een antwoord op:

Re (19): de LVWW en het erkennen van tussenhandel [11 april 2014]

Op uw site staat ook een stukje (anoniem) dat de statuten van LVWW een mogelijkheid bieden om het lidmaatschap LVWW op te zeggen met ONMIDDELLIJKE ingang. Is dit wanbeleid een mogelijkheid om te voldoen aan deze mogelijkheid? Zo ja, hoe zet je dit ingang....collectief met de winkels die aan het eind van het jaar uit de LVWW stappen?
Is er een instituut dat LVWW jaarlijks controleert behalve de belastingdienst?

ANONIEM PLAATSEN AUB

 


Pagina 5 van 9
Artikelen bekeken hits : 2057658

Laatste bijdragen


Abonneren op Red Eerlijke Handel.nl

Abonneer uzelf op Red Eerlijke Handel.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent Red Eerlijke Handel.nl.
 

124 WINKELS OPGEZEGD 9 WINKELS PRO FORMA OPGEZEGD DIT IS 38% VAN DE WERELDWINKELS

LAATSTE 20 WERELDWINKELS DIE LIDMAATSCHAP HEBBEN OPGEZEGD:

 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Deventer  
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkels die hebben opgezegd:

Wereldwinkels die hebben opgezegd:

De volgende Wereldwinkels hebben hun lidmaatschap opgezegd. Informeer ons over meer winkels die dat gedaan hebben.

 • Wereldwinkel Alphen a/d Rijn
 • Wereldwinkel Amsterdam Ganesha
 • Wereldwinkel Amsterdam St. Lucasparochie
 • Wereldwinkel Appingedam
 • Wereldwinkel Arkel
 • Wereldwinkel Baarn
 • Wereldwinkel Barendrecht
 • Wereldwinkel Bergambacht
 • Wereldwinkel Bedum
 • Wereldwinkel Beilen
 • Wereldwinkel Bergen (NH)
 • Wereldwinkel Best
 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borculo
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Burgum
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Coevorden
 • Wereldwinkel De Glind
 • Wereldwinkel Delft
 • Wereldwinkel Deventer - Abal
 • Wereldwinkel Doetinchem
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Eelde-Paterswolde
 • Wereldwinkel Egmond aan Zee
 • Wereldwinkel Eibergen
 • Wereldwinkel Eindhoven
 • Wereldwinkel Enschede
 • Wereldwinkel Ermelo
 • Wereldwinkel FAIR_NU (Langedijk)
 • Wereldwinkel Genemuiden
 • Wereldwinkel Giekerk
 • Wereldwinkel Goes
 • Wereldwinkel Goirle
 • Wereldwinkel Groningen
 • Wereldwinkel Haastrecht
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hardinxveld-Giessendam
 • Wereldwinkel Hasselt
 • Wereldwinkel Heerhugowaard
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Heusden
 • Wereldwinkel Hillegom
 • Wereldwinkel Hilvarenbeek
 • Wereldwinkel Hoek van Holland
 • Wereldwinkel Hoofddorp (den Ark)
 • Wereldwinkel Hoogeveen
 • Wereldwinkel Hoogezand-Sappermeer
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Hulst
 • Wereldwinkel Joure
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Kapelle
 • Wereldwinkel Katwijk
 • Wereldwinkel Kerkrade
 • Wereldwinkel Klazienaveen
 • Wereldwinkel Kollum
 • Wereldwinkel Landgraaf
 • Wereldwinkel Landsmeer
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Leek
 • Wereldwinkel Leeuwarden
 • Wereldwinkel Leiden
 • Wereldwinkel Loppersum
 • Wereldwinkel Maassluis
 • Wereldwinkel Meerssen
 • Wereldwinkel Mijdrecht - de Ronde Venen
 • Wereldwinkel Nieuwkoop
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Norg
 • Wereldwinkel Nunspeet
 • Wereldwinkel Oegstgeest
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Oosterwolde
 • Wereldwinkel Oost-Souburg
 • Werelwinkel Oss
 • Wereldwinkel Oudekerk a/d Amstel
 • Wereldwinkel Overschie
 • Wereldwinkel Pijnacker
 • Wereldwinkel Raalte
 • Wereldwinkel Rijswijk
 • Wereldwinkel Roden
 • Wereldwinkel Sassenheim
 • Wereldwinkel Scheveningen
 • Wereldwinkel Schijndel
 • Wereldwinkel 's Gravenzande
 • Wereldwinkel Sint Annaparochie
 • Wereldwinkel Sliedrecht
 • Wereldwinkel Sneek
 • Wereldwinkel Spijkenisse
 • Wereldwinkel Stadskanaal
 • Wereldwinkel Steenwijk
 • Wereldwinkel Surhuisterveen
 • Wereldwinkel Ten Boer - Go 4 Fair
 • Wereldwinkel Ter Apel
 • Wereldwinkel Texel
 • Wereldwinkel Tholen
 • Wereldwinkel Uden
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Veendam
 • Wereldwinkel Veldhoven
 • Wereldwinkel Vlaardingen
 • Wereldwinkel Vollenhove
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Voorschoten
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Vries
 • Wereldwinkel Waalwijk
 • Wereldwinkel Wageningen - De uitbuyt
 • Wereldwinkel Wassenaar
 • Wereldwinkel Wateringen
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Wergea-Warten
 • Wereldwinkel Werkendam
 • Wereldwinkel Wittem
 • Wereldwinkel Woudenberg
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkel Zoetermeer
 • Wereldwinkel Zoeterwoude
 • Wereldwinkel Zwartsluis
 • Wereldwinkel Zwolle

Wereldwinkels die pro forma hebben opgezegd:

 • Alkmaar
 • Amersfoort 
 • Assen
 • Boxmeer
 • Heemstede
 • Helmond
 • Maasland
 • Zuidhorn