RedEerlijkeHandel.nl

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Re (13): Hoe zit het met de cadeaubonnen?

Onderwerp: uitbetaling cadeaubonnen.

Onze wereldwinkel is geen lid meer van de Landelijke Vereniging. Vorig jaar 23 december 2013 hebben we kadobonnen ingeleverd voor een groot bedrag, bijna 500 euro. We sparen dat altijd op omdat we 17,50 per zending moeten betalen als niet-lid.

Sindsdien is er een e-mail wisseling geweest waarbij tot 2 keer toe door de RSU is bevestigd dat de bonnen zijn aangekomen en eind maart zelfs bevestigd dat die week het bedrag zou worden betaald. Nadien wordt er niet meer op onze mails gereageerd.

Per 1 april zou de RSU beginnen met het uitbetalen van de bonnen die in januari 2014 zijn ingeleverd. Inmiddels is het 2 mei en wij hebben nog steeds geen betaling gezien. Terwijl je zou verwachten dat de ingeleverde bonnen van 2013 het eerst aan de beurt zouden moeten komen. Maar vermoedelijk is het beleid bij de RSU om eerst de leden van de Landelijke Vereniging uit te betalen!

Gezien de problemen bij het kadobonnen-potje wordt het steeds onzekerder of wij het geld nog wel uitbetaald krijgen.

Zijn er andere winkels die met dit probleem worstelen?

Anna

 

 


Re (12): Hoe zit het met de cadeaubonnen? [3 april 2014]

Klopt Berthy. Onze bestelling van de €10.00 cadeaubonnen (bestelling december 2013) ligt nog steeds bij de drukkerij :zzz
Elly

 


Bovenstaande is een reactie op : Re (11): Hoe zit het met de cadeaubonnen? [29-03-2014]

Cadeaubonnen via het bestelformulier besteld en geleverd gekregen, alles zoals gewoonlijk binnen een week , behalve de bonnen van € 10,00
Deze moeten gedrukt worden is ons meegedeeld.
Succes.
Berthy


Bovenstaande is een reactie op : Re (10): Hoe zit het met de cadeaubonnen? [29-03-2014]

Lukt ons wel om cadeaubonnen te bestellen.
Het leveren gebeurt echter NIET. Al vanaf eind december bezig met bellen en excuses aanhoren.
Elly

 

Bovenstaande is een reactie op : Re (9): Hoe zit het met de cadeaubonnen? [28-03-2014]

Het lukt ons niet om nieuwe cadeaubonnen in te kopen bij RSU. Ik heb getracht een reactie hierop te krijgen van hen ( Alec). Geen reactie tot nu toe. Zijn er meer Wereldwinkels die hier tegen aan lopen? Wie heeft ook problemen om cadeaubonnen te krijgen? Heeft RSU opnieuw financieringsproblemen?

IC Klein
WW Barneveld

 

Bovenstaande is een reactie op : Re (8): Hoe zit het met de cadeaubonnen? [11-03-2014]

Beste Maria,

Dank je wel voor zoveel informatie en vragen aan Oskar. Ik was wel een beetje trots op mijn man toen ik het las. Ik heb even gewacht om te reageren want ik hoopte op een reactie van Wereldwinkels Nederland. Maar die zal wel niet meer komen.
Maar ik heb niet stilgezeten want ik heb weer met mijn man kunnen praten hierover. Hij wil nooit want hij noemt ons het kransje roddeltantes van de Wereldwinkel en zegt dat wij gevaarlijk zijn. Hebben jullie dan geen roddeloom kring heb ik weleens gevraagd, maar dat ontkent hij. Hij heeft me nu uit kunnen leggen hoe dat werkt met de bonnen. Het geld dat de Wereldwinkels betalen als ze de bonnen kopen gaat in een depot wat een soort spaarpot is en wordt daar weer uitgehaald als een Wereldwinkel een bon wil inwisselen. Het geld in die spaarpot is kennelijk eruit gehaald. Mijn man zegt dat het dan meestal om verduistering gaat, maar omdat niemand opgepakt is zal het in opdracht van het bestuur zijn gebeurd. Dan is het geen verduistering maar gewoon gestolen van de Wereldwinkels in opdracht van het bestuur. waarvoor dan vroeg ik en dat was ook jouw vraag Maria en hij zei dat als het niet om zelfverrijking gaat het geld gebruikt wordt om financiele gaten te dichten of om faillissement te voorkomen. Een kat in het nauw doet rare sprongen. Ik moest van de weeromstuit lachen, want k zag het zo voor me en het leek me opeens een soap geworden. Ik dacht dat mijn man vorige keer een grapje maakte toen hij zei mijn advies is emigreren. Als het geld echt weg is dan is dat een schade voor alle Wereldwinkels en heel treurig. Wie gaat er nu wat doen om dat geld terug te krijgen zou ik denken.
Dat van de ICCO en gemeenschapsgeld snap ik niet zo, maar dan hebben wij roddeltantes weer iets om bij te verzinnen.

met vriendelijke groet,
Corrie

 

Bovenstaande is een reactie op : Re (7): Hoe zit het met de cadeaubonnen? [24-02-2014]

Beste Oskar,

het blijkt helaas dat het probleem wel groter is geworden. Zie het schrijven op extranet van De voorzitter van de LVWW. Wereldwinkelcadeaubonnen 2014: wat gaat er veranderen. Hier komt duidelijk uit naar voren dat er niet of geen geld beschikbaar is om de ingeleverde waardebonnen direct aan de wereldwinkels uit te betalen. Waar is dan het geld gebleven van de gekochte waardebonnen? Daarnaast wordt er een stichting opgericht waard de RSU lid van is, waarom is dat zo? Veiligstellen van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Daarnaast begint de rol van ICCO wel dubieus te worden, kan er met "gemeenschapsgeld" wanbeleid gefinancierd blijven worden? Lijkt me ook een goed moment om hierover iets te horen van Wereldwinkels Nederland, want dit gaat alle perken te buiten.

Groet, Maria

  

Bovenstaande is een reactie op : Re (6): Hoe zit het met de cadeaubonnen? [21-02-2014]

Dag Corrie,

De analyse van uw man doet de waarheid geweld aan.

Er is geen sprake van "dat het probleem groter geworden is", zoals u schrijft. Ook uw kwalificatie " ze proberen hun hachje te redden" is geheel niet in lijn met de waarheid en ook met "het ontlopen van aansprakelijkhe id" zitten u en uw man er ver naast.

Het is duidelijk dat hij geen inzage in de cijfers heeft gehad, die wel aan alle leden van de VR is gegeven.
Meldt u dus bij het VR-lid van uw district om die inzage wel te ontvangen, dat lijkt mij beter dan bovenstaande onjuiste beweringen te poneren.

met vriendelijke groet,
Oscar Jansen
WereldWinkel Oss

 

Bovenstaande is een reactie op : Re (5): Hoe zit het met de cadeaubonnen? [20-02-2014]

Beste meneer Oskar,

Wij vrouwen zijn misschien niet zo goed in moeilijke dingen begrijpen, maar we hebben wel een goed gevoel voor dingen die niet helemaal kloppen. Ik vind uw verhaal goed, maar ik hou het gevoel dat het niet klopt en weet niet waar de vinger op te leggen. Ik heb daarom mijn verhaal en uw verhaal aan mijn man verteld. Hij heeft niet veel met de Wereldwinkel, maar hij geeft wel financiële adviezen. Hij wilde eerst ook niet luisteren, maar een vrouw weet altijd wel iets voor elkaar te krijgen als ze iets in haar hoofd neemt. Dus toen mijn man om was, heb ik hem eerst verteld over Nieuwsuur waarin gezegd werd dat 1,5 miljoen euro geld voor de uitbetaling van kadobonnen verdwenen was. Iemand van de LVWW zei dat dat weer geregeld was en er geen problemen meer waren. Maar nu Wereldwinkels naar verluid bonnen niet betaald krijgen moet er meer aan de hand zijn. Ik heb hem uw bericht laten lezen en gevraagd wat hij daar uit op kon maken. Hij moest eerst hard lachen en toen ik vroeg waarom zei hij: die jongens zijn of heel slim of ze hebben goede financiële adviseurs. Ik hoop dat ik het goed uitleg. Hij begreep dat die 1,5 miljoen die uitgegeven waren voor andere dingen nooit teruggekomen zijn. Hij zei wat je in zo'n geval doet is garanties afgegeven voor dat bedrag. Je zegt dan, ik sta garant voor een bepaald bedrag als dat opgevraagd wordt. Maar zolang je wat betaald moet worden kan betalen uit wat binnenkomt, heb je dat geld nooit nodig. Zoiets komt pas boven water bij een faillissement. Ik vroeg waarom dan pas? Hij zei omdat dan de boeken opengaan bij de curator en die komt er dan achter dan hij nog 1,5 miljoen kan eisen bij de mensen die garant staan. Hij zei uit het bericht maak ik op dat de RSU in problemen is gekomen omdat ze meer uit moeten betalen dan dat er binnenkomt. Hij legde me van alles uit over tijden tussen het kopen van bonnen en het innen van bonnen maar dat kon ik wel volgen maar ik kan het niet terugvertellen. Het betekende in ieder geval dat het probleem groter moet zijn geworden dan die 1,5 miljoen. Hij zei erna, door de hele boel in een stichting onder te brengen proberen ze hun hachje te redden. Zo denken ze niet aansprakelijk te zijn voor de tekorten die volgens hem aanzienlijk opgelopen moeten zijn. Volgens mijn man is het vanwege de economie onomkeerbaar. Een zinkend schip noemde hij het waar iedereen uit gaat springen voor het fout loopt en alles uitkomt. Emigreren is zijn advies. Meneer Oskar ik denk niet dat u hier zoveel over weet dat u kan zeggen dat wat mijn man zegt niet klopt. laten we er het beste van hopen, maar als mijn gevoel klopt en mijn man heeft gelijk dan hoop ik dat de Wereldwinkel niet al te veel schade zal lijden.

Met vriendelijke groet, Corrie

Bovenstaande is een reactie op : Re (4): Hoe zit het met de cadeaubonnen? [08-02-2014]

Dag Corrie,

Ik heb geen idee welke verhalen er allemaal de ronde gaan. Ik heb je gewoon eerlijk inzage gegeven in hetgeen onlangs in de VR van de LvWW besproken is.

Het zou kunnen zijn dat in de huidige overgangsfase ( van RSU terug naar LvWW) "even" niet wordt uitgekeerd, maar dat zal dan zsm opgelost worden.
De LvWW wil namelijk een aparte stichting op richten, een soort "stichting derdengelden cadeaubonnen" om problemen als destijds bij Fairsupport ( de gelden van de cadeaubonnen konden gebruikt worden voor andere zaken) te voorkomen en het kan zijn dat het daardoor nu wat langer duurt.

Dan over een mogelijke "korting".
Tijdens de bewuste VR is duidelijk toegezegd dat de cadeaubonnen worden uitgekeerd, zonder een kortingspercent age in te houden. Een van de leden noemde, bij wijze van voorstel, een percentage van 2% maar daarvan is duidelijk gezegd dat zoiets niet de bedoeling is.

Ik hoop hiermee je ongeruste gevoelens te hebben weggenomen.
Oscar Jansen
WereldWinkel Oss

Bovenstaande is een reactie op : Re (3): Hoe zit het met de cadeaubonnen? [07-02-2014]

Maar beste mijnheer Oskar, ik heb gehoord dat de bonnen NIET ingenomen worden en iemand anders zei weer alleen met een korting. Wat is waar? Als het toch waar is dan is het geld van de bonnen weer verdwenen. Daarom noem ik het verontrustend nieuws. Wat u nu suggereert klinkt aardig en geruststellend maar klopt alleen als bonnen zonder uitstel 100% vergoed worden.
vriendelijke groeten Corrie

Bovenstaande is een reactie op : Re (2): Hoe zit het met de cadeaubonnen? [04-02-2014]

Dag Corrie,

Er is geen reden om ongerust te zijn.

eerst de huidige situatie:
De LvWW is geen partij bij de cadeaubonnen van de WereldWinkels ( die lid zijn van de LvWW). De bonnen worden uitgegeven en ingenomen door RSU. Dat is besloten in 2012, a.g.v. het debacle met FairSupport.

Voor de LvWW is dat geen ideale situatie ( ze zijn geen baas over de "eigen" cadeaubonnen) en dat is de reden om de cadeaubonnen weer in eigen beheer te willen nemen.
Dat is de reden dat er in de LvWW is gesproken over de cadeaubonnen en wellicht de reden dat je "nieuws ter ore" is gekomen. 
Tijdens een recente vergadering zijn de leden van de VerenigingsRaad uitgebreid geïnformeerd over de plannen inclusief het financiële dekkingsplan, want winkels die hun bonnen inleveren moeten natuurlijk gewoon betaald worden.
De leden van de VR hebben hun vertrouwen uitgesproken in dit plan: om de bonnen onder te brengen bij de LvWW en ook in het dekkingsplan.
Dus: het "verontrustende nieuws" dat je hebt opgevangen klopt niet met het plan van de LvWW.

Het bestuur van de LvWW zal de wereldwinkels binnenkort officieel op de hoogte brengen van de wijzigingen. Om jou gerust te stellen vond ik het handig nu al een reactie te plaatsen op deze site.

Oscar Jansen -Oss

Bovenstaande is een reactie op : Hoe zit het met de cadeaubonnen? [31-01-2014]

Er is mij weer verontrustend nieuws ter ore gekomen dat de Landelijke Vereniging voor Wereldwinkels niet in staat is de cadeaubonnen te verzilveren aan de wereldwinkels.

Ons bestuur heb ik hierover aangesproken maar zij weten ook niet precies wat er aan de hand is of zij willen het niet vertellen, dat is mij niet duidelijk.
Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen hierover?

Corrie

 

Reacties  

 
0 #2 Marco 05-05-2014 21:49
Dag Anna, wij (Wereldwinkel Waalwijk) hebben exact hetzelfde gedaan als jullie: in december voor ca EUR 500 bonnen opgestuurd en ook wij zijn geen lid meer van de LvWW. In februari / maart heb ik gebeld met RSU met de vraag hoe het zat met de uitbetaling ervan. Heel kort daarna hebben we het geld van de RSU ontvangen. Ik zou er zeker achteraan blijven zitten, bellen werkt misschien beter.
Bonnen die in 2013 zijn ingeleverd moeten gewoon door RSU uitbetaald worden.
Vanaf 1-1-2014 is het veranderd (maar dat heeft dus nog geen betrekking op de bonnen waar jij het over hebt): de LvWW heeft een nieuwe stichting opgericht die de uitbetaling van de bonnen voor haar rekening neemt, met een uitbetalingster mijn van 3 maanden.
Maar nogmaals: dat geldt niet voort de in 2013 ingeleverde bonnen.
Heel veel succes ermee!
Marco
 
 
0 #1 Marco 01-05-2014 19:10
Dat kan / mag eigenlijk niet Anna; de RSU behoort jullie in 2013 ingeleverde bonnen nog gewoon volgens de oude regeling uit te betalen. Ook onze winkel (Waalwijk) behoort niet meer tot de LvWW, en ook wij hebben in december 2013 nog voor eens soortgelijk bedrag bonnen ingeleverd. Die zijn inmiddels wél uitbetaald (volgens mij ergens in februari / maart). Ik heb daar wel een keer voor moeten bellen met de RSU, maar toen was het snel opgelost.
Bonnen die in 2014 zijn of worden ingeleverd, worden volgens mij niet meer de RSU uitbetaald maar door een nieuwe stichting, met een vertraging van 3 maanden. Althans dat is mijn laatste informatie.
Ik zou er zeker eens over gaan bellen als ik jou was.
Succes, Marco
 
Artikelen bekeken hits : 1918991

Laatste bijdragen


Abonneren op Red Eerlijke Handel.nl

Abonneer uzelf op Red Eerlijke Handel.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent Red Eerlijke Handel.nl.
 

124 WINKELS OPGEZEGD 9 WINKELS PRO FORMA OPGEZEGD DIT IS 38% VAN DE WERELDWINKELS

LAATSTE 20 WERELDWINKELS DIE LIDMAATSCHAP HEBBEN OPGEZEGD:

 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Deventer  
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkels die hebben opgezegd:

Wereldwinkels die hebben opgezegd:

De volgende Wereldwinkels hebben hun lidmaatschap opgezegd. Informeer ons over meer winkels die dat gedaan hebben.

 • Wereldwinkel Alphen a/d Rijn
 • Wereldwinkel Amsterdam Ganesha
 • Wereldwinkel Amsterdam St. Lucasparochie
 • Wereldwinkel Appingedam
 • Wereldwinkel Arkel
 • Wereldwinkel Baarn
 • Wereldwinkel Barendrecht
 • Wereldwinkel Bergambacht
 • Wereldwinkel Bedum
 • Wereldwinkel Beilen
 • Wereldwinkel Bergen (NH)
 • Wereldwinkel Best
 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borculo
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Burgum
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Coevorden
 • Wereldwinkel De Glind
 • Wereldwinkel Delft
 • Wereldwinkel Deventer - Abal
 • Wereldwinkel Doetinchem
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Eelde-Paterswolde
 • Wereldwinkel Egmond aan Zee
 • Wereldwinkel Eibergen
 • Wereldwinkel Eindhoven
 • Wereldwinkel Enschede
 • Wereldwinkel Ermelo
 • Wereldwinkel FAIR_NU (Langedijk)
 • Wereldwinkel Genemuiden
 • Wereldwinkel Giekerk
 • Wereldwinkel Goes
 • Wereldwinkel Goirle
 • Wereldwinkel Groningen
 • Wereldwinkel Haastrecht
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hardinxveld-Giessendam
 • Wereldwinkel Hasselt
 • Wereldwinkel Heerhugowaard
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Heusden
 • Wereldwinkel Hillegom
 • Wereldwinkel Hilvarenbeek
 • Wereldwinkel Hoek van Holland
 • Wereldwinkel Hoofddorp (den Ark)
 • Wereldwinkel Hoogeveen
 • Wereldwinkel Hoogezand-Sappermeer
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Hulst
 • Wereldwinkel Joure
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Kapelle
 • Wereldwinkel Katwijk
 • Wereldwinkel Kerkrade
 • Wereldwinkel Klazienaveen
 • Wereldwinkel Kollum
 • Wereldwinkel Landgraaf
 • Wereldwinkel Landsmeer
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Leek
 • Wereldwinkel Leeuwarden
 • Wereldwinkel Leiden
 • Wereldwinkel Loppersum
 • Wereldwinkel Maassluis
 • Wereldwinkel Meerssen
 • Wereldwinkel Mijdrecht - de Ronde Venen
 • Wereldwinkel Nieuwkoop
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Norg
 • Wereldwinkel Nunspeet
 • Wereldwinkel Oegstgeest
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Oosterwolde
 • Wereldwinkel Oost-Souburg
 • Werelwinkel Oss
 • Wereldwinkel Oudekerk a/d Amstel
 • Wereldwinkel Overschie
 • Wereldwinkel Pijnacker
 • Wereldwinkel Raalte
 • Wereldwinkel Rijswijk
 • Wereldwinkel Roden
 • Wereldwinkel Sassenheim
 • Wereldwinkel Scheveningen
 • Wereldwinkel Schijndel
 • Wereldwinkel 's Gravenzande
 • Wereldwinkel Sint Annaparochie
 • Wereldwinkel Sliedrecht
 • Wereldwinkel Sneek
 • Wereldwinkel Spijkenisse
 • Wereldwinkel Stadskanaal
 • Wereldwinkel Steenwijk
 • Wereldwinkel Surhuisterveen
 • Wereldwinkel Ten Boer - Go 4 Fair
 • Wereldwinkel Ter Apel
 • Wereldwinkel Texel
 • Wereldwinkel Tholen
 • Wereldwinkel Uden
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Veendam
 • Wereldwinkel Veldhoven
 • Wereldwinkel Vlaardingen
 • Wereldwinkel Vollenhove
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Voorschoten
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Vries
 • Wereldwinkel Waalwijk
 • Wereldwinkel Wageningen - De uitbuyt
 • Wereldwinkel Wassenaar
 • Wereldwinkel Wateringen
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Wergea-Warten
 • Wereldwinkel Werkendam
 • Wereldwinkel Wittem
 • Wereldwinkel Woudenberg
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkel Zoetermeer
 • Wereldwinkel Zoeterwoude
 • Wereldwinkel Zwartsluis
 • Wereldwinkel Zwolle

Wereldwinkels die pro forma hebben opgezegd:

 • Alkmaar
 • Amersfoort 
 • Assen
 • Boxmeer
 • Heemstede
 • Helmond
 • Maasland
 • Zuidhorn