RedEerlijkeHandel.nl

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Wereldwinkels

uit Retailtrends: 'Einde in zicht voor nog tientallen Wereldwinkels'

Het aantal Wereldwinkels in Nederland is vorig jaar met 36 afgenomen. Het huidige aantal ligt rond de 250, terwijl er op het hoogtepunt zo'n vierhonderd waren. “Zoveel als afgelopen jaar zullen er dit jaar niet stoppen, maar zeker nog wel enkele tientallen”, zegt penningmeester Albert Hebels van Wereldwinkels Nederland tegenover RetailTrends.

Vooral winkels in kleinere plaatsen hebben het volgens Hebels moeilijk. Omdat daar geen vrijwilligers te vinden zijn als de oprichters ermee stoppen, houdt een winkel daar vaak na tientallen jaren op te bestaan. Ook in de wat grotere plaatsen met een regiofunctie gaat het moeizaam, omdat Wereldwinkels vaak in aanloopstraten zitten en het winkelbezoek over het geheel terugloopt. “In de grote steden zie je dat de Wereldwinkels wel bloeien, daar zijn voldoende vrijwilligers te vinden”, zegt Hebels.

Bij Wereldwinkels Nederland, dat in 2013 ontstond na onenigheid tussen winkeliers en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW), zijn tachtig zaken aangesloten. LVWW zelf telt nog 65 Wereldwinkels, terwijl de rest volledig zelfstandig opereert. Anderhalf jaar terug was LVWW met 185 winkels nog de belangrijkste organisatie, maar de hoge kosten noopten veel ondernemers tot stoppen of overstappen. LVWW rekent drie procent contributie, Wereldwinkels Nederland één procent.

De liquiditeitsproblemen waardoor in 2017 een faillissement dreigde voor LVWW, zijn volgens voorzitter Frans Dolmans opgelost. “Voor 2019 is nu sprake van een stabiele situatie.” Het betekent wel dat het hoofdkantoor in Culemborg, in 2017 goed voor twaalf fte's, nog maar twee betaalde medewerkers telt. Daaromheen wordt nu een groeiende groep van vrijwilligers opgebouwd.

Lees op RetailTrends meer over het grote aantal sluitingen waarmee de Wereldwinkels te kampen hebben, en waarom Hebels en Dolmans toch nog toekomstmogelijkheden zien voor het concept.

RedEerlijkeHandel.nl:

Conclusies uit het artikel:

 • Op deze snelheid van sluiten zijn er over 7 jaar geen Wereldwinkels meer in Nederland. En in principe sneller omdat het aantal Fairtrade importeurs ook elk jaar zullen afnemen (moeten sluiten door gebrek aan afzet). De laatste van de 7 jaren zullen er weinig producten over zijn. Wereldwinkels moeten dan noodgedwongen sluiten omdat er niet meer voldoende fairtrade artikelen zijn om in te kopen en te verkopen. Dus ook in de grote steden waar Wereldwinkels het nog wel goed doen, volgens het artikel.
 • St Wereldwinkels Nederland heeft niet geprofiteerd van de 120 Wereldwinkels die de LVWW het laatste anderhalf jaar hebben verlaten. Waarom hier niet van geprofiteerd? Omdat ze zich net zo zijn gaan gedragen als de LVWW hiervoor? Winkels hun regels dicteren en beperkingen opleggen? We kunnen niet leren van de fouten in het verleden?
 • Zelfstandige Wereldwinkels zijn nu de grootste groep met 105 winkels (gerekend volgens de opgave in het artikel).

Belangrijk aspect dat niet genoemd is in het artikel:
Een belangrijke reden waarom Wereldwinkels moeten sluiten wordt niet genoemd. Het afnemende assortiment van fairtrade artikelen is een van de belangrijke redenen waarom de omzet bij Wereldwinkels terugloopt en Wereldwinkels moeten sluiten.
Door het teruglopen van het aantal Wereldwinkels en de verminderde omzet bij bestaande Wereldwinkels worden steeds meer Fairtrade importeurs gedwongen om te stoppen. Elke volgende Wereldwinkel die sluit neemt omzet bij importeurs weg.
Waarom wordt deze reden niet genoemd? Zelf hieraan schuldig?

Bron: https://retailtrends.nl/news/55254/einde-in-zicht-voor-nog-tientallen-wereldwinkels

 

Wereldwinkels op oorlogspad door 'bonnetjesaffaire'

RedEerlijkeHandel Team: De groothandel van een van de bestuursleden, die de voorzitter van Wereldwinkel Apeldoorn noemt, is het Voorraadhuis (dat nu gepresenteerd wordt met een nieuwe naam). Het wordt gezien als tussenhandel! Hetzelfde waar RedEerlijkeHandel zoveel jaar geleden voor opgericht is: tussenhandel tegengaan. Het Voorraadhuis is een van de belangrijkste redenen van de teloorgang van de Wereldwinkels.
RedEerlijkeHandel is een tijd geleden gestopt met haar activiteiten toen het zag dat de neerwaardse spiraal (door gebrek aan ondersteuning) niet meer te stoppen was. Met tussenhandel wordt het concept van Eerlijke Handel losgelaten en kun je niet meer koosjer opereren met zoveel gevolgen voor importeurs en Wereldwinkels. Bij sommige Wereldwinkels is het percentage niet-FairTrade producten al boven de 50% uitgekomen. De meeste niet-FairTrade producten komen van het Voorraadhuis. De Wereldwinkels zijn 'onopgemerkt' overgenomen door een commerciële partij, die wel iets zag in winkels zonder betaald personeel.

Wereldwinkels in deze regio overwegen ernstig om de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels definitief de rug toe te keren. Problemen rond de landelijke cadeaubonnen van de vereniging zijn de druppel. Sommige winkels zijn al gestopt met het verkopen en innemen van de bonnen omdat ze door grote tekorten bij de organisatie niet meer gedekt zijn.

Door mislukte investeringen heeft de stichting die de bonnen namens de vereniging uitgeeft zoveel geld verloren dat er nog maar 110.000 euro in kas is. Wereldwinkeliers hebben echter al voor het dubbele aan bonnen ingenomen. Sommige, zoals de Wereldwinkel in Ommen, wachten al bijna een jaar op hun geld.

Herstelplan
Het herstelplan dat de Stichting Landelijke Cadeaubonnen Wereldwinkels presenteerde is onder meer door de winkels in Ommen, Deventer, Apeldoorn en Zutphen uiterst kritisch ontvangen. De winkels zouden met de bonnen 20 procent van hun nieuwe voorraden kunnen betalen als zij die inkopen bij de groothandel van een van de bestuursleden van de stichting. ,,Dat is bepaald niet koosjer", zegt voorzitter John Buitenhuis van de wereldwinkel in Apeldoorn. Zijn collega Charles Plant ziet de stichting nog liever failliet gaan. ,,Dit is heel slecht voor de importeurs", zegt hij. Fair trade handel is volgens hem juist gebaat bij zo weinig mogelijk tussenhandel.

Faillissement
Het bestuur van de bonnenstichting ziet dit herstelplan als de enige manier om de zaak te redden. Het alternatief is faillissement. Woensdag valt hierover een besluit. Bij faillissement worden ook de voor ongeveer 4 ton aan uitgegeven bonnen die nog bij mensen thuis in de la liggen op slag waardeloos.

De kwestie kan een nieuwe slag betekenen voor de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, die in 2012 al zo'n 70 leden zag vertrekken vanwege onvrede over het beleid. Zij richtten de Stichting Wereldwinkels Nederland op, die nu ook eigen cadeaubonnen uitgeeft.

Bron: http://www.destentor.nl/apeldoorn/wereldwinkels-op-oorlogspad-door-bonnetjesaffaire~afd6e648/

 

Wereldwinkels stevenen af op faillissement

Een Wereldwinkel.Foto: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte

De organisatie achter een groot deel van de Wereldwinkels, de keten van fairtradewinkels, zit zo diep in de problemen dat een faillissement onafwendbaar lijkt. Dat de pot leeg is voor winkeliers die ingeleverde cadeaubonnen willen verzilveren, zoals de Volkskrant vrijdag schreef, is slechts het topje van de ijsberg.
Dat blijkt uit interne stukken in handen van Het Financieele Dagblad. De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW), waar 185 zelfstandige Wereldwinkeliers bij zijn aangesloten, kampt met een nijpend geldprobleem. ‘Ergens in de zomer kunnen de salarissen van medewerkers niet meer betaald worden!’, schreef het bestuur eerder deze maand in een presentatie voor een ingelaste algemene ledenvergadering. ‘Begrote afname van vermogen tot nul bij ongewijzigd beleid in december wordt nu enkele maanden eerder bereikt’, waarschuwt het bestuur.

Geen betrouwbare rapportages
De organisatie slaagt er niet in om zaken op orde te krijgen en verbeterprojecten af te ronden. Zo constateerde het bestuur in februari dit jaar dat er ‘nog steeds geen betrouwbare financiële rapportages’ zijn. Projecten om nieuwe inkomsten te genereren, die eind vorig jaar afgerond hadden moeten, zijn nog altijd niet klaar. Extra geld had onder meer moeten komen uit een centrale inkoop en dienstverlening aan derde partijen.

‘Ergens in de zomer kunnen de salarissen van medewerkers niet meer betaald worden!’• Bestuur Landelijke Vereniging van Wereldwinkels in interne notitie

Het bestuur constateert dat zonder nieuwe inkomsten in de loop van 2017 ontslag van een groot deel van de medewerkers nodig is, die samen goed zijn voor iets meer dan elf voltijdsbanen. Het is onduidelijk welke initiatieven voor nieuwe inkomsten zijn genomen. Bovendien is de bedrijfsvoering nog steeds niet op orde, het aantal medewerkers uitgebreid in plaats van gekrompen en worden er diensten aan derden geleverd zonder dat er overeenkomsten zijn gesloten. De afnemers van die diensten stellen vervolgens de betaling ter discussie, merkt het bestuur op.

Radicaal ingrijpen nodig
Dat alles dwingt tot radicaal ingrijpen. In de presentatie schetst het bestuur drie mogelijke scenario’s voor de landelijke vereniging. De minst ingrijpende optie is een afslanking van het hoofdkantoor en samenwerking zoeken met partners. Als dat niet lukt zijn een faillissement en doorstart via de curator een mogelijkheid.
Een derde weg is de opheffing van de vereniging. Die laatste optie zou voor de aangesloten Wereldwinkels minder imagoschade opleveren dan een faillissement, stelt het bestuur.
Die laatste mogelijkheid hebben de leden afgewezen, zegt een woordvoerder van de vereniging. Hij wil verder alleen kwijt dat gewerkt wordt aan een oplossing en zorgvuldig wordt gekeken naar de personele gevolgen.

Bron: https://fd.nl/ondernemen/1205359/wereldwinkels-stevenen-af-op-faillissement

 

Re: Oneerlijk Fairtrade Voorstel.

Fair Green Conceps is het Voorraadhuis.

Voorstel aan Alec Voorraadhuis Clement:
Scenario 3
20% van de inkopen die Wereldwinkels bij het Voorraadhuis doen, stort ik in de Cadeaubonnen stichting! Zo wordt het tekort ook opgelost zonder de problematiek bij de Wereldwinkels neer te leggen en kunnen de bonnen weer uitbetaald worden.

Elly

 

Bovenstaande is een reactie op "Oneerlijk Fairtrade Voorstel." [1 juni 2017]:

Door er zelf een enorm wanbeleid op na te houden worden Wereldwinkels met de rug tegen de muur gezet. Oneerlijke handel van de bovenste plank.
Natuurlijk mag de pers dit niet weten, omdat de waarheid niet gezien mag worden.
Dit is een brief met een dreigende ondertoon van de Cadeaubonnen Club. Goed gespeeld om het zogenaamd erg te vinden om dit 'clubje' failliet te laten verklaren en de schuld bij de Wereldwinkels te leggen.
Ik hoop dat ze zich DIEP SCHAMEN.

Stichting Wereldwinkels Nederland is solidair en fair.
Transparant tot de laatste cent.
Betaald cadeaubonnen keurig uit. Hulde aan Stichting Wereldwinkel Nederland

<anoniem>

BIJLAGE: Brief_SLWC_29052017.pdf

 

Oneerlijk Fairtrade Voorstel.

Door er zelf een enorm wanbeleid op na te houden worden Wereldwinkels met de rug tegen de muur gezet. Oneerlijke handel van de bovenste plank.
Natuurlijk mag de pers dit niet weten, omdat de waarheid niet gezien mag worden.
Dit is een brief met een dreigende ondertoon van de Cadeaubonnen Club. Goed gespeeld om het zogenaamd erg te vinden om dit 'clubje' failliet te laten verklaren en de schuld bij de Wereldwinkels te leggen.
Ik hoop dat ze zich DIEP SCHAMEN.

Stichting Wereldwinkels Nederland is solidair en fair.
Transparant tot de laatste cent.
Betaald cadeaubonnen keurig uit. Hulde aan Stichting Wereldwinkel Nederland

<anoniem>

BIJLAGE: Brief_SLWC_29052017.pdf

 

Re: De Wereldwinkel moet kansen waarmaken

Ik heb 21 jaar in de wereldwinkel gewerkt en ik heb met pijn in mijn hart afscheid genomen eind vorig jaar. Ik vond het werken in de winkel en het contact met de klanten altijd erg fijn, ook de inkoop van de kaarten. Maar ik kon me al jaren niet meer vinden in het steeds commerciëler wordende beleid.
De doppers, de duurzame broodzakjes tot de kromme komkommersoep voor een hoge prijs en boeken die niets met de wereldwinkel te maken hadden maakten dat ik steeds meer onvrede kreeg met het werk. Randproducten waren geen probleem ineens meer.
Ik had de tijd meegemaakt dat een schaal uit Tunesië direct uit de winkel werd gehaald en een boekje voor Vaderdag ook, want dat had niks met de wereldwinkel te maken.
Ik heb moeten knokken voor een kaartenstandaard van Adinda met de mooie kaarten. Dat zijn de producenten waar we het uiteindelijk voor doen. Na dit gevecht want zo voelde het zowat, kwam er heel snel daarna ineens zonder problemen een standaard met kaarten die niks met de Derde Wereld te maken had maar wel heel goed verkocht werden omdat ze mooi waren en met foto's uit verre landen.
Verleden jaar nog een keer mijn best gedaan voor een standaard en weer afgeketst en tot mijn verbazing weer heel snel daarna een commerciële standaard. Dat was opnieuw geen probleem. Als het maar geld opbracht. Alles ging om omzet ook al liep onze winkel zelfs in de crisis nog prima.
Het woord omzet viel continu, en per week zowat moest je weten hoe het ging in verhouding tot het jaar daarvoor, en steeds werden producten duurder waardoor je ook vaker commentaar kreeg van klanten dat onze winkel een dure cadeauwinkel was geworden.
De doorsnee klant begrijpt niet dat een product uit de Derde Wereld zo duur moet zijn. En dan kun je gaan uitleggen hoeveel schakels er tussen zitten maar wij als winkel besluiten de verkoopprijzen zo op te schroeven.
Ik schaamde me vaak voor de hoge prijs van diverse producten. En toen kwam ook nog Mira erbij die domweg na 22 jaar aan de kant werd gezet en waarbij ons domweg een leugen werd verteld en ik andere collega's ineens hoorden vertellen dat Mira niet Fair Trade genoeg was. En dan overgaan op een wierook die van mindere kwaliteit is, en veel duurder en zeker minder Fair Trade . Maar wij moesten zo nodig luisteren naar de Landelijke Vereniging.
Een vaste groep klanten kwam altijd terug voor Mira, en ineens werden er allerlei verhalen verteld en werd het Miravak steeds leger en die klanten bleven weg.
Niet slim in de crisistijd lijkt mij. En heel erg als je zo omgaat met een importeur!
En het Voorraadhuis dat veel kapot maakt en de inkoopprijzen doet stijgen en de kleine importeurs benadelen. Gaat alles vooral nog om geld??
Wij hoeven geen hoge omzetten te hebben. We moeten de onkosten eruit halen en liefst nog wat overhouden voor eventuele vernieuwing. Maar wij hebben nog nooit een goed doel gesteund met onze winkel hoewel ik dat heel lang heb gedacht. Alles ging naar onze eigen winkel.
Ook is er een verandering gekomen bij nieuwe werknemers. Het winkeltje spelen en het leuk met elkaar hebben dat is het allerbelangrijkste geworden en de passie van het eerste uur kwam meer op de achtergrond te staan. Jarenlang bleef de begingroep constant, die heel bewust er waren gaan werken en de laatste jaren gingen meer uit die groep weg en kwamen er ook tijdelijke werknemers voor wie het geen passie maar een tijdelijk bezigheid was. De mensen die nog zijn overgebleven uit de begintijd hebben meestal de zelfde onvrede als ik en blijven nog omdat ze er plezier in hebben maar hun inzet is verminderd uit onvrede ook.
Ik vind het erg dat ik de keuze moest maken om weg te gaan omdat ik het beleid van het eerste uur niet meer genoeg terugzag. Uit onvrede. Heel erg jammer!

anoniem

Bovenstaande is een reactie op "De Wereldwinkel moet kansen waarmaken" [15 januari 2015]

Het artikel van Klaas Kuipers is me uit het hart gegrepen! De zaken, die hij aan de orde stelt, herken ik helemaal. Negentien jaar geleden ben ik vol idealisme in het Wereldwinkelwerk gestapt. Ik ben ervan overtuigd, dat deze wijze van "ontwikkelingswerk" w e r k t ! Drie Wereldwinkelreizen, die ik mocht meemaken en die hebben dat nog eens bevestigd en daar heb ik veel van geleerd. Het idealisme dreigt echter ondergeschikt te worden aan zakelijkheid. Als dit helemaal voorop komt te staan, dan moet dit vrijwilligerswerk plaatsmaken voor betaalde banen. De drijfveer om onbetaald te gaan werken, zal dan ontbreken. Zo onderscheiden wereldwinkels zich niet meer van andere cadeauwinkels. Vrijwilligerswerk doe je met passie en inzet. Als je overtuigd bent van `De Goede Zaak `dan koop je er zelf uiteraard ook. Steeds meer ontbreekt dit en wordt het een invulling van vrije tijd of een bezigheid `between jobs` met alle gevolgen van dien. Veel winkels hebben te kampen met een tekort aan vrijwilligers. Meld iemand zich aan, dan kijkt men minder kritisch. Dit kan tot gevolg hebben, dat klanten wel worden geholpen, maar zonder uitstraling of motivatie. Kennis van zaken, achtergrondinfo rmatie is van wezenlijk belang, maar ook je persoonlijke ervaring met foodproducten delen met de klant bijv. Als je dit mist als winkelier, kan je onmogelijk geloofwaardig overkomen. Geen stimulans voor klanten om te blijven komen. Collega´s kunnen elkaar ook motiveren. Wereldwinkelier s gaan graag eens een kijkje nemen in een winkel in een andere plaats en maken een praatje met de dienstdoende winkelier. Dat is vaak een eye opener, heb ik ontdekt ! Daar leer je van en je kijkt ook kritischer naar de gang van zaken in je eigen winkel. Hoe de toekomst van de Wereldwinkels eruit zal zien, hangt niet alleen af van de omzet, maar zeker ook van de toekomstige winkeliers.

Willy Loerts

 

De Wereldwinkel moet kansen waarmaken.

Het artikel van Klaas Kuipers is me uit het hart gegrepen! De zaken, die hij aan de orde stelt, herken ik helemaal. Negentien jaar geleden ben ik vol idealisme in het Wereldwinkelwerk gestapt. Ik ben ervan overtuigd, dat deze wijze van "ontwikkelingswerk" w e r k t ! Drie Wereldwinkelreizen, die ik mocht meemaken en die hebben dat nog eens bevestigd en daar heb ik veel van geleerd. Het idealisme dreigt echter ondergeschikt te worden aan zakelijkheid. Als dit helemaal voorop komt te staan, dan moet dit vrijwilligerswerk plaatsmaken voor betaalde banen. De drijfveer om onbetaald te gaan werken, zal dan ontbreken. Zo onderscheiden wereldwinkels zich niet meer van andere cadeauwinkels. Vrijwilligerswerk doe je met passie en inzet. Als je overtuigd bent van `De Goede Zaak `dan koop je er zelf uiteraard ook. Steeds meer ontbreekt dit en wordt het een invulling van vrije tijd of een bezigheid `between jobs` met alle gevolgen van dien. Veel winkels hebben te kampen met een tekort aan vrijwilligers. Meld iemand zich aan, dan kijkt men minder kritisch. Dit kan tot gevolg hebben, dat klanten wel worden geholpen, maar zonder uitstraling of motivatie. Kennis van zaken, achtergrondinfo rmatie is van wezenlijk belang, maar ook je persoonlijke ervaring met foodproducten delen met de klant bijv. Als je dit mist als winkelier, kan je onmogelijk geloofwaardig overkomen. Geen stimulans voor klanten om te blijven komen. Collega´s kunnen elkaar ook motiveren. Wereldwinkelier s gaan graag eens een kijkje nemen in een winkel in een andere plaats en maken een praatje met de dienstdoende winkelier. Dat is vaak een eye opener, heb ik ontdekt ! Daar leer je van en je kijkt ook kritischer naar de gang van zaken in je eigen winkel. Hoe de toekomst van de Wereldwinkels eruit zal zien, hangt niet alleen af van de omzet, maar zeker ook van de toekomstige winkeliers.

Willy Loerts

 

De toekomst van de wereldwinkel.

Op dit forum is al vaker gesproken over de toekomst van de wereldwinkels in Nederland.
In tegenstelling tot bv Duitsland sluiten hier winkels de deur.
Dalende omzetten en concurrentie van de supermarkten zijn hier oa debet aan.
Hoe kan dat?
Uit onderzoek blijkt dat een groeiende groep consumenten bewust koopt en wil weten waar producten vandaan komen.
De wereldwinkel is de plek bij uitstek waar dit samen komt.
Echter, dan moet je dat wel uitstralen.
We hebben in Nederland nog ongeveer 375 wereldwinkels.
Stel dat elke winkel 30 vrijwilligers heeft dan hebben we het over een potentiële klantenkring van 11.250 personen.
Die gebruiken toch allemaal koffie/thee/wijn/rijst en noem maar op? En die kopen ze natuurlijk in de wereldwinkel.
Maar de praktijk blijkt anders te zijn.
Uit diverse contacten is mij gebleken dat een grote groep vrijwilligers, die klanten moet adviseren en motiveren om bij de wereldwinkel te kopen, zelf geen producten uit de wereldwinkel gebruiken. Veel gehoorde argumenten zijn: mijn man vindt het niet lekker!, het is zo duur etc.
Hoe kun je dan geloofwaardig over komen? Straal je dan uit dat je met een goede zaak bezig bent?
En die argumenten horen we natuurlijk ook vaak van de klanten en dan vinden we het maar raar.
Volgens mij moeten de wereldwinkeliers de hand in eigen boezem steken, zich afvragen wat kan ik doen om te voorkomen dat de winkel niet genoeg omzet draait en daardoor moet sluiten. Verdienen de producenten in het Zuiden dat?
Je bent toch niet voor niets vrijwilliger bij de wereldwinkel!

Klaas Kuipers

 

Re: De glijdende schaal van de eerlijke handel

Het doel van de Wereldwinkels is niet zo hoog mogelijk afzet van FairTradeartike len te bereiken, maar om zoveel mogelijk mensen (vooral producenten, maar ook mensen hier) te betrekken bij de Eerlijke Handel.

Bovendien is het doel om de machtsverhoudin gen in de bedrijfskolom te corrigeren en blijvend te bewaken. Het probleem met de vrije markt is namelijk, dat die machtsverhoudin gen daar gewoonlijk uit de klauwen lopen, met armoede en uitbuiting tot gevolg.
Eerlijke handel heeft die machtsverhoudin gen aanvankelijk gecorrigeerd, bv. door de tussenhandel uit te schakelen. Maar ook hier in Wereldwinkellan d is deze bewaking van de machtsverhoudin gen cruciaal. Dit moet gelden voor de gehele bedrijfskolom.

Door nu te stellen, dat het alleen gaat om een eerlijke prijs en zoveel mogelijk afzet voor de producenten en dat de rest handel is, ging men in de Landelijke Vereniging niet alleen meer zakelijk commercieel denken (daar is op zich niets mis mee) maar omarmde men ook het neoliberale denken van de vrije markt, dat nu juist de armoede veroorzaakte. Kortom de Landelijke Vereniging faalde in het bewaken van de machtsverhoudin gen met het bekende gevolg. Alle overige problemen zijn in essentie daarop terug te voeren.

Al in 2008 zijn er mensen geweest in Wereldwinkellan d die voor deze ontwikkeling waarschuwden, en sindsdien is er door een groeiende groep Wereldwinkels in de Verenigingsraad een discussion des sourds gevoerd met de Landelijke Vereniging die uiteindelijk resulteerde in de afsplitsing van een groot aantal Wereldwinkels.

Niets menselijks is ons vreemd. Emoties, rancunes, gekwetste trots, maar mag ik, als oudgediende die in het midden van die strijd stond, toch een beroep doen op allen die aan deze discussie meedoen om de argumenten zakelijk te houden en niet op de man te spelen (bv. Overleeft de LVWW Huub Jansen?). Je doet dan afbreuk aan de zaak waar het eigenlijk om gaat.

Hans Potters

 

De glijdende schaal van de eerlijke handel

Als je een tijdje de discussie op dit platform volgt ga je je afvragen waar het eigenlijk om gaat.
Waarom zijn er ooit wereldwinkels opgericht, wat was de aanleiding en is die nog steeds geldend?

In 1970 werd de discussie gevoerd over armoede en ongelijkheid. De Derde Wereld (zo noemden we toentertijd de landen, de latere ontwikkelings landen, waren vooral grondstof leveranciers.
De eind producten werden in het westen (ontwikkelde landen) gemaakt.
Dat moest veranderen; aan eindproducten werd meer verdient en gaf meer werkgelegenheid en dat zou zoveel als mogelijk in de Derde Wereld moeten gebeuren.
Daarnaast moesten de ongelijkheid in heffingen en subsidies worden aangepakt.
Niet voor niets was het eerste "eerlijke" product wat verkocht werd rietsuiker.
De Europese markt werd "beschermd" door enerzijds subsidies aan Westerse suiker bieten boeren en anderzijds door heffingen op de import van rietsuiker.
De verkoop van producten ging altijd vergezeld van informatie over de producenten (meestal boeren). Eind jaren zeventig woedde er een stevige discussie over het wel of niet gaan verkopen van handnijverheid. Met food artikelen werden veel meer mensen in de gelegenheid gesteld een menswaardig inkomen te verwerven dan handnijverheids producenten. Daarnaast werden handnijverheids producten vaak eenmalig aangeschaft terwijl de "klant" voor suiker, thee etc. regelmatig terug kwam.

Langzamerhand zag je de wereldwinkel opschuiven naar een cadeau winkel. Handnijverheid werd prominent in de winkel geplaatst en food "verdween" (zeker in getransformeerde winkels) naar achteren, vaak aan het zicht onttrokken en gedecimeerd naar vaak twee schappen á 90 cm.
Het leek erop dat de doelstelling vooral werd een "normale" winkel te zijn. Jaarlijks werd actie gevoerd om de beste winkel keten te worden.
Hiermee werd de wereldwinkel uit het vooroordeel getrokken van een "geiten wollen sokken cultuur". En dat is een prima ontwikkeling geweest.
Een ander "succes" werd dat steeds meer "eerlijke" producten in de reguliere winkels verkrijgbaar werden. Hiermee werd een breder publiek bereikt.
Keerzijde van de medaille is dat de "noodzaak" om naar de wereldwinkel te gaan gedeeltelijk verdween ( het zijn toch dezelfde producten en soms zelfs goedkoper).
Gevolg is dat een groeiende groep winkels de deur moe(s)t sluiten. Waren er 5 jaar geleden nog 425 nu schommelt het rond de 365 en het is nu al bekend dat begin 2015 weer enkele winkels het voor gezien houden.
En daar schuilt het gevaar voor de verkoop van "eerlijke" producten en de producenten.
Supermarkten kijken naar schap rendementen, "slow movers" verdwijnen uit de winkel.
Daarmee komt de keuze voor producenten te liggen bij de grotere en "gangbare" producten.
Daarbij komt dat een product altijd verkrijgbaar moet zijn. Daaraan kunnen de grote producenten (exporteurs) voldoen maar de kleine(r)e hebben daar problemen mee.
Om aan die constante verkrijgbaarheid te kunnen voldoen worden steeds meer eindproducten in het westen geproduceerd, de boeren leveren grondstoffen en daarmee zijn we terug bij af. Hier begon het mee!

Maar het kan ook anders, veel producten kunnen prima ter plaatse gemaakt worden.
De jam, marmelade, en chutneys van Eswatini Kitchen worden in Swaziland gemaakt.
De boeren krijgen een faire prijs voor de grondstoffen (groente-fruit etc).
De medewerkers van Eswatini Kitchen hebben werk en inkomen en diverse jeugdzorg projecten kunnen bestaan doordat de winst hierin geïnvesteerd word.
Daarnaast geeft het werk en inkomen aan de toeleveranciers van bv de potten en deksels, de drukker van de etiketten, de vervoerder die alles naar de haven brengt etc.
Daarmee wordt de economie een (kleine) impuls gegeven.
Plaats dat tegenover de aardbeien jam die in veel wereldwinkels verkocht wordt; het enige "eerlijke" onderdeel is de suiker. Alles wordt verder hier gedaan met Europese ingrediënten. Vanuit constante verkrijgbaarheid begrijpelijk maar is dat een doelstelling van de wereldwinkel?
Het kan juist een kracht zijn wanneer een product tijdelijk niet verkrijgbaar is, je kunt de klant dan duidelijk maken waarom.
Maar wereldwinkels lijken soms op "echte" winkels, één van de best verkopende producten is de chocolade van Tony Chocolony. Stapels liggen er in de winkels.
Maar wie zich in de chocolade verdiept komt tot de conclusie dat het hier niet anders toe gaat dan met de aardbeien jam. De cacao wordt tegen een faire prijs ingekocht bij de cacao boeren en naar Nederland verscheept. Hier wordt er met andere (westerse) ingrediënten chocolade van gemaakt. Ingrediënten die vaak in de Derde Wereld niet voorhanden zijn zoals melk. Maar er zijn alternatieven zoals de chocolade van Divine waar de productie ook in Europa gebeurd maar waar de cacao boeren wel mede eigenaar van de fabriek zijn en een evenredig deel van de winst terug vloeit naar Ghana.
Een veel gehoord argument is dat het zo "lekker verkoopt" en dat de klanten er om vragen. Juist dat zou een aanknopings punt kunnen zijn om de klant te informeren over het verschil en de effecten voor de cacao producenten.

De bovengenoemde producten (als voorbeeld) zijn daarnaast in nagenoeg alle supermarkten te koop (en vaak nog goedkoper ook) en daarmee zijn ze niet meer uniek. Iets wat de wereldwinkel zou moeten nastreven.

Dit is volgens mij de kern waar wij ons "druk" om moeten maken.
Niet "zoveel mogelijk"verkopen, maar de basis doelstelling, producenten (boeren en boerinnen) een afzet bieden en de consument betrekken.
Als we die waarden gaan "weggooien" worden de wereldwinkels iets als WAAR winkels of supermarkten maar dan gerund door vrijwilligers. Het gaat dan om het volume en niet de achtergronden.
Kortom, back to the roots, de producenten in de Derde Wereld verdienen het.

Frank
Een betrokken oud gediende

 

Re: oproep aan de LVWW

We zien al jaren dat de LVWW het niet zo nauw neemt met de waarheid en de eigen uitgangspunten. kijk maar naar fairsupport, waardebonnen, voorraadhuis en Rsu, erkenningssysteem importeurs etc. Toch wordt de LVWW nog steeds gesteund door de verenigingsraad (wereldwinkels), je vraagt je toch af hoe dit kan. zijn deze mensen blind voor kritiek of vertegenwoordigen zij alleen de grote winkels, kleine winkels moeten al helemaal niet meer bij de LVWW zijn (uitspraak van de directeur zelf). Alle redenen om als wereldwinkelier vrijwilligerswerkt te doen zijn door de LVWW te grabbel gegooid. Verenigingsraad doe je werk en zet de oogkleppen af!
anoniem

 

Bovenstaande is een reactie op "oproep aan de LVWW" [24 december 2014]:

Ik wil een oproep doen aan de LVWW in naam van alle vrijwilligers om een eind te maken aan de onzekerheid waarin wij ons bevinden. Ik vind dat de LVWW open kaart moet spelen en hun kaarten op tafel moeten leggen op Extranet, want de reactie van de LVWW op de gebeurtenissen op Extranet is ver benedenmaats. De opmerking dat Mira International negatief doet en het hen spijt is alles waar wij het mee moeten doen? Er wordt op geen enkele manier ingegaan op de beschuldiging dat de nieuwe importeur met een machine gemaakte wierook aan ons verkoopt. Als dat niet waar is moet de LVWW dat zeggen en openlijk bevestigen dat de wierook handgemaakt is, zodat de kou uit de lucht kan. Waarom doet de LVWW dat niet als alles gecontroleerd is zoals zij beweren? Op deze wijze wordt de verdenking alleen maar groter. De LVWW kan bekend maken wie de producent is, hoeveel vrouwen er werken en waar die producent zich bevindt en wat zijn webadres is. De LVWW kan inzicht geven in de opbouw van de prijs van de wierook en hoeveel geld de vrouwen die de wierook rollen en verpakken verdienen als leefbaar loon. En kom alstublieft niet met de smoes dat dit vertrouwelijke informatie is die niet op Extranet kan. Dit is een ernstige zaak die openheid van zaken gebiedt voor alle vrijwilligers, man of vrouw. Onze geloofwaardigheid als Wereldwinkel staat op het spel. Dit moet geregeld zijn voor de media dit oppikken en er geen weg terug meer is. Wij staan als vrijwilliger in de vuurlinie! Doe iets.

namens alle verontruste vrijwilligers
(ik kan dit niet anoniem naar Extranet sturen maar hier wel)

Fijne feestdagen gewenst voor iedereen in alle wereldlanden!

 

Re (3): bedankt

We waren helemaal verbaasd over de reacties van Jan en Anita op ons roddelverhaal. Dank jullie wel van ons groepje. Het duurde even voor we iets terug konden schrijven maar wat in het vat zit verzuurd niet zeggen we hier. Wij moesten wel lachen toen we ons voorstelde dat jij ons verhaaltje aan je producentje in Bangla Desh aan hem voorlas en vroeg wat hij er van vond. Je hebt wel gelijk hoor met alles wat je schrijft. We zijn het wel niet eens met je als je schrijft hoge salarissen er niet toe doen. Weet je nog met Unicef. Die directeur verdiende tonnen en toen zijn wij met onze wereldwinkel gestopt met het verkopen van hun kaarten en nog meer wereldwinkels zijn toen gestopt. Het heeft ons wel aan het denken gezet. We hadden op ene door hoe het zit. Ik moet er wel bij vertellen dat mijn wijse man wel het zaadje heeft gelegd. Lang geleden had hij het welles over een club van Rome. En die club zei dat je niet door kan groeien zonder dat het mis gaat. Wij hebben nu verzonnen dat het mis gaat als je te veel geld hebt. Iedereen had te veel geld en toen ging het mis. Als je niet te veel geld geeft gaat het niet mis. wij hebben te veel geld aan Huub gegeven en nu gaat het mis met onze vereniging. Volgens ons hebben we gelijk. Het is volgens ons geen roddel. Wij hebben gehoord dat die andere vereniging geen dure directeur heeft. Daarom groeien ze zo erg. Zij zijn niet aan het graaien naar geld. Wij zijn best trots dat wij de oplossing hebben gevonden. Toen ik het met mijn man liet lezen zei hij dat vroeger een idee was dat niemand meer mocht verdienen dan een aantal keer een minimum loon. Hij zei dat hoeveel keer verschilt per land. Wat ik echt heel goed vond was dat hij zei dat als de rijkste dan meer willen verdienen hij er voor moeten zorgen dat de laagst betaalde meer gaat verdienen. Nou dat vonden wij zo een goed idee dat wij hebben bedacht dat Huub nooit meer mag verdienen dan zoveel keer het producentje van Anita en als hij wel meer wil verdienen moet hij er eerst voor zorgen dat het producentje meer voor zijn productjes krijgt. Das nou eerlijk. Een gulden regel voor een producentje (snap je hem). Wie vind van niet. Een goed idee voor de PVDA dachten wij ook.
Wij hebben nog een goed idee. Dat schrijven we in nog een bericht. Het is echt heel goed.
Fijn weekend
Corrie

 

Re (2): wie zal het zeggen

onderwerp: publicaties

Beste mensen, Ik schrok een beetje van het laatste "roddelverhaal" en zou willen vragen of we hier mee kunnen stoppen. De eerlijke handel moet inderdaad gered worden, maar dat bereiken we niet door ons aan allerlei roddels over te geven. Laten we bij de kern blijven: Hoe kunnen we de eerlijke handel redden?. Mijns inziens is dat door de gebreken in het systeem aan de orde te stellen en daar oplossingen voor aan te dragen. Belangrijke vragen zijn dan: Verkopen we inderdaad "eerlijke "producten.Hoe weten we dat. De laatste jaren is de informatie vanuit de importeurs erg verminderd,. Weten we nog van WIE we kopen? Ik zie steeds meer nadruk op hoe een product in de "trend"zal liggen, de beleving en steeds minder over wie het geproduceerd heeft. Ook de vraag over het Voorraadhuis is belangrijk. Dat gaat over tussenhandel ja of nee. En zo zijn er veel zaken waar we ons druk over zouden kunnen maken. Maar de vraag hoeveel de mensen bij de Lave nu verdienen heeft niets te maken met Eerlijke handel, wel met de vereniging. Belangrijk dus voor mensen die lid van die vereniging zijn.Maar mijn kleine producentje op het platteland van Bangladesh heeft alleen belang bij de prijs die aan hem betaald wordt en het weten dat hij/zij volgend jaar weer kan leveren. Bedragen zoals daar genoemd zijn zeggen hem niets, dat is een andere wereld. Ik denk trouwens dat het ook een andere wereld is voor veel van onze medewerkers. Ik wil met dit berichtje alleen oproepen: Laat we ons concentreren op de dingen die er werkelijk toe doen. Laten we proberen zo integer mogelijk te werken, zonder te vervallen in pietluttigheden of bureaucratie. Wie helpt mee om de Eerlijke handel weer een nieuw impuls te geven? Anita van Hoeve

Ik heb er geen bezwaar tegen dat mijn naam vermeld wordt.

Bovenstaande is een reactie op de discussie "Re: wie zal het zeggen" [3 oktober 2014]:

Heel goed verhaal van Corrie. Maar met één - zéér zware - bedenking: het woord "verdienen". Wil je dat svp voortaan vervangen door "te pakken krijgen". Verdiend is geld wat je krijgt of overhoudt nadat de totale netto opbrengst goed, korrekt en eerlijk is toegewezen aan ALLE BETROKKENEN - in het taaltje: STAKEHOLDERS. Dat betekent: deel voor de direkte makers en producenten - deel voor de handelaars die het bij de consument brengen, verkopers, chauffeurs, vakkenvullers enz .. managers desnoods ook - deel voor het publieke belang als belastingen en projectsubsidie s, deel voor de klantenkring in de vorm van redelijk en niet te hoog prijsnivo. Bij goed nadenken wordt dan duidelijk dat de zich-elite-wanende groot-geldpakkers (niet: grootverdieners ) beter met het woord "parasieten" kunnen worden aangeduid. In onze begintijd 1970 heb ik zulke figuren niet gekend. Jan H.C.Velterop, mede-oprichter Stichting Wereldwinkel 1970, nu tot LaVe gedegenereerd.

Bovenstaande is een reactie op "wie zal het zeggen" [3 oktober 2014]

Goedemorge hier zijn we weer met ons roddelclubje van de wereldwinkel. Wij waren pas aan het praten over lonen en je snapt het wel dat het loon van Huub Janssen vanzelve opkwam. Een van onze vaste keuvelaars had een keer gelezen dat hij had gezegd dat zijn salaris onder de Balkenende norm zat. Wij opzoeken en zagen dat het meer dan 220 duizend euro was. Wij rekenen en dachten dat dat meer dan 20 jaar huur is. Maar hoeveel minder verdient hij dan. Lieke Vogels verdiende 122 plus hadden we een keer in de winkel gehoord. Ik heb het toen maar liefhebbend aan mijn liefhebbende man gevraagd want die weet alles heb ik welles verteld. Hij zei dat die 122 duizend het bodem salaris is en dat die plus zegt dat er nog een auto en reizen kosten en verblijf kosten bij komen. Het zal een nette auto zijn (hij zei iets anders maar dat woord kan ik niet goed zeggen haha) dus daar komt al gauw 20 duizend bij als ze veel op pas is Etentjes en hoteletjes op koste van de zaak kan ook oplopen. Hij zei dat het richting 150 zal gaan. Hoeveel zal Huub Janssen dan verdienen vroeg ik. Hij zei alleen maar waarschijnlijk meer. Verder gevraagd natuurlijk. Hoeveel is 150 duizend nou echt. Hoeveel verdien jij nu precies. Hij zei dat hij dat geheim houd om mij niet op fouten idees te brengen. Iedereen rekent zich rijk en niemand rekent zich arm vond ik wel een goeie. Hij zei dat Jan modaal 33 duizend verdient en dat Lieke dan bijna 5 keer modaal is. Toen ik het mijn vriendinnen vertelde schrokken ze ook wel. 12 duizend per maan! Wij zouden het niet op kunnen maken. Mijn man die ik bewonder haha kwam met nog iets. Als je echt wil weten hoeveel 150 duizend is dan moet je berekenen hoeveel wereldwinkels meebetalen. Jullie werken ook voor hem. Dat vond ik wel een goeie Hij wilde het wel berekenen.Hoeveel winst maakt de wereldwinkel. Weet niet. Moet ik vragen. Hoeveel omzet. Weet niet moet ik vragen. Hoeveel betalen jullie aan de lvww. Eindelijk iets wat wij weten. Ook niet precies eigelijk. Drie of vier procent van wat wij verkopen hebben we weleens gehoort. Hoe hij het deed weet ik niet maar hij zei dat als het 3% is dat wereldwinkels 5 miljoen euro moeten verkopen om dat te betalen. Maar als het 4% is dan is het minder dan 4 miljoen. Ik geloof hem als hij dat zegt. Toch snappen wij het niet helemaal want het is zoveel geld. Wat is wijsheid zeggen we dan altijd allemaal. Wat wij eigenlijk willen weten is hoeveel tijd wij werken voor Huub Janssen. Maar mijn man zegt dat hij dat niet kan berekenen. Maar misschien wil hij dat gewoon niet maar kan hij het wel. Je moet niet alles willen weten zegt hij vaak. Dan is het niet leuk meer. We hebben al zoveel grapjes over bedacht. Een Huub uurtje. Wil Huub wel dat jij voor hem werkt. Wie werk er vandaag voor Huub. Ken je ook zwart werken voor Huub. Vind Huub dat wel goed al dat koffie gedrink en geleuter. He laat Huub niet wachten op zijn geld. Een sticker met ik werk voor Huub jij ook? Opgeven als beste baas van het jaar. Iedereen werkt voor hem maar niemand heeft hem gezien wie is dat als vraag bij spelletjes. Een beetje gemeen maar wel leuk toch. een beetje vrolijkheid in deze tijd mistaat niet.

tot de volgende keer en fijn weekend
Corrie

 

Re: wie zal het zeggen

Heel goed verhaal van Corrie. Maar met één - zéér zware - bedenking: het woord "verdienen". Wil je dat svp voortaan vervangen door "te pakken krijgen". Verdiend is geld wat je krijgt of overhoudt nadat de totale netto opbrengst goed, korrekt en eerlijk is toegewezen aan ALLE BETROKKENEN - in het taaltje: STAKEHOLDERS. Dat betekent: deel voor de direkte makers en producenten - deel voor de handelaars die het bij de consument brengen, verkopers, chauffeurs, vakkenvullers enz .. managers desnoods ook - deel voor het publieke belang als belastingen en projectsubsidie s, deel voor de klantenkring in de vorm van redelijk en niet te hoog prijsnivo. Bij goed nadenken wordt dan duidelijk dat de zich-elite-wanende groot-geldpakkers (niet: grootverdieners ) beter met het woord "parasieten" kunnen worden aangeduid. In onze begintijd 1970 heb ik zulke figuren niet gekend. Jan H.C.Velterop, mede-oprichter Stichting Wereldwinkel 1970, nu tot LaVe gedegenereerd.

Bovenstaande is een reactie op "wie zal het zeggen" [3 oktober 2014]

Goedemorge hier zijn we weer met ons roddelclubje van de wereldwinkel. Wij waren pas aan het praten over lonen en je snapt het wel dat het loon van Huub Janssen vanzelve opkwam. Een van onze vaste keuvelaars had een keer gelezen dat hij had gezegd dat zijn salaris onder de Balkenende norm zat. Wij opzoeken en zagen dat het meer dan 220 duizend euro was. Wij rekenen en dachten dat dat meer dan 20 jaar huur is. Maar hoeveel minder verdient hij dan. Lieke Vogels verdiende 122 plus hadden we een keer in de winkel gehoord. Ik heb het toen maar liefhebbend aan mijn liefhebbende man gevraagd want die weet alles heb ik welles verteld. Hij zei dat die 122 duizend het bodem salaris is en dat die plus zegt dat er nog een auto en reizen kosten en verblijf kosten bij komen. Het zal een nette auto zijn (hij zei iets anders maar dat woord kan ik niet goed zeggen haha) dus daar komt al gauw 20 duizend bij als ze veel op pas is Etentjes en hoteletjes op koste van de zaak kan ook oplopen. Hij zei dat het richting 150 zal gaan. Hoeveel zal Huub Janssen dan verdienen vroeg ik. Hij zei alleen maar waarschijnlijk meer. Verder gevraagd natuurlijk. Hoeveel is 150 duizend nou echt. Hoeveel verdien jij nu precies. Hij zei dat hij dat geheim houd om mij niet op fouten idees te brengen. Iedereen rekent zich rijk en niemand rekent zich arm vond ik wel een goeie. Hij zei dat Jan modaal 33 duizend verdient en dat Lieke dan bijna 5 keer modaal is. Toen ik het mijn vriendinnen vertelde schrokken ze ook wel. 12 duizend per maan! Wij zouden het niet op kunnen maken. Mijn man die ik bewonder haha kwam met nog iets. Als je echt wil weten hoeveel 150 duizend is dan moet je berekenen hoeveel wereldwinkels meebetalen. Jullie werken ook voor hem. Dat vond ik wel een goeie Hij wilde het wel berekenen.Hoeveel winst maakt de wereldwinkel. Weet niet. Moet ik vragen. Hoeveel omzet. Weet niet moet ik vragen. Hoeveel betalen jullie aan de lvww. Eindelijk iets wat wij weten. Ook niet precies eigelijk. Drie of vier procent van wat wij verkopen hebben we weleens gehoort. Hoe hij het deed weet ik niet maar hij zei dat als het 3% is dat wereldwinkels 5 miljoen euro moeten verkopen om dat te betalen. Maar als het 4% is dan is het minder dan 4 miljoen. Ik geloof hem als hij dat zegt. Toch snappen wij het niet helemaal want het is zoveel geld. Wat is wijsheid zeggen we dan altijd allemaal. Wat wij eigenlijk willen weten is hoeveel tijd wij werken voor Huub Janssen. Maar mijn man zegt dat hij dat niet kan berekenen. Maar misschien wil hij dat gewoon niet maar kan hij het wel. Je moet niet alles willen weten zegt hij vaak. Dan is het niet leuk meer. We hebben al zoveel grapjes over bedacht. Een Huub uurtje. Wil Huub wel dat jij voor hem werkt. Wie werk er vandaag voor Huub. Ken je ook zwart werken voor Huub. Vind Huub dat wel goed al dat koffie gedrink en geleuter. He laat Huub niet wachten op zijn geld. Een sticker met ik werk voor Huub jij ook? Opgeven als beste baas van het jaar. Iedereen werkt voor hem maar niemand heeft hem gezien wie is dat als vraag bij spelletjes. Een beetje gemeen maar wel leuk toch. een beetje vrolijkheid in deze tijd mistaat niet.

tot de volgende keer en fijn weekend
Corrie

 

wie zal het zeggen

Goedemorge hier zijn we weer met ons roddelclubje van de wereldwinkel. Wij waren pas aan het praten over lonen en je snapt het wel dat het loon van Huub Janssen vanzelve opkwam. Een van onze vaste keuvelaars had een keer gelezen dat hij had gezegd dat zijn salaris onder de Balkenende norm zat. Wij opzoeken en zagen dat het meer dan 220 duizend euro was. Wij rekenen en dachten dat dat meer dan 20 jaar huur is. Maar hoeveel minder verdient hij dan. Lieke Vogels verdiende 122 plus hadden we een keer in de winkel gehoord. Ik heb het toen maar liefhebbend aan mijn liefhebbende man gevraagd want die weet alles heb ik welles verteld. Hij zei dat die 122 duizend het bodem salaris is en dat die plus zegt dat er nog een auto en reizen kosten en verblijf kosten bij komen. Het zal een nette auto zijn (hij zei iets anders maar dat woord kan ik niet goed zeggen haha) dus daar komt al gauw 20 duizend bij als ze veel op pas is Etentjes en hoteletjes op koste van de zaak kan ook oplopen. Hij zei dat het richting 150 zal gaan. Hoeveel zal Huub Janssen dan verdienen vroeg ik. Hij zei alleen maar waarschijnlijk meer. Verder gevraagd natuurlijk. Hoeveel is 150 duizend nou echt. Hoeveel verdien jij nu precies. Hij zei dat hij dat geheim houd om mij niet op fouten idees te brengen. Iedereen rekent zich rijk en niemand rekent zich arm vond ik wel een goeie. Hij zei dat Jan modaal 33 duizend verdient en dat Lieke dan bijna 5 keer modaal is. Toen ik het mijn vriendinnen vertelde schrokken ze ook wel. 12 duizend per maan! Wij zouden het niet op kunnen maken. Mijn man die ik bewonder haha kwam met nog iets. Als je echt wil weten hoeveel 150 duizend is dan moet je berekenen hoeveel wereldwinkels meebetalen. Jullie werken ook voor hem. Dat vond ik wel een goeie Hij wilde het wel berekenen.Hoeveel winst maakt de wereldwinkel. Weet niet. Moet ik vragen. Hoeveel omzet. Weet niet moet ik vragen. Hoeveel betalen jullie aan de lvww. Eindelijk iets wat wij weten. Ook niet precies eigelijk. Drie of vier procent van wat wij verkopen hebben we weleens gehoort. Hoe hij het deed weet ik niet maar hij zei dat als het 3% is dat wereldwinkels 5 miljoen euro moeten verkopen om dat te betalen. Maar als het 4% is dan is het minder dan 4 miljoen. Ik geloof hem als hij dat zegt. Toch snappen wij het niet helemaal want het is zoveel geld. Wat is wijsheid zeggen we dan altijd allemaal. Wat wij eigenlijk willen weten is hoeveel tijd wij werken voor Huub Janssen. Maar mijn man zegt dat hij dat niet kan berekenen. Maar misschien wil hij dat gewoon niet maar kan hij het wel. Je moet niet alles willen weten zegt hij vaak. Dan is het niet leuk meer. We hebben al zoveel grapjes over bedacht. Een Huub uurtje. Wil Huub wel dat jij voor hem werkt. Wie werk er vandaag voor Huub. Ken je ook zwart werken voor Huub. Vind Huub dat wel goed al dat koffie gedrink en geleuter. He laat Huub niet wachten op zijn geld. Een sticker met ik werk voor Huub jij ook? Opgeven als beste baas van het jaar. Iedereen werkt voor hem maar niemand heeft hem gezien wie is dat als vraag bij spelletjes. Een beetje gemeen maar wel leuk toch. een beetje vrolijkheid in deze tijd mistaat niet.

tot de volgende keer en fijn weekend
Corrie

 

Re: Een nieuwe winkelwerkelijkheid

Beste Peter,

Prima brief, en helemaal mee eens.
Ik importeer uit India producten die op een duurzame manier zijn geproduceerd en waarvoor ik een eerlijke prijs betaal. Veel van mijn leveranciers zijn erg klein en hebben geen tijd en geld om te certificeren. Maar ik ken ze persoonlijk en daarom weet ik dat het goed zit.

Een tijdje geleden heb ik contact gezocht met de WW in mijn dorp en de reactie die ik kreeg was niet bepaald aardig. Zij zagen geen enkele mogelijkheid tot samenwerking. En ze vonden zelfs dat ik de woorden 'fair trade' niet op mijn website mocht noemen. Ik kreeg de indruk dat ze me als een bedreiging zagen en niet als iemand met dezelfde idealen voor een eerlijke handel waar een leuke 'win-win' mee te behalen was.

In mijn ogen nog steeds voor hun een gemiste kans. De wereldwinkels zouden bijv. in de winkel een ruimte kunnen reserveren voor wisselende exposanten. Elke keer weer een andere 'beleving' voor de klanten! Er zijn genoeg leveranciers van eerlijke producten die niet perse gecertificeerd zijn (kijk bijv. op www.fairfriends.nl). In mijn ogen zegt een certificaat helemaal niks! Ik geloof meer in directe handel, zonder tussenschakels, 100% traceerbaarheid .

groeten,
Angela

 

Bovenstaande is een reactie op "een nieuwe winkelwerkelijkheid" [18 september 2014]:

Afgelopen week, dinsdag geloof ik, kwam het Journaal met een nieuwsitem dat zij 'een nieuwe winkelwerkelijkheid' noemde.

De HEMA gaat haar winkels anders inrichten: de HEMA moet een belevenis worden met geluksmomentjes!
En niet alleen de HEMA maar alle warenhuizen zijn bezig om beleving het hoofdthema van hun winkels te geven, vertelde het Journaal.
Blokker gaat functie aan emotie koppelen.
V&D komt met 'Lucht, Licht, Vernieuwing' en
de Bijenkorf heeft gekozen voor een 'premium experience' voor haar klanten.

Mijn gedachten en mijn bewondering gingen, naar aanleiding van dit Journaal item, direct naar Mira International die 'beleving in de winkel' al 1,5 jaar promoot bij de Wereldwinkels. Het viel me ook direct op dat Mira International een veel breder en meer toepasselijk assortiment aan innoverende producten aanbiedt voor die beleving in de winkel dan de grote winkelketens (zowel ruiken, als voelen, als zien, als proeven en heel bijzonder: ervaren).
Ik ben erg benieuwd hoeveel Wereldwinkels mee zijn gegaan met deze nieuwe trend die Mira International biedt, want een van de problemen van Wereldwinkels is de veroudering van het klantenbestand en het aantrekken van jonge vrijwilligers en dat probleem pak je aan met een interessante beleving in de winkel. Het trekt jonge mensen en kan het interessant voor hen maken om die beleving in de winkel als vrijwilliger uit te breiden.

Ik lees ook steeds meer dat Wereldwinkels samenwerkingsverbanden aangaan met locale bedrijfjes die biologische of streekproducten verkopen, wat de Wereldwinkel ook interessanter maakt voor jonge mensen die bewust bezig zijn met voeding en het milieu.
Het grote voordeel van Wereldwinkels boven andere soorten winkels is dat zij in principe kunnen doen wat ze goed of leuk vinden en niet gebonden zijn aan het volgen van regels en reglementen van bovenaf.
Ik weet wel dat de LVWW van alles probeert op te leggen van boven, maar de organisatorische organisatiestructuur is lang voorbij de houdbaarheidsdatum en volgens mij niet meer van deze tijd (van Wereldwinkel vrijwilliger naar Wereldwinkelbestuur, naar regio, naar verenigingsraad, naar dagelijks bestuur en weer terug zonder inspraak). De onmacht blijkt, voor een marketingveteraan als ik ben, uit het feit dat zij op elk terrein hun macht, invloed, houvast en zeggenschap lijken te verliezen, waardoor het financieel op termijn onhoudbaar moet worden en faillissement of opheffing van de vereniging onontkoombaar is. Het zou me niets verbazen als na het tellen van de opzeggingen per 1 januari 2015 de stekker eruit gaat. Geen organisatie is zo flexibel en vooruitziend dat het een halvering van leden in zo'n korte tijd kan verwerken. Want waar haal je de organisatorische en beleid wijzigingen vandaan, die de concurrentie aan kunnen gaan met een jonge, frisse organisatie die gekozen heeft om zonder gedoe te adviseren en te begeleiden. We zien overal dat oude bedrijven zich moeten aanpassen om niet voorbij gestreefd te worden door jonge ondernemers en bedrijven die zich beter weten te organiseren naar de vraag van de consument. De laatste voorbeelden in het nieuws zijn de luchtvaartmaatschappijen die overeind moeten blijven tegenover de prijsvechters en de warenhuizen die 'beleving' moeten bieden om de slag met de goedkope prijswinkels het hoofd te kunnen bieden.

Dus Wereldwinkels, mijn vrolijke boodschap is: ga mee in de nieuwe winkelwerkelijkheid van beleving in de winkel en kijk eens om je heen naar bedrijfjes in de omgeving waarmee je kunt gaan samenwerken voor ieders goed.

Peter

 

Re: vraag over opzeggen lidmaatschap

Beste Corrie,

1 maand opzegtermijn bij LVWW
Iemand wees ons erop dat de opzegtermijn bij de LVWW niet 3 maanden is, maar slechts 1 maand. Dus Corrie, 10 oktober en zelfs 10 november is geen probleem :lol:. Opzeggen kan dus tot 30 november.

LVWW raadt dringend aan Blue Retail voor 1 oktober op te zeggen
Wat wel een opzegtermijn van 3 maanden heeft is het kassasysteem van Blue Retail. De LVWW heeft zelfs alle Wereldwinkels, die hun kassa nog op dit systeem draaien, opgeroepen om voor 1 oktober op te zeggen. Een alternatief kassasysteem is er nog niet: daar wordt aangewerkt.
De LVWW wil namelijk kunnen kiezen tussen doorgaan met Blue Retail (verbeterd en goedkoper?) of een kassasysteem van een ander bedrijf. Eerder wilde de LVWW het nog zelf ontwikkelen, maar dat is blijkbaar van de baan of niet haalbaar gebleken.

Wereldkassa
Ons advies is uiteraard: maak een eind aan de onzekerheid en kies voor Wereldkassa dat voor vergelijkbare diensten de helft goedkoper is en speciaal ontwikkeld voor Wereldwinkels en belangrijk: naar de wensen van Wereldwinkels. Een algemeen kassasysteem kan nooit zo pasklaar gemaakt worden.

Wereldkassa is niet verbonden aan Stichting Wereldwinkels Nederland
Even uit de weg ruimen: er heerst bij Wereldwinkels het misverstand dat wanneer zij overgaan op Wereldkassa zij ook lid moeten worden van Stichting Wereldwinkels Nederland. Maar dat is niet zo. Elke Wereldwinkel kan gebruik maken van Wereldkassa. Onafhankelijke Wereldwinkels, leden van St. Wereldwinkels Nederland, maar ook leden van de LVWW. Oorspronkelijk is Wereldkassa ontwikkeld voor Wereldwinkel Leiden, maar al gauw is Wereldkassa zelfstandig geworden en staat open voor elke Wereldwinkel.

Hartelijke groet, ook aan je man,

het RedEerlijk team

 

Bovenstaande is een reactie op vraag over opzeggen lidmaatschap [19 september 2014]

Ik heb denk ik een vraag waar meer Wereldwinkels mee zullen worstelen.
In onze Wereldwinkel blijft het steggelen of we nu ons lidmaatschap moeten opzeggen of dat we het nog even aan willen zien. Kairos was een tegenvaller maar toch. Meeste stemmen gelden zou je zeggen maar bij ons willen ze dat iedereen vind dat we moeten stoppen. Een beetje frusterend maar ja het houd de spanning er in zullen we maar zeggen. Maar wat wil het geval de Wereldwinkel moet 3 maanden van te voren voor het eind van het jaar opzeggen en dat is op 30 september. Wat nou als we pas op 10 oktober overeenkomen dat we op willen stappen kan dat nog wel zonder problemen?
Ik heb het mijn man gevraagd en die zegt dat kan zonder probleem als je een goede reden hebt. Een abonnement kun je altijd opzeggen op het moment dat de voorwaarden veranderen en dat hoeft dan niet zoveel tijd van te voren te gebeuren. Ook al is het een abonnement dat tot 31 december loopt met 3 maanden opzegtermijn dan kun je het direct stoppen als de voorwaarden veranderen. Dat is zo omdat je voor andere voorwaarden getekend hebt. Zo staat het in de wet volgens mijn man.
Dus mijn vraag is of er punten zijn waarbij onze Wereldwinkel ook later dan 30 september kan opzeggen?
alvast bedankt voor jullie antwoord
Corrie


Antwoord RedEerlijkeHandel team:
Wij zijn het eens met wat uw man zegt. Maar iemand in ons team zei ook: je kunt ook opzeggen op basis van wanprestatie en dan is er veel meer ruimte in dit geval. Dan kan het namelijk altijd op elk moment.
Neem bijvoorbeeld de certificering van importeurs, een van de peilers van Eerlijke Handel. De LVWW heeft de certificering per 1 september jl. uit handen gegeven aan het WFTO (World Fair Trade Organisation), waardoor de band met de importeurs doorgesneden is. De WFTO bepaalt voortaan of een importeur, die een erkenning wil hebben, aan de voorwaarden van Eerlijke Handel voldoet. De certificering van importeurs is altijd van groot belang geweest voor de Wereldwinkels en de LVWW speelde daarin de hoofdrol. Nu die rol uitgespeeld is, kun je zeggen dat een groot nut van de vereniging verdwenen is en dat daarmee de positie van de LVWW ernstig veranderd is. Het zal voor veel Wereldwinkels genoeg reden zijn om hun jaarlijkse bijdrage te stoppen (want je krijgt substantieel minder voor je contributie).
De aankondiging van terugtrekking uit de certificering per 1 september kwam een paar dagen voor die datum uit de lucht vallen en Wereldwinkels waren volledig onvoorbereid. De termijn om op basis van deze informatie op te zeggen is veel te kort geweest en een Wereldwinkel kan zich daar eenvoudig op beroepen.
De LVWW heeft in het verleden wel om kleinere zaken gedreigd naar de rechter te stappen, maar onze inschatting is dat zij geen kans maken om zo'n rechtszaak te winnen en zeker geen geld en mankracht hebben om tien(tallen) rechtszaken tegen hun eigen leden te beginnen. Want naast de certificering kan aangedragen worden dat er wanprestatie wordt geleverd met het kassastelsel dat niet alles doet waarvoor betaald wordt en waar de stekker uitgetrokken wordt voordat er een nieuw systeem is en dat er wanprestatie wordt geleverd ten aanzien van de cadeaubonnen zoals zeer verlate betaling of zelfs geen betaling, maar ook dat de inwisselbaarheid niet meer gegarandeerd kan worden aan de consument omdat steeds meer Wereldwinkels ze weigeren in te nemen vanwege de onzekerheid van uitbetaling door de LVWW. Wanneer je ook nog bij een dreigende rechtszaak aan de LVWW meldt dat je ook als wanprestatie aan de rechter wil overleggen dat de LVWW 1,3 miljoen euro van het geld van de Wereldwinkels heeft gebruikt of misbruikt voor ongeoorloofde zaken dan zal de LVWW weinig hoop hebben op een goede afloop bij de rechter.

Wij hopen dat de zaak wat overzichtelijker wordt met ons antwoord :lol:.

Het EerlijkeHandel team

 

vraag over opzeggen lidmaatschap

Ik heb denk ik een vraag waar meer Wereldwinkels mee zullen worstelen.
In onze Wereldwinkel blijft het steggelen of we nu ons lidmaatschap moeten opzeggen of dat we het nog even aan willen zien. Kairos was een tegenvaller maar toch. Meeste stemmen gelden zou je zeggen maar bij ons willen ze dat iedereen vind dat we moeten stoppen. Een beetje frusterend maar ja het houd de spanning er in zullen we maar zeggen. Maar wat wil het geval de Wereldwinkel moet 3 maanden van te voren voor het eind van het jaar opzeggen en dat is op 30 september. Wat nou als we pas op 10 oktober overeenkomen dat we op willen stappen kan dat nog wel zonder problemen?
Ik heb het mijn man gevraagd en die zegt dat kan zonder probleem als je een goede reden hebt. Een abonnement kun je altijd opzeggen op het moment dat de voorwaarden veranderen en dat hoeft dan niet zoveel tijd van te voren te gebeuren. Ook al is het een abonnement dat tot 31 december loopt met 3 maanden opzegtermijn dan kun je het direct stoppen als de voorwaarden veranderen. Dat is zo omdat je voor andere voorwaarden getekend hebt. Zo staat het in de wet volgens mijn man.
Dus mijn vraag is of er punten zijn waarbij onze Wereldwinkel ook later dan 30 september kan opzeggen?
alvast bedankt voor jullie antwoord
Corrie


Antwoord RedEerlijkeHandel team:
Wij zijn het eens met wat uw man zegt. Maar iemand in ons team zei ook: je kunt ook opzeggen op basis van wanprestatie en dan is er veel meer ruimte in dit geval. Dan kan het namelijk altijd op elk moment.
Neem bijvoorbeeld de certificering van importeurs, een van de peilers van Eerlijke Handel. De LVWW heeft de certificering per 1 september jl. uit handen gegeven aan het WFTO (World Fair Trade Organisation), waardoor de band met de importeurs doorgesneden is. De WFTO bepaalt voortaan of een importeur, die een erkenning wil hebben, aan de voorwaarden van Eerlijke Handel voldoet. De certificering van importeurs is altijd van groot belang geweest voor de Wereldwinkels en de LVWW speelde daarin de hoofdrol. Nu die rol uitgespeeld is, kun je zeggen dat een groot nut van de vereniging verdwenen is en dat daarmee de positie van de LVWW ernstig veranderd is. Het zal voor veel Wereldwinkels genoeg reden zijn om hun jaarlijkse bijdrage te stoppen (want je krijgt substantieel minder voor je contributie).
De aankondiging van terugtrekking uit de certificering per 1 september kwam een paar dagen voor die datum uit de lucht vallen en Wereldwinkels waren volledig onvoorbereid. De termijn om op basis van deze informatie op te zeggen is veel te kort geweest en een Wereldwinkel kan zich daar eenvoudig op beroepen.
De LVWW heeft in het verleden wel om kleinere zaken gedreigd naar de rechter te stappen, maar onze inschatting is dat zij geen kans maken om zo'n rechtszaak te winnen en zeker geen geld en mankracht hebben om tien(tallen) rechtszaken tegen hun eigen leden te beginnen. Want naast de certificering kan aangedragen worden dat er wanprestatie wordt geleverd met het kassastelsel dat niet alles doet waarvoor betaald wordt en waar de stekker uitgetrokken wordt voordat er een nieuw systeem is en dat er wanprestatie wordt geleverd ten aanzien van de cadeaubonnen zoals zeer verlate betaling of zelfs geen betaling, maar ook dat de inwisselbaarheid niet meer gegarandeerd kan worden aan de consument omdat steeds meer Wereldwinkels ze weigeren in te nemen vanwege de onzekerheid van uitbetaling door de LVWW. Wanneer je ook nog bij een dreigende rechtszaak aan de LVWW meldt dat je ook als wanprestatie aan de rechter wil overleggen dat de LVWW 1,3 miljoen euro van het geld van de Wereldwinkels heeft gebruikt of misbruikt voor ongeoorloofde zaken dan zal de LVWW weinig hoop hebben op een goede afloop bij de rechter.

Wij hopen dat de zaak wat overzichtelijker wordt met ons antwoord :lol:.

Het EerlijkeHandel team

 

Een nieuwe winkelwerkelijkheid

Afgelopen week, dinsdag geloof ik, kwam het Journaal met een nieuwsitem dat zij 'een nieuwe winkelwerkelijkheid' noemde.
De HEMA gaat haar winkels anders inrichten: de HEMA moet een belevenis worden met geluksmomentjes!
En niet alleen de HEMA maar alle warenhuizen zijn bezig om beleving het hoofdthema van hun winkels te geven, vertelde het Journaal.
Blokker gaat functie aan emotie koppelen.
V&D komt met 'Lucht, Licht, Vernieuwing' en
de Bijenkorf heeft gekozen voor een 'premium experience' voor haar klanten.

Mijn gedachten en mijn bewondering gingen, naar aanleiding van dit Journaal item, direct naar Mira International die 'beleving in de winkel' al 1,5 jaar promoot bij de Wereldwinkels. Het viel me ook direct op dat Mira International een veel breder en meer toepasselijk assortiment aan innoverende producten aanbiedt voor die beleving in de winkel dan de grote winkelketens (zowel ruiken, als voelen, als zien, als proeven en heel bijzonder: ervaren).
Ik ben erg benieuwd hoeveel Wereldwinkels mee zijn gegaan met deze nieuwe trend die Mira International biedt, want een van de problemen van Wereldwinkels is de veroudering van het klantenbestand en het aantrekken van jonge vrijwilligers en dat probleem pak je aan met een interessante beleving in de winkel. Het trekt jonge mensen en kan het interessant voor hen maken om die beleving in de winkel als vrijwilliger uit te breiden.

Ik lees ook steeds meer dat Wereldwinkels samenwerkingsverbanden aangaan met locale bedrijfjes die biologische of streekproducten verkopen, wat de Wereldwinkel ook interessanter maakt voor jonge mensen die bewust bezig zijn met voeding en het milieu.
Het grote voordeel van Wereldwinkels boven andere soorten winkels is dat zij in principe kunnen doen wat ze goed of leuk vinden en niet gebonden zijn aan het volgen van regels en reglementen van bovenaf.
Ik weet wel dat de LVWW van alles probeert op te leggen van boven, maar de organisatorische organisatiestructuur is lang voorbij de houdbaarheidsdatum en volgens mij niet meer van deze tijd (van Wereldwinkel vrijwilliger naar Wereldwinkelbestuur, naar regio, naar verenigingsraad, naar dagelijks bestuur en weer terug zonder inspraak). De onmacht blijkt, voor een marketingveteraan als ik ben, uit het feit dat zij op elk terrein hun macht, invloed, houvast en zeggenschap lijken te verliezen, waardoor het financieel op termijn onhoudbaar moet worden en faillissement of opheffing van de vereniging onontkoombaar is. Het zou me niets verbazen als na het tellen van de opzeggingen per 1 januari 2015 de stekker eruit gaat. Geen organisatie is zo flexibel en vooruitziend dat het een halvering van leden in zo'n korte tijd kan verwerken. Want waar haal je de organisatorische en beleid wijzigingen vandaan, die de concurrentie aan kunnen gaan met een jonge, frisse organisatie die gekozen heeft om zonder gedoe te adviseren en te begeleiden. We zien overal dat oude bedrijven zich moeten aanpassen om niet voorbij gestreefd te worden door jonge ondernemers en bedrijven die zich beter weten te organiseren naar de vraag van de consument. De laatste voorbeelden in het nieuws zijn de luchtvaartmaatschappijen die overeind moeten blijven tegenover de prijsvechters en de warenhuizen die 'beleving' moeten bieden om de slag met de goedkope prijswinkels het hoofd te kunnen bieden.

Dus Wereldwinkels, mijn vrolijke boodschap is: ga mee in de nieuwe winkelwerkelijkheid van beleving in de winkel en kijk eens om je heen naar bedrijfjes in de omgeving waarmee je kunt gaan samenwerken voor ieders goed.

Peter

 

Landelijke Vereniging trekt zich terug uit de certificering per 1 september

Wij kregen het volgende bericht toegestuurd dat Mira International op haar site www.wierook.nl heeft gezet.
Eronder hebben wij nog extra informatie over dit onderwerp geschreven.

Mira International succesvol als klokkenluider

Binnen een half jaar is Mira International als klokkenluider succesvol gebleken. De LVWW is per 1 september uit de certificering van Eerlijke Handel gestapt. De certificering is voortaan een zaak voor de WFTO, een internationale certificeringsorganisatie.
Ons standpunt tegen het goedkeuren van tussenhandel door de LVWW en de daaropvolgende schorsing van Mira International door de LVWW heeft veel teweeg gebracht. De andere Eerlijke Handel importeurs hebben door ons standpunt moed gevat om zich te organiseren en bij de LVWW een petitie in te dienen waarin ze afstand nemen van de huidige methode van certificering van Eerlijke Handel en zich uitspreken tegen tussenhandel. Praktisch gezien betekent dit dat zij net zoals Mira International niet meer mee willen betalen aan de huidige certificeringsmethode. De LVWW stond vervolgens voor de keuze alle importeurs te schorsen en de Wereldwinkels te bevelen niet meer bij hen in te kopen (waardoor de Wereldwinkels zonder producten zouden komen te zitten) of in te gaan op de eisen van de importeurs. Door in te gaan op de eisen en zich terug te trekken uit de certificering heeft de LVWW haar almacht, monopolie en zeggenschap over de importeurs verloren. Dit betekent ook dat de LVWW haar laatste voordeel t.o.v. Stichting Wereldwinkels Nederland heeft verloren en alleen nog nadelen bezit.
Nederland kan zich verheugen: er is een einde gekomen aan de dictatuur in Wereldwinkelland :-).

Aanvulling door het RedEerlijkeHandel team:

Mira International heeft in de uitnodiging voor haar Open Dagen begin oktober (waar wij een kopie van hebben ontvangen) het bovenstaande met wat andere woorden gemeld. Een aantal Wereldwinkels heeft, naar aanleiding van de Open Dagen uitnodiging, aan de LVWW gevraagd of het klopt dat zij weer bij Mira International kunnen inkopen. Het antwoord van de LVWW op Extranet is dat dit nog niet kan omdat Mira International niet gecontroleerd kan worden. Wij vonden dit een opmerkelijk vreemd antwoord gezien het feit dat de LVWW zich per 1 september terugtrekt uit de certificering en daarmee de controle uit handen geeft aan het WFTO. Bij navraag bij Mira International hoorden wij dat zij pas in 2015 weer gecontroleerd dienen te worden omdat de vorige goedgekeurde controle tot en met 2014 loopt.
De LVWW schijnt helemaal in de war te zijn, niet wetende wat te zeggen of te doen, nu de certificering uit handen gegeven is en zij daarmee niets meer te zeggen hebben over dit onderwerp.
In eerdere berichten op Extranet is namelijk te lezen dat Mira International geschorst is omdat zij de contributie niet meer willen betalen (vanwege het toestaan van tussenhandel (Voorraadhuis) door de LVWW). Dit argument kan niet meer gegeven worden omdat alle importeurs van Fair Plaza niet meer willen meebetalen aan een certificering die rammelt. Wrang detail is dat de LVWW al 2 jaar subsidie krijgt om een nieuwe methode van certificering te zoeken en te ontwikkelen, omdat die oude methode niet voldoet. De nieuwe methode is: uit handen geven aan een gespecialiseerde organisatie (WFTO)?!

Onze inschatting is dat de LVWW geen acceptabele antwoorden heeft kunnen vinden op de petitie die de importeurs van Fair Plaza in mei (!) hebben ingediend. Opvallend daarbij is het abrupte stopzetten per 1 september en niet per 31 december 2014. De vraag daarbij is hoe het kan dat de LVWW hiermee ingestemd heeft, want zodoende kunnen de importeurs een deel van hun contributie terugvragen of zelfs voor het hele jaar. Of is dit onderdeel van een deal die de LVWW met de importeurs is overeen gekomen?

De hele zaak zal nog meerdere staartjes hebben denken wij. Want hoe kan het dat leden van de Verenigingsraad na zoveel maanden niet op de hoogte zijn van de petitie van de importeurs? En de individuele leden (de Wereldwinkels) niet zijn ingelicht over de inhoud ervan? Waarom is de petitie niet openbaar gemaakt? In het gewone leven moet een minister aftreden als hij de Tweede Kamer niet heeft ingelicht over belangrijke zaken. Is er verschil tussen de Tweede Kamer en de Verenigingsraad of tussen een minister en Huub Jansen?

Een ander staartje is hoe het nu verder moet nu de macht die de LVWW over de importeurs had, gereduceerd is tot nul. De importeurs kunnen nu gezamenlijk besluiten niet meer aan het Voorraadhuis te leveren zonder gevaar voor represailles. Hiermee hebben ze hun marge terug (want van de grote verhalen van andere markten en andere winkelketens is niets terecht gekomen). En wat blijft er dan nog over van het voordeel voor de partnerwinkels die geen Eerlijke Handel producten meer kunnen kopen bij het Voorraadhuis? Waar-winkel worden?
De vrijwilligers zullen blij zijn dat zij weer zelf mogen gaan bepalen welk assortiment zij in hun Wereldwinkel willen hebben, zelf weer keuzes mogen maken.

Als laatste staartje: wat gebeurt er met de besturen van partnerwinkels die hebben bepaald en ingestemd dat de RSU en het Voorraadhuis mochten bepalen wat er in hun winkel te koop was? Er is toch geen vrijwillig(st)er die vrijwillig inspraak en keuzemogelijkheden heeft opgegeven over wat te koop is in hun Wereldwinkel en bij welke importeur er ingekocht moet worden? Meestal heeft het bestuur besloten partner te worden over de ruggen van de vrijwilligers heen. In sommige gevallen zelfs zonder dat de vrijwilligers weten dat zij partnerwinkel zijn. Waarom hebben ze dat niet gezegd, vraag je je af. Wat hebben zij te verbergen? Het minste wat deze besturen kunnen doen is de vrijwilligers de keuze te geven of zij terug willen naar eigen keuze en eigen beleid. En terug naar een breed assortiment :-).

Ook een woord voor de WFTO. De LVWW heeft om redenen, waar we hier (nog) niet op in zullen gaan, vele jaren een restrictief en werend beleid gevoerd ten aanzien van het toelaten van nieuwe Eerlijke Handel importeurs. Door de certificering via het WFTO zullen meer Eerlijke Handel importeurs hun producten kunnen aanbieden aan de Wereldwinkels. Dat zal een grote verrijking van het assortiment kunnen betekenen. Een assortiment met heel veel unieke nieuwe producten, die niet per container ingekocht hoeven te worden, maar ook terug naar de kleine producent!

Het redden van Eerlijke Handel is hiermee een grote stap dichterbij gekomen :-).

 

Re (14): Hoe zit het met de cadeaubonnen?

Dag Anna, wij (Wereldwinkel Waalwijk) hebben exact hetzelfde gedaan als jullie: in december voor ca EUR 500 bonnen opgestuurd en ook wij zijn geen lid meer van de LvWW. In februari / maart heb ik gebeld met RSU met de vraag hoe het zat met de uitbetaling ervan. Heel kort daarna hebben we het geld van de RSU ontvangen. Ik zou er zeker achteraan blijven zitten, bellen werkt misschien beter.
Bonnen die in 2013 zijn ingeleverd moeten gewoon door RSU uitbetaald worden.
Vanaf 1-1-2014 is het veranderd (maar dat heeft dus nog geen betrekking op de bonnen waar jij het over hebt): de LvWW heeft een nieuwe stichting opgericht die de uitbetaling van de bonnen voor haar rekening neemt, met een uitbetalingstermijn van 3 maanden.
Maar nogmaals: dat geldt niet voort de in 2013 ingeleverde bonnen.
Heel veel succes ermee!
Marco

 

 

Re (13): Hoe zit het met de cadeaubonnen?

Onderwerp: uitbetaling cadeaubonnen.

Onze wereldwinkel is geen lid meer van de Landelijke Vereniging. Vorig jaar 23 december 2013 hebben we kadobonnen ingeleverd voor een groot bedrag, bijna 500 euro. We sparen dat altijd op omdat we 17,50 per zending moeten betalen als niet-lid.

Sindsdien is er een e-mail wisseling geweest waarbij tot 2 keer toe door de RSU is bevestigd dat de bonnen zijn aangekomen en eind maart zelfs bevestigd dat die week het bedrag zou worden betaald. Nadien wordt er niet meer op onze mails gereageerd.

Per 1 april zou de RSU beginnen met het uitbetalen van de bonnen die in januari 2014 zijn ingeleverd. Inmiddels is het 2 mei en wij hebben nog steeds geen betaling gezien. Terwijl je zou verwachten dat de ingeleverde bonnen van 2013 het eerst aan de beurt zouden moeten komen. Maar vermoedelijk is het beleid bij de RSU om eerst de leden van de Landelijke Vereniging uit te betalen!

Gezien de problemen bij het kadobonnen-potje wordt het steeds onzekerder of wij het geld nog wel uitbetaald krijgen.

Zijn er andere winkels die met dit probleem worstelen?

Anna

 

 

 


Pagina 1 van 5
Artikelen bekeken hits : 2085349

Laatste bijdragen


Abonneren op Red Eerlijke Handel.nl

Abonneer uzelf op Red Eerlijke Handel.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent Red Eerlijke Handel.nl.
 

124 WINKELS OPGEZEGD 9 WINKELS PRO FORMA OPGEZEGD DIT IS 38% VAN DE WERELDWINKELS

LAATSTE 20 WERELDWINKELS DIE LIDMAATSCHAP HEBBEN OPGEZEGD:

 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Deventer  
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkels die hebben opgezegd:

Wereldwinkels die hebben opgezegd:

De volgende Wereldwinkels hebben hun lidmaatschap opgezegd. Informeer ons over meer winkels die dat gedaan hebben.

 • Wereldwinkel Alphen a/d Rijn
 • Wereldwinkel Amsterdam Ganesha
 • Wereldwinkel Amsterdam St. Lucasparochie
 • Wereldwinkel Appingedam
 • Wereldwinkel Arkel
 • Wereldwinkel Baarn
 • Wereldwinkel Barendrecht
 • Wereldwinkel Bergambacht
 • Wereldwinkel Bedum
 • Wereldwinkel Beilen
 • Wereldwinkel Bergen (NH)
 • Wereldwinkel Best
 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borculo
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Burgum
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Coevorden
 • Wereldwinkel De Glind
 • Wereldwinkel Delft
 • Wereldwinkel Deventer - Abal
 • Wereldwinkel Doetinchem
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Eelde-Paterswolde
 • Wereldwinkel Egmond aan Zee
 • Wereldwinkel Eibergen
 • Wereldwinkel Eindhoven
 • Wereldwinkel Enschede
 • Wereldwinkel Ermelo
 • Wereldwinkel FAIR_NU (Langedijk)
 • Wereldwinkel Genemuiden
 • Wereldwinkel Giekerk
 • Wereldwinkel Goes
 • Wereldwinkel Goirle
 • Wereldwinkel Groningen
 • Wereldwinkel Haastrecht
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hardinxveld-Giessendam
 • Wereldwinkel Hasselt
 • Wereldwinkel Heerhugowaard
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Heusden
 • Wereldwinkel Hillegom
 • Wereldwinkel Hilvarenbeek
 • Wereldwinkel Hoek van Holland
 • Wereldwinkel Hoofddorp (den Ark)
 • Wereldwinkel Hoogeveen
 • Wereldwinkel Hoogezand-Sappermeer
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Hulst
 • Wereldwinkel Joure
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Kapelle
 • Wereldwinkel Katwijk
 • Wereldwinkel Kerkrade
 • Wereldwinkel Klazienaveen
 • Wereldwinkel Kollum
 • Wereldwinkel Landgraaf
 • Wereldwinkel Landsmeer
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Leek
 • Wereldwinkel Leeuwarden
 • Wereldwinkel Leiden
 • Wereldwinkel Loppersum
 • Wereldwinkel Maassluis
 • Wereldwinkel Meerssen
 • Wereldwinkel Mijdrecht - de Ronde Venen
 • Wereldwinkel Nieuwkoop
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Norg
 • Wereldwinkel Nunspeet
 • Wereldwinkel Oegstgeest
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Oosterwolde
 • Wereldwinkel Oost-Souburg
 • Werelwinkel Oss
 • Wereldwinkel Oudekerk a/d Amstel
 • Wereldwinkel Overschie
 • Wereldwinkel Pijnacker
 • Wereldwinkel Raalte
 • Wereldwinkel Rijswijk
 • Wereldwinkel Roden
 • Wereldwinkel Sassenheim
 • Wereldwinkel Scheveningen
 • Wereldwinkel Schijndel
 • Wereldwinkel 's Gravenzande
 • Wereldwinkel Sint Annaparochie
 • Wereldwinkel Sliedrecht
 • Wereldwinkel Sneek
 • Wereldwinkel Spijkenisse
 • Wereldwinkel Stadskanaal
 • Wereldwinkel Steenwijk
 • Wereldwinkel Surhuisterveen
 • Wereldwinkel Ten Boer - Go 4 Fair
 • Wereldwinkel Ter Apel
 • Wereldwinkel Texel
 • Wereldwinkel Tholen
 • Wereldwinkel Uden
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Veendam
 • Wereldwinkel Veldhoven
 • Wereldwinkel Vlaardingen
 • Wereldwinkel Vollenhove
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Voorschoten
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Vries
 • Wereldwinkel Waalwijk
 • Wereldwinkel Wageningen - De uitbuyt
 • Wereldwinkel Wassenaar
 • Wereldwinkel Wateringen
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Wergea-Warten
 • Wereldwinkel Werkendam
 • Wereldwinkel Wittem
 • Wereldwinkel Woudenberg
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkel Zoetermeer
 • Wereldwinkel Zoeterwoude
 • Wereldwinkel Zwartsluis
 • Wereldwinkel Zwolle

Wereldwinkels die pro forma hebben opgezegd:

 • Alkmaar
 • Amersfoort 
 • Assen
 • Boxmeer
 • Heemstede
 • Helmond
 • Maasland
 • Zuidhorn